Ida Infront signerar avtal

LINKÖPING, 28 februari 2024 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, lanserar tjänsten iipax sdk som möjliggör för offentliga verksamheter att kunna införa Säker Digital Kommunikation (SDK) i sin organisation. iipax sdk erbjuder ett tryggt, enkelt och säkert sätt att skicka känslig och sekretessklassad information mellan offentliga organisationer.

Inom offentlig sektor behöver ofta sekretessklassad information utbytas mellan olika organisationer. Det kan vara patientinformation eller information som innehåller känsliga uppgifter. Utbytet av sekretessklassad information sker idag ofta med traditionell postgång eller med fax. Behovet av ett mer effektivt informationsutbyte har sedan länge identifierats.

För att tillgodose behovet har offentlig sektor tagit fram en infrastruktur kallat Säker Digital Kommunikation (SDK). Genom SDK kan offentliga organisationer utbyta information mellan s.k. funktionsbrevlådor där varje organisation som är inkopplad till infrastrukturen kan lägga upp en eller flera funktionsbrevlådor. Från dessa brevlådor kan användarna i organisationen skicka och ta emot krypterad information.

För att få tillgång till SDK behöver organisationen ansluta sig till SDKs infrastruktur. Ida Infront har tagit fram och lanserar nu alla de produkter och tjänster som behövs för att kunna ansluta sig:

  • Meddelandeklient – som användaren kan logga in samt skicka och ta emot meddelande i.
  • Meddelandetjänst – som erbjuder de funktioner som krävs för att säkert utbyta informationen.
  • Accesspunkt – som utbyter informationen mellan anslutna organisationer.

Ida Infront erbjuder funktionerna som SaaS eller som installerade produkter i organisationens egen driftmiljö (on-prem). Med iipax sdk kan organisationen även integrera sina egna verksamhetssystem direkt med meddelandetjänsten.

– Flera offentliga organisationer står i startgroparna att införa SDK och det är därför väldigt roligt att vi kan bidra med vår långa erfarenhet inom området säkert informationsutbyte, säger Tina Engström, affärsområdeschef på Ida Infront.

Om SDK:
Säker Digital Kommunikation är en digital infrastruktur som gör det möjligt för kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer att utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt. SDK bygger på EU standarden för meddelandeutbyte som heter eDelivery.

För mer information:
Läs mer om hur Ida Infront arbetar med säkert informationsutbyte: idainfront.se/sakert-informationsutbyte/saker-digital-kommunikation-sdk
För frågor, kontakta Tina Engström, Business Area Manager Archive & Communication, +46(0)70-528 14 65, tina.engstrom@idainfront.se eller Ben Hammarsten, Sales Executive, +46(0)13-37 37 16, ben.hammarsten@idainfront.se

februari 28th, 2024

Posted In: Press

Etiketter: , ,

Säkert informationsutbyte
via SDK

Ett krav för offentlig sektor är att behandla information på ett säkert sätt. Det gäller både inom den egna myndigheten och när information ska utbytas mellan olika myndigheter. Om informationen innehåller sekretessklassad eller personrelaterad information ska eller får mejl aldrig användas.

För att hantera säkert utbyte av information mellan myndigheter har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och dess digitaliseringsbolag INERA, tagit ett initiativ för att skapa en infrastruktur där meddelandeinformation kan utbytas på ett säkert och tillförlitligt sätt. Konceptet heter Säker Digital Kommunikation och förkortas SDK.

I SDK-konceptet utbyter myndigheter, kommuner och regioner information mellan varandra via så kallade funktionsbrevlådor. En funktionsbrevåda kan till exempel vara en fristående meddelandeklient som används gemensamt på en avdelning. I många fall kan den också vara integrerad i ett verksamhetssystem som används i organisationen.
Ett nationellt adressregister över samtliga sådana brevlådor finns framtaget. Där kan användare enkelt söka efter mottagare (dvs. andra brevlådor) man önskar utbyta information med, och för användaren blir detta ett väldigt effektivt arbetssätt som sparar mycket tid. Syftet är att komma ifrån och helt slippa tidskrävande tillvägagångsätt, så som att skicka fysiska brev, ringa eller faxa.

Vi på Ida Infront har sedan flera år tillbaka bevakat arbetet med SDK och tagit fram lösningar för att matcha utvecklingen. Nu i dagarna går det första flödet i gång, där en av våra kunder har kopplat ett verksamhetssystem till SDK-nätverket. Det möjliggör för vår kund att ställa frågor till en annan myndighet på ett säkert och effektivt sätt, vilket ger en snabbare handläggning.

Under 2023 kommer digitaliseringsbolaget INERA att lämna över ansvaret för förvaltning av SDK på myndigheten DIGG. Om du är intresserad läs gärna mer om SDK på DIGG’s och INERA’s webbplatser eller ta kontakt med Ben Hammarsten hos oss så kan han berätta mer.

Ben Hammarsten, Operations & PMO Manager
ben.hammarsten@idainfront.se
070-881 96 88

SDK

MÖT VÅR NYA MEDARBETARE

Varmt välkommen till vårt Linköpingsskontor

Samuel!

Hej Samuel, vad gör du på Ida Infront?
Jag är gruppchef för ett antal systemutvecklare inom vårt affärsområde Enterprise Solutions och utöver det är jag också projektledare för en av våra myndighetskunder.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Efter att ha arbetat inom konsultområdet under längre tid sökte jag mig vidare mot produktbranschen och Ida Infront. Jag fick ett mycket bra intryck och känsla för företaget redan från början, stabilt såväl verksamhets- som kundmässigt med en fantastisk produkt i form av iipax. Dessutom uppskattar jag mycket den nära och familjära känslan på Ida vilket gör att det blir ännu roligare att gå till jobbet!

Vad betyder våra värderingar – We make friends, We are the solution, We build trust – för dig?
Generellt tycker jag att värderingarna är viktiga grundpelare för ett företag och anser att de värderingar vi har är bra och speglar Ida Infront på riktigt.

  • Man känner sig direkt välkommen och omhändertagen på Ida och det ger ”ringar på vattnet” genom att man själv agerar på samma sätt mot nya kollegor.
  • Vi har en mycket kompetent och anpassningsbar produkt i form av iipax som löser våra kunders behov av verksamhetsstöd, även för de mest komplexa tillämpningarna.
  • Genom våra grymma medarbetares höga kompetens och engagemang skapar vi värde för våra kunder och därmed bygger förtroende och tillit för såväl systemet som Ida Infront.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Engagerad, omtänksam, social.

Vad gör du helst på din fritid?
Fritiden tillbringar jag gärna med min familj och vår hund Molle. Mina största fritidsintressen är annars att spela musik, som basist i Sevensouls men också inhyrd i andra sammanhang, har haft en hel del TV- och studiojobb. Jag gillar också att träna en hel del, fixar gärna med huset och annat som har med motorer och snabba bilar att göra 🙂

Vad ser du mest fram emot nu?
Först och främst att fortsätta lära känna alla trevliga kollegor på Ida Infront, hitta de bästa systemutvecklarna att anställa och jobba mer med våra kunder. Sedan tycker jag det är viktigt att utvecklas och lära mig saker och jag har fortfarande en hel del att sätta mig in i såväl kring verksamheten som systemet iipax – vilket jag ser fram emot!

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Det finns ju så många man skulle vilja träffa och lära känna över en middag t.ex. Victor Wooten som är en fantastisk basist men som världsläget är skulle jag nog faktiskt välja Volodymyr Zelenskyj och försöka förstå hur han lyckas behålla fokus, ta rätt beslut och kommunicera med övriga världen i den situation landet är i.

 


 

Med sommaren stundande vill vi passa på att tacka för detta första halvår. Vi hoppas du har lite ledighet inplanerad där du får tid till det du tycker om.

Monday Morning Mail är tillbaka i slutet av augusti igen och förutom en härlig sommar önskar vi först en glad midsommar.

juni 19th, 2023

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: , ,