FALK är en fackligt obunden förening för dem som arbetar med dokumenthanterings- och arkivfrågor i landsting och kommuner. Konferensen belyser viktiga frågor kring vad som krävs för att klara dagens arkiv. Hur kan arkivfunktionen ta ett helhetsgrepp över informationsförvaltningen? Och hur ska man göra för att få ledningens stöd i dessa frågor? Det handlar om att våga tänka nytt, samarbeta och lära av varandra. Den 27-28 maj finns Ida Infront på plats i Lund. Välkommen att prata med oss om framtidens arkivlösningar.

maj 27th, 2015

Posted In: Nyheter

God morgon. Ännu en ny affär blev klar nyligen. Idag är det stor aktivitet bland landets kommuner och myndigheter, och eftersom vi på Ida Infront har en tätposition på den här marknaden är det naturligtvis glädjande när det ger utdelning. Och extra roligt är att hälsa nya kunder välkomna!

Östersunds kommun satsar på samverkan

Vårt allra senaste uppdrag är för Östersunds kommun, där vi ska genomföra en förstudie som ska belysa förutsättningarna för samverkan inom e- och IT-området inom Jämtlands län. Den kartläggning och analys som planeras ska ge svar på huvudfrågorna:

  • Varför ska deltagande parter samverka?
  • Inom vilka områden ska samverkan ske?
  • Mellan vilka deltagande parter ska samverkan ske?
  • I vilken omfattning och på vilken nivå ska samverkan ske?

Deltagande parter är Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun, Östersunds kommun, Jämtlands gymnasieförbund, Jämtlands räddningstjänstförbund och Region Jämtland Härjedalen. Det här är ett intressant samverkansprojekt på flera sätt och förhoppningsvis ett viktigt led i utvecklingen av kommunernas service och effektivitet. Uppdraget ska vara färdigt i september.

Offentliga Rummet och NODS

Offentliga Rummet närmar sig med stormsteg. I år är vi med och presenterar NODS-projektet (National Open Data Service) tillsammans med våra samarbetspartners Linköpings kommun och Linköpings Universitet, eftersom konferensen till stor del fokuserar på just öppna data. I ett av seminarierna kommer Fredrik Eriksson på Linköpings kommun att berätta mer om projektet, dess bakgrund, syfte och vad som händer nu. Dessutom demonstrerar vi de funktioner som hittills är framtagna.

När det gäller projektet i stort, så pågår arbetet för fullt. Syftet är att utveckla en prototyptjänst kallad NODS, för att tillgängliggöra öppna data från offentlig sektor, i första hand kommunal verksamhet. I projektet jobbar vi just nu med att få till nationella tjänster inom fokusområdena luftkvalitet, livsmedelskontroller och skolmat. Som en del i arbetet tar vi också fram en hemsida med information kring projektet och den kommer att ligga klar lagom till Offentliga Rummet i Visby 1-3 juni. Hoppas att du har anmält dig och att vi ses där!

Arkivkonferens i Lund 27-28 maj

Men innan Offentliga Rummet så står FALKS:s konferens 2015 på tur. FALK är en fackligt obunden förening för dem som arbetar med dokumenthanterings- och arkivfrågor i landsting och kommuner. Konferensen belyser viktiga frågor kring vad som krävs för att klara dagens arkiv. Hur kan arkivfunktionen ta ett helhetsgrepp över informationsförvaltningen? Och hur ska man göra för att få ledningens stöd i dessa frågor? Det handlar om att våga tänka nytt, samarbeta och lära av varandra. Den 27-28 maj finns Ida Infront på plats i Lund. Välkommen att prata med oss om framtidens arkivlösningar.

Ny medarbetare – Erik Strid

Innan vi avslutar vill vi gärna passa på att presentera en av Linköpings nyaste medarbetare – Erik Strid. Erik har pluggat Datateknik med inriktning på programvaruproduktion på Linköpings universitet. Att det blev jobb på just Ida Infront har flera förklaringar, dels rekommendationer men framförallt för att vår tekniska profil, och då främst webbtekniken, passar honom. Fritiden spenderar Erik gärna i skog och mark, antingen med en karta i handen eller på en stubbe med en värmande brasa i närheten. Dessutom blir det en del motionsträning av olika slag.

Ja, det var allt för den här gången. Fortsätt njuta av årets vackraste månad, så hörs vi i juni igen. Ha det så bra tills dess!

maj 15th, 2015

Posted In: Monday Morning Mail