Kalendern visar december månad. På Ida Infront kan vi blicka tillbaka på ett händelserikt och framgångsrikt år. Eller vad säger vår vd, Stefan Jonegård?

Stefan, vad tänker du på när vi säger 2017?

Det som först dyker upp är ”rekord”. Och då tänker jag på nya affärer, nya kunder, projekt och anställda. Det har helt enkelt varit full fart!

Men det förutspådde du väl också vid den här tiden förra året?

Ja, jag sa då att den höga takten skulle fortsätta även 2017, men jag lämnade en liten öppning för att det kunde avta vartefter. Nu kan vi konstatera att det inte alls har blivit så, snarare tvärtom. Politiken ställer allt högre krav på Sveriges framskjutna positionering inom digitalisering, vilket i sin tur innebär att myndigheterna har varit väldigt aktiva. Därmed har också Ida Infront, som en av de ledande it-leverantörerna inom det segmentet, haft oerhört mycket att göra.

I nyhetsbrevet har vi rapporterat om många nya kunder…

Det är ett av rekorden. I år fick vår nya, banbrytande produkt iipax one det stora genombrottet. Förutom Lantmäteriet, som nu tar ett offensivt kliv mot ett mer modernt och flexibelt sätt att arbeta, så har även ett antal framsynta inspektioner valt den lösningen. Jag tänker då på Energimarknadsinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen och Revisorsinspektionen. Vi har till och med skojat lite om att det har varit inspektionernas år, men allvarligt talat så är vi förstås enormt stolta över det.

Samtidigt kan vi också konstatera att det har varit kommunernas år. Listan är rätt lång – Härnösand, Söderköping, Nyköping och även ett samarbete mellan sex mindre kommuner i Västsverige. Dessutom har det tillkommit ett stort antal kommunkunder via vårt systerbolag Sokigo. Vi har tagit över deras arkivlösning och fortsätter utveckla den marknaden. Det ska också bli spännande att se vad som händer när SKL:s ramavtal för kommuner blir klart i början av nästa år. Då kan det komma en ny våg…

Men det händer även annat intressant?

Absolut. Vi har många projekt på G med våra befintliga kunder, och flera har under året gett oss ett utökat förtroende. Det finns ett stort intresse för iipax one, vilket kan vara nästa steg i vårt långsiktiga och framgångsrika samarbete.

Internationellt händer det också en hel del. Uppdraget till norska polisen, där Ida Infront är underleverantör till Gemalto, är ett av våra större uppdrag någonsin. Det har löpt på väldigt bra för vår del, vilket öppnar för intresse från flera håll. Här ser vi faktiskt en helt ny marknad.

Det sägs att iipaxdagen blev något av en succé?

Vilken dag vi fick! iipaxdagen kan faktiskt också beskrivas som ett rekord. Vi har aldrig förut varit med om att lokalen blivit för trång. Det var otroligt roligt att välkomna så många personer från olika kunder. Extra uppskattat var Energimarknadsinspektionens presentation, där de berättade om hela processen kring upphandlingen. Det viktigaste är att alla som kommer känner att de får ut något värdefullt av dagen. Intresset var verkligen på topp, vilket också utvärderingarna visade. All den här positiva känslan, som genomsyrade dagen, får oss att vilja höja ribban ytterligare inför nästa år.

2017 är också ett år med många nyanställda

I takt med alla uppdrag, så har vi också vuxit i antal. Totalt har vi fått femton nya ansikten i Sverige och fyra i Indien. Men tillväxttakten måste ske balanserat. Jag brukar alltid säga att Ida Infront ska vara en arbetsplats där man känner sig trygg i sin anställning, oavsett konjunkturer. Samtidigt vet jag att många har haft en oerhört hög arbetsbelastning, vilket blir tufft emellanåt. Årets toppar visar att vi är ett framgångsrikt företag, vilket vi alla kan glädjas över. Men förhoppningsvis hittar vi en bättre balans under 2018.

Vad skulle du vilja säga som avslutning?

Jag vill självklart tacka alla våra kunder – de befintliga där vi i flera fall har mångåriga, mycket uppskattade samarbeten – och alla nya, som jag hoppas ska trivas med oss. Genom våra digitalsmarta lösningar för vi tillsammans utvecklingen framåt. Sedan vill jag också tacka alla dedikerade medarbetare. Det är ni som är Ida Infront! Jag hoppas ni är stolta över allt det vi åstadkommer gemensamt. Nu ser jag verkligen fram emot 2018. Det ser ut att bli ett riktigt intressant år! Jag önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

december 18th, 2017

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: , , ,

LINKÖPING 14 december 2017 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med Nyköpings kommun avseende ett e-arkiv. Avtalet omfattar Ida Infronts iipax archive som tjänst med tillhörande konsulttjänster.

–     ”Jag ser fram emot samarbetet med Ida Infront vid införande av Nyköping kommuns e-arkiv. Eftersom projektet inte enbart syftar till att skapa ett digitalt stadsarkiv utan en för kommunen och dess invånare central funktion för informationshantering och informationsåtkomst är detta ett extra högprofilerat projekt”, säger Mikael Dahlin, arkivchef på Nyköpings kommun.

–     ”Vi välkomnar varmt Nyköpings kommun in i den stora grupp kommuner som nu använder iipax archive. Utvärderingen pekar på användarvänligheten och den omfattande funktionaliteten i produkten, ett kvitto på den produktutveckling som skett på senare tid. Med iipax archive som tjänst får kunderna en långsiktig lösning med säkerställd drift, säkerhetskopiering m m.” säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Borås Stad, Partille kommun, Kungsbacka kommun, Helsingborgs stad, Härnösands kommun, Södertälje kommun, Salems kommun, Söderköpings kommun, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se


Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 80 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

december 14th, 2017

Posted In: Press

Etiketter: , , ,