God morgon. Vi är inne i en period då verksamheten går för högtryck. Nya kunder, nya affärer och projekt ställer höga krav på oss och det vi gör. Precis som det ska vara. För då trivs vi allra bäst!

Gränsöverskridande avfallshantering

Att transportera avfall över nationsgränser var tidigare oerhört tidsödande, och det krävdes en omfattande administration och mängder av blanketter. Därför drog de nordiska länderna igång ett gemensamt arbete 2008 för att kartlägga förutsättningarna för en effektiv digital hantering, vilket resulterade i en rapport och därefter ett konkret projekt. Naturvårdsverket gav Ida Infront uppdraget att ta fram en digitaliserad och förenklad hantering av tillstånd för gränsöverskridande avfallshantering.

2013 introducerades systemet som kallas Nordisk TFS på Naturvårdsverket och det är nu en av verkets ordinarie e-tjänster. Det innebär att företagen själva kan fylla i uppgifterna elektroniskt och eventuellt bifoga de dokument som behövs. Föranmälan av transporterna skickas sedan vidare till tillståndsgivande myndigheter i andra länder.

Ida Infront har arbetat vidare med projektet och nu står även Finland på tur. De har sjösatt systemet och integrerat det med tjänsten. Nästa steg är en satsning på EU-nivå, där det pågår ett övergripande utvecklingsarbete för gemensamma riktlinjer och arbetssätt. Vi på Ida Infront är stolta över att få vara en del av detta samarbete. Teknik och en tydlig portal har möjliggjort ett smidigt och modernt sätt att arbeta, som dessutom är betydligt säkrare för alla parter. Helt enkelt en digitalsmart vardag!

Alla vill väl IMPA?

Ida Infront är med och sponsrar ett av vårens stora arrangemang vid Linköpings universitet – IMPA. Studenter tävlar i olika omgångar för att bli bättre på programmering, algoritmer och problemlösning. Målet är dels att LiU ska placera sig bättre i nationella och internationella programmeringstävlingar, dels att studenter som deltar ska bli mer eftertraktade på arbetsmarknaden tack vare sin dokumenterade kompetens.

Vi sponsrar även DÖMD som genomförs lördagen den 1 april. Där har vi en egen darttävling som löper parallellt med det övriga arrangemanget. Det här är ett par av flera trevliga aktiviteter där vi finns med och möter morgondagens medarbetare.

Anmäl dig till Arkivveckan 2017

Innan vi avslutar för den här gången, vill vi gärna påminna om Arkivveckan 2017 som kommer att äga rum i Visby 16-18 maj. Det beskrivs som den största återkommande mötesplatsen för arkivverksamma i Sverige. Några av programpunkterna belyser aktuella ämnen såsom arkivens betydelse för det demokratiska samhället, kulturarv som resurs i digitala medier för barn och unga samt vilka krav som ställs på arkiv och informationsstruktur i en digital tidsålder. Läs gärna mer och anmäl dig på www.faf.nu. Hoppas att vi ses där!

Nu får vi njuta av den första vårvärmen. Och vi hörs i april igen!

mars 27th, 2017

Posted In: Monday Morning Mail

STOCKHOLM 15 mars 2017 – Ida Infront har via sin partner Pulsen fått uppdraget att till Energimarknadsinspektionen leverera ärendehanterings- och diariesystem baserat på Ida Infronts digitalsmarta standardprodukt iipax one. Avtalstiden är 4 år med optioner på förlängning 4 år ytterligare. Affärsvärdet uppgår till 1,6 MSEK under ordinarie avtalsperiod.

I syfte att nå högre effektivitet vid hantering av information har Energimarknadsinspektionen tecknat avtal med Ida Infronts partner Pulsen för att byta ut sitt nuvarande diariesystem mot ett standardsystem för ärendehantering och diarieföring genom Ida Infronts produkt iipax one.

iipax one är Ida Infronts mobilanpassade produkt för informationshantering hos myndigheter. Med en elegant och användarvänlig design tillsammans med en rik funktionalitet anpassad för olika typer av enheter såsom dator, surfplattor och mobiler, möjliggör den en hög grad av effektivisering av myndigheters informationshantering.

– Ida Infront har en mission att bygga framtidens informationssamhälle med våra digitalsmarta produkter. Att Energimarknadsinspektionen väljer vår senaste mobilanpassade produkt iipax one visar att vi har en stark position på vår marknad, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Produkten iipax innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv. Produkten finns hos ett flertal myndigheter men även hos privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över energimarknaderna, vilket innebär att de arbetar för att Sverige ska ha säker och effektiv tillgång på el, naturgas och fjärrvärme.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 75 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en digitalsmart produkt. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

mars 15th, 2017

Posted In: Press