Varför jobba i team?

Ibland kan det vara bra att stanna upp och reflektera över varför vi gör saker på ett visst sätt. Särskilt när det är något som anses självklart och som ”alla” gör. För det kan ha stor påverkan på hur vi gör det.

På Ida Infront var vi tidigt ute med att arbeta i tvärfunktionella team. Vår erfarenhet är att teambaserat arbete är utvecklande, inspirerande och skapar bra fokus. Med de krav som ställs på oss som organisation idag så är våra team snarare en nödvändighet än ett val för att:

 • Kunna lösa komplicerade problem som ställer höga kunskapskrav och kräver både bred kompetens och spetskompetens.
 • Undvika personberoenden och sårbarhet.
 • Klara att arbeta på flera uppgifter parallellt.
 • Undvika kostsamma och riskfyllda överlämningar.
 • Kvalitetssäkra våra lösningar och leveranser.
 • Skapa tillhörighet och trygghet med bra förutsättningar för att stötta och lära av varandra.

Vilka förutsättningar krävs då för att bygga effektiva och produktiva team? De saker jag först kommer att tänka på är:

 • Samlad kompetens som täcker behoven.
 • Stabil bemanning.
 • Tydlighet kring uppgifter, syfte, mål, arbetssätt och prioritering.
 • Rättighet att fatta beslut och att misslyckas.
 • Tillgång till rätt information och bra verktyg.
 • God kommunikation, samspel och tillit.

Flera av dessa punkter handlar om att skapa struktur och hitta fungerande arbetsformer. På Ida Infront är många av oss ingenjörer, så detta är något som passar oss och som vi lagt mycket tid på att förfina. Vi har därför bra rutiner och mönster för att snabbt få i gång team som presterar och levererar värde till våra kunder.

Det som kan vara svårare att lösa och som är avgörande för att få högpresterande team är de punkter som är kursiverade ovan. De handlar mer om sociala behov, relationer och förmåga att jobba tillsammans på ett sätt som ger maximalt gemensamt resultat. Tyvärr är det vanligt att denna typ av teamutveckling inte får samma fokus och att team måste försöka lösa det på egen hand. Vilket kan ta lång tid och som innebär risk för att teamet fastnar och aldrig når sin fulla potential. Särskilt för dagens team som ofta arbetar distribuerat och får färdiga arbetssätt och rutiner att utgå från.

Med anledning av det så har vi under 2023 provat att skapa mer medvetenhet kring teamutveckling. Vi har försökt ta fram ett koncept som följer en röd tråd, pågår under en längre tid och som förhoppningsvis skapar en vana kring att arbeta aktivt med detta område. Konceptet provas av fyra team och består av:

 • En heldags workshop där teamet får lära sig teorier kring teamutveckling samt göra individuella och gemensamma övningar för att upptäcka vart deras team befinner sig idag och skapa samsyn. Dagen avslutas med att identifiera de förbättringsområden som teamet anser är viktigast för att fortsätta utvecklas på ett bra sätt.
 • Efter det så följer tre teamutvecklingsperioder där teamet arbetar systematiskt kring teamutveckling:
  • Startmöte där teamet väljer 1-2 förbättringsområden som de vill arbeta med för att utvecklas som team. Till varje område kopplas 2-4 utmaningar.
  • Teamet strävar efter att klara sina utmaningar under 3-4 sprintar.
  • Slutmöte där teamet använder första halvan till att analysera resultatet av perioden och andra halvan till att bestämma hur de ska tillvara på det de lärt sig.
 • I slutet av året så genomför teamet ett årsretrospektiv. Då utvärderas konceptet och teamet bestämmer hur de vill arbeta kring teamutveckling kommande år.
 • Med jämna mellanrum så samlar vi berörda team coacher och utbyter erfarenheter över teamgränserna samt diskuterar olika former av coachning.

Vi befinner oss nu i vår tredje och sista teamutvecklingsperiod. Här är några av de utmaningar som teamen arbetat med längs vägen:

Veckans foto
Teamets medlemmar lär känna varandra bättre genom att veckovis dela en bild enligt ett valt tema och ställa frågor till varandra.
Öva på feedback
Teamets medlemmar får kort utbildning kring vad de ska tänka på när de ger och får återkoppling, inklusive några enkla övningar.
Dela svagheter och styrkor
Teamets medlemmar skriver ned styrkor och svagheter på lappar sedan drar de en lapp i taget och försöker gissa vem som skrivit lappen.

 

Det är intressant och inspirerande att följa teamens resa. Vi har fått positiv respons från de team som deltar och ser tydliga framsteg kring exempelvis öppenhet, samspel och gemensam drivkraft. Allt detta startade med att vi ställde oss frågan: Varför jobba i team?

/Johan Söderqvist, Product Manager

Höstens användarforum

Användarforum är tillfällena då vi bjuder in er som arbetar i iipax till en dialog kring produkten. Syftet med mötet är dels att ge inspiration och dela vår bild kring produktens utveckling framåt, men det är framförallt en möjlighet för alla iipax-användare att få byta erfarenheter med varandra samt ge input till vår produktutveckling.

Nu har vi satt datumen för samtliga höstens användarforumsträffar. Gå till vår hemsida för bästa överblick. Varmt välkomna – vi ser fram emot att möta er där!

MÖT VÅR NYA MEDARBETARE

Hej Morgan, vad gör du på Ida Infront?
Jobbar som systemutvecklare i Team DAR, vilket innebär att jag arbetar med utveckling, förvaltning och support för system hos några av våra kunder.

Varför valde du att bli en del av Ida Infront?
Dels så tycker jag att det är roligt att kunna bidra till offentlig sektor, framförallt för att jag jobbat många år i staten innan. Men jag fick också ett bra intryck av företaget under intervjuprocessen, plus också att vi kunde komma överens om en bra lösning för distansarbete. Det bra intrycket av Ida Infront har också bekräftats efter att jag började i företaget.

Vad betyder våra värderingar – We make friends, We are the solution, We build trust – för dig?
Att vi levererar bra lösningar på kundernas problem på ett sätt som gör det enklare att bedriva den verksamhet de gör. Att vi alltid jobbar långsiktigt för att skapa förtroende och stabila relationer med våra kunder. Och att vi jobbar nära varandra i teamen och företaget för att göra just det..

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Lugn, lösningsorienterad och kreativ.

Vad gör du helst på din fritid?
Förutom att jag växlar mellan att cykla MTB och träna styrkelyft ganska intensivt så lägger jag gärna tid på att laga mat eller är ute i skogen och rör mig med hunden. Annars lägger jag mycket tid på att lyssna på och fundera på musik. Jag samlar på vinylskivor och går gärna på konserter. Favoritgenren är hårdrock och gärna i mer extrem form. Sen läser jag ganska mycket också, både skönlitteratur och filosofi.

Vad ser du mest fram emot nu?
Att fortsätta utvecklas i min roll som systemutvecklare och lära mig nya saker. Jag vill kunna bidra ännu mer till det dagliga arbete i teamet och i stort på företaget på det vis jag kan göra. På sikt kanske hitta något smalare område som intresserar mig extra att specialisera mig inom, kanske AI eller liknande.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Torgny Lindgren eller Gylve ”Fenriz” Nagell. Nu är ju Torgny tyvärr inte i livet längre, men det vore intressant att få prata med honom om hans författarskap och försöka nysta i de personer han gestaltat i sina böcker. Annars är Gylve, förutom ena halvan av mitt favoritband (Darkthrone), någon som det vore oerhört kul att sitta och prata musik med. Han verkar oerhört kunnig framförallt när det gäller hårdrock från 80-talet.

november 27th, 2023

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: ,

Vision om ett helt digitalt och säkert informationsutbyte

Du har säkert sett rubriker som ”skrota faxen” flyga förbi i flödet. Nya standarder för informationsutbyte på nationell och internationell nivå ska möjliggöra skrotandet av faxen så att vi blir helt digitala när vi utbyter känslig information – både som privatpersoner, myndigheter och bolag.

På EU-nivå etableras eDelivery för fullt i detta nu med sina olika tillämpningsområden och i Sverige tas det varje dag steg framåt för att implementera SDK (Säker Digital Kommunikation), vilket är den nationella tillämpningen av eDeliveryprotokollet.

På Ida Infront tycker vi inte att vi ska nöja oss med det. Vår vision är att möjliggöra för Sveriges myndigheter, regioner, kommuner och bolag att få en helt digital kedja av säker informationshantering. Från inkommen handling, via handläggning med utbyte av känslig information mellan myndigheter, till distribution av beslut och långsiktigt bevarande av informationen.

Vi kommer med våra erfarenheter och vårt kunnande göra allt vi kan för att SDK inte bara ska bli en digital kusin till den fysiska faxen. Följ med på vår resa mot ett hållbart samhälle med en säker, effektiv och hållbar informationshantering.

Höstens användarforum

Användarforum är tillfällena då vi bjuder in er som arbetar i iipax till en dialog kring produkten. Syftet med mötet är dels att ge inspiration och dela vår bild kring produktens utveckling framåt, men det är framförallt en möjlighet för alla iipax-användare att få byta erfarenheter med varandra samt ge input till vår produktutveckling.

Nu har vi satt datumen för samtliga höstens användarforumsträffar. Gå till vår hemsida för bästa överblick. Varmt välkomna – vi ser fram emot att möta er där!

MÖT VÅR NYA MEDARBETARE

Hej Anna, vad gör du på Ida Infront?
I min roll som vd för Ida Infront är jag ansvarig för att sätta den övergripande strategin och målsättningen för företaget. Rent formellt leder jag vår ledningsgrupp, tar strategiska beslut och ser till att vi uppnår våra ekonomiska mål. Jag vill vara transparent, tillgänglig och fortsätta bygga vidare på den starka företagskultur och fina historik som Ida Infront har samtidigt som jag vill hitta möjligheter för tillväxt och teknisk innovation.

Varför valde du att bli en del av Ida Infront?
När ett företag funnits länge inom IT-branschen är det ett väldigt gott betyg på att företaget mår bra och har en bra kundtillväxt. Att det dessutom är många medarbetare som stannar länge är bevis på en sund företagskultur, stabilitet i företaget över tid samt utvecklande arbete. Ida Infront ingår i en större koncern vilket också bidrog till mitt beslut. Vi kan vara det lilla företaget i den stora internationella koncernen vilket ger oss stora möjligheter till kompetensdelning och att växa både organiskt och genom förvärv.

Vad betyder våra värderingar – We make friends, We are the solution, We build trust – för dig?
Att vi är engagerade i det vi tar oss för och att vi alltid vill göra vårt bästa. Vi är långsiktiga i vårt tänk och vi skapar förtroende över tid där vi som företag finns kvar över generationer – både för våra kunder och alla medarbetare.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Glad, uppmärksam och affärsdriven.

Vad gör du helst på din fritid?
Jag gillar att laga nya maträtter och har just nu snöat in på kinesiskt och indiskt som går att variera väldigt mycket vad gäller smaker, ingredienser och tillbehör. Vardagsmotion är grejen för mig, så jag använder cykeln som transportmedel så mycket det går där jag bland annat cykelpendlar till och från jobbet. Jag spenderar också mycket tid med familjen där vi gärna går på restaurang och reser.

Vad ser du mest fram emot nu?
Vi har precis haft två innovationsdagar där vi fokuserat på att vidareutveckla idéer och testa nytt. Det ska bli spännande att se vad som kommer ut av det, och jag hoppas att vi kan hitta nya sätt att jobba och att skapa mer värde för våra kunder genom att använda ny teknik.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Det vore spännande att få höra hur Linda Yaccarino har tagit sig an jobbet som CEO för plattformen X det senaste året. Jag skulle vilja höra vilka spännande tekniska innovationer hon ser inom marknadsföring de kommande åren och hur det kommer att förändra sättet att kommunicera och sälja tjänster. Det vore också intressant att få ta del av vad de gör för att förhindra vilseledande information, hatiskt innehåll och trakasserier samtidigt som de behöver förhålla sig till manipulerade/syntetiska medier, upphovsrätt och integritet. Sist men inte minst skulle det vara kul att höra hennes tankar om hur det är att jobba med/för Elon Musk.

oktober 30th, 2023

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: ,

Den statliga värdegrunden – effektivitet och service

En av de sex principer som den statliga värdegrunden består av handlar om effektivitet och service. Den och övriga principer är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten.

Kort beskrivet ska myndigheter ge ett gott bemötande, vara tillgängliga och på ett effektivt sätt ge medborgarna service.

 

”I statens verksamhet ska hög effektivitet eftersträvas  och god hushållning iakttas.” 
– 1 kap. 3 § budgetlagen

 

Och som statlig myndighet är man skyldig att ge service, vara tillgänglig och samverka.

 

”En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.”
–  6 § förvaltningslagen

Ida Infront har i nära 40 år ägnat sig åt att, med digitalisering, hjälpa myndigheter inom deras effektivitet och service. All den genom åren samlade erfarenheten har förenats i vår produkt iipax, samt givetvis i våra processer och i know-how hos våra medarbetare.

Från noga anpassad design till strategiska och hållbara teknikval drivs vi av den statliga värdegrunden – effektivitet och service.

Vår vision är att driva utvecklingen av nästa generations hållbara informationssamhälle.

Häng med på vår resa!

MÖT VÅR NYA MEDARBETARE

Varmt välkommen, Daniel!

Hej Daniel, vad gör du på Ida Infront?
Jag jobbar som utveckare i team Houdini inom vårt affärsområde Enterprise Solutions. Det innebär allt möjligt mellan utveckling och support av de system vi har hand om.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Redan under första telefonsamtalet fick jag ett väldigt gott intryck av företaget. Det var personligen ett stort steg eftersom jag valde att byta karriär efter en föräldraledighet, och mottagandet jag fick underlättade enormt.

Vad betyder våra värderingar – We make friends, We are the solution, We build trust – för dig?
Att vi jobbar tätt tillsammans och hjälper varandra för att kunna leverera en så bra produkt som möjligt.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Glad, nyfiken, hjälpsam.

Vad gör du helst på din fritid?
Då är det full rulle med två småbarn som röjer runt. Jag ser även fram emot hockeysäsongen som kommer igång nu i höst. Det är ett stort intresse att följa världens bästa lag Djurgården (vilket annars?).

Vad ser du mest fram emot nu?
Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas i min relativt nya roll som systemutvecklare.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Jag skulle vilja äta middag med Ronnie James Dio. Där fanns det säkerligen en mängd intressanta stories. Jag hann tyvärr inte se honom live innan han gick bort, men till min familjs stora glädje så spelas hans musik med hög volym hemma varje helg.

september 25th, 2023

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: ,

Säkert informationsutbyte
via SDK

Ett krav för offentlig sektor är att behandla information på ett säkert sätt. Det gäller både inom den egna myndigheten och när information ska utbytas mellan olika myndigheter. Om informationen innehåller sekretessklassad eller personrelaterad information ska eller får mejl aldrig användas.

För att hantera säkert utbyte av information mellan myndigheter har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och dess digitaliseringsbolag INERA, tagit ett initiativ för att skapa en infrastruktur där meddelandeinformation kan utbytas på ett säkert och tillförlitligt sätt. Konceptet heter Säker Digital Kommunikation och förkortas SDK.

I SDK-konceptet utbyter myndigheter, kommuner och regioner information mellan varandra via så kallade funktionsbrevlådor. En funktionsbrevåda kan till exempel vara en fristående meddelandeklient som används gemensamt på en avdelning. I många fall kan den också vara integrerad i ett verksamhetssystem som används i organisationen.
Ett nationellt adressregister över samtliga sådana brevlådor finns framtaget. Där kan användare enkelt söka efter mottagare (dvs. andra brevlådor) man önskar utbyta information med, och för användaren blir detta ett väldigt effektivt arbetssätt som sparar mycket tid. Syftet är att komma ifrån och helt slippa tidskrävande tillvägagångsätt, så som att skicka fysiska brev, ringa eller faxa.

Vi på Ida Infront har sedan flera år tillbaka bevakat arbetet med SDK och tagit fram lösningar för att matcha utvecklingen. Nu i dagarna går det första flödet i gång, där en av våra kunder har kopplat ett verksamhetssystem till SDK-nätverket. Det möjliggör för vår kund att ställa frågor till en annan myndighet på ett säkert och effektivt sätt, vilket ger en snabbare handläggning.

Under 2023 kommer digitaliseringsbolaget INERA att lämna över ansvaret för förvaltning av SDK på myndigheten DIGG. Om du är intresserad läs gärna mer om SDK på DIGG’s och INERA’s webbplatser eller ta kontakt med Ben Hammarsten hos oss så kan han berätta mer.

Ben Hammarsten, Operations & PMO Manager
ben.hammarsten@idainfront.se
070-881 96 88

SDK

MÖT VÅR NYA MEDARBETARE

Varmt välkommen till vårt Linköpingsskontor

Samuel!

Hej Samuel, vad gör du på Ida Infront?
Jag är gruppchef för ett antal systemutvecklare inom vårt affärsområde Enterprise Solutions och utöver det är jag också projektledare för en av våra myndighetskunder.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Efter att ha arbetat inom konsultområdet under längre tid sökte jag mig vidare mot produktbranschen och Ida Infront. Jag fick ett mycket bra intryck och känsla för företaget redan från början, stabilt såväl verksamhets- som kundmässigt med en fantastisk produkt i form av iipax. Dessutom uppskattar jag mycket den nära och familjära känslan på Ida vilket gör att det blir ännu roligare att gå till jobbet!

Vad betyder våra värderingar – We make friends, We are the solution, We build trust – för dig?
Generellt tycker jag att värderingarna är viktiga grundpelare för ett företag och anser att de värderingar vi har är bra och speglar Ida Infront på riktigt.

 • Man känner sig direkt välkommen och omhändertagen på Ida och det ger ”ringar på vattnet” genom att man själv agerar på samma sätt mot nya kollegor.
 • Vi har en mycket kompetent och anpassningsbar produkt i form av iipax som löser våra kunders behov av verksamhetsstöd, även för de mest komplexa tillämpningarna.
 • Genom våra grymma medarbetares höga kompetens och engagemang skapar vi värde för våra kunder och därmed bygger förtroende och tillit för såväl systemet som Ida Infront.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Engagerad, omtänksam, social.

Vad gör du helst på din fritid?
Fritiden tillbringar jag gärna med min familj och vår hund Molle. Mina största fritidsintressen är annars att spela musik, som basist i Sevensouls men också inhyrd i andra sammanhang, har haft en hel del TV- och studiojobb. Jag gillar också att träna en hel del, fixar gärna med huset och annat som har med motorer och snabba bilar att göra 🙂

Vad ser du mest fram emot nu?
Först och främst att fortsätta lära känna alla trevliga kollegor på Ida Infront, hitta de bästa systemutvecklarna att anställa och jobba mer med våra kunder. Sedan tycker jag det är viktigt att utvecklas och lära mig saker och jag har fortfarande en hel del att sätta mig in i såväl kring verksamheten som systemet iipax – vilket jag ser fram emot!

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Det finns ju så många man skulle vilja träffa och lära känna över en middag t.ex. Victor Wooten som är en fantastisk basist men som världsläget är skulle jag nog faktiskt välja Volodymyr Zelenskyj och försöka förstå hur han lyckas behålla fokus, ta rätt beslut och kommunicera med övriga världen i den situation landet är i.

 


 

Med sommaren stundande vill vi passa på att tacka för detta första halvår. Vi hoppas du har lite ledighet inplanerad där du får tid till det du tycker om.

Monday Morning Mail är tillbaka i slutet av augusti igen och förutom en härlig sommar önskar vi först en glad midsommar.

juni 19th, 2023

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: , ,

God morgon,

Vi hoppas januari, trots allt, startat på bästa möjliga sätt. Precis som vår vd, Stefan Jonegård, summerade i årets sista Monday Morning Mail strax innan jul (du kan läsa summeringen i sin helhet här), ser vi fram emot att fortsätta hjälpa våra kunder på deras digitaliseringsresa när vi nu går in i 2021. Och, i årets första MMM ska vi få läsa mer om hur vår produktchef, Hans Jönsson, ser på iipax utveckling.

iipax väg framåt

Hej Hans, vad är den största förändringen som gjorts i iipax under 2020?
– Vi har uppgraderat till en ny Java-version, som givit en modern och fräsch plattform som på ett positivt sätt påverkar kundprojekten. Det har varit både skönt och nödvändigt att få det på plats!

Kan du berätta mer om arbetet inom våra olika produkter?
– iipax one ligger numera som plattform i botten där all grundfunktionalitet utvecklas. Sedan anpassas och byggs de olika kundlösningarna i produkterna, baserat på kundens önskemål. Det är ett effektivt sätt att skapa lösningar samtidigt som iipax som plattform effektivt utvecklas.

Berätta mer om iipax case.
– ”iipax case” är sedan en tid tillbaka det nyare namnet för vår ärendehanteringsprodukt, som tidigare benämnts ”one”. Vi har velat tydliggöra vår tanke med iipax one som koncept där all grundfunktionalitet finns, och iipax case är vår produkt för effektiv dokument- och ärendehantering med fokus på användarvänlighet. Ett system designat utifrån användbarhet och mobilitet.

Och iipax com?
– Det är samma här. Vi kortade ned ”iipax communication” till ”iipax com”. Det var så produkten uttalades till vardags och det kändes som en naturlig övergång att ändra det även i text. Det stora fokuset för produkten har varit på EU-standarden ”eDelivery” som ska ombesörja informationsutbyte över hela Europa. Vi har flera delar på plats och arbetet kommer att fortsätta även under 2021.

Men iipax archive har inte bytt namn?
– Nej precis. Just ”archive” upplever vi inte behöver förtydligas mer, varav vi valt att behålla namnet. Inom produkten har archive access” varit ett fokusområde som handlar om förenkling av sökfunktionen som möjliggör att användare lättare kan både söka efter information, men också sortera och filtrera på ett bättre sätt. Nytt för iipax archive är också dokumentvisaren som gör det möjligt att bland annat mäta och klippa ut vissa avsnitt från sina sökträffar. Det har varit efterfrågat och är roligt att det nu är på plats!

Och iipax ags?
– iipax ags är vårt e-arkiv utvecklat speciellt för kommunernas bygg- och miljöavdelningar och är ett komplement till verksamhetssystemen ByggR och Ecos. Produkten har blivit sin egen under 2020 men mycket av det arbete som görs i iipax archive påverkar också iipax ags. Med andra ord finns samma förbättringar som just nämnts för vårt e-arkiv även här.

Vad händer med iipax under 2021?
– Nu fokuserar vi på att utöka sökningsmöjligheterna i iipax one för att kunna skapa hierarkiska sökningar, filtreringar och sorteringar. iipax one kommer också att få ett litet ansiktslyft där vi ska fräscha upp gränssnittet rent grafiskt. Det blir spännande!

 

Stort tack för uppdateringen, Hans! Vi ser fram emot att höra mer längre fram. 


Som sagt, vi ser fram emot ett år med mycket på gång. Vi fortsätter även välkomna nya medarbetare varje månad, och nedan får vi träffa tre av våra nyaste teammedlemmar.

Möt vår nya medarbetare!

Välkommen, Marie Augustsson, Linköping,

Hej Marie, vad gör du på Ida Infront?
Jag är systemutvecklare i Team Gizmo. Hittills har jag arbetat mest med utveckling av tjänster till FMI (Fastighetsmäklarinspektionen), men denna sprint drar vi igång ett nytt projekt för EKN (Exportkreditnämnden) som kommer ta den mesta tiden under det kommande året.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Jag blev kontaktad av en rekryterare på LinkedIn som trodde att jag skulle passa på Ida Infront, efter att ha pratat en del med henne och med HR-chefen tyckte jag att det verkade vara ett bra företag. Nu har jag varit här några månader och trivs väldigt bra. Intrycket är att Ida Infront är mycket måna om både kunder och anställda.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Glad, social och nyfiken.

Vad gör du helst på din fritid?
Jag gillar att spela padel, resa och umgås med familj och vänner.

Vad ser du mest fram emot nu?
Det ska bli spännande att vara med från start nu när EKN uppgraderar till iipax case. Jag ser även fram emot att träffa alla kollegor på riktigt, inte bara via Zoom.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Ingemar Stenmark, jag tycker han verkar vara en intressant person och jag är grymt imponerad av hans prestationer inom idrotten.

…och välkommen, Joakim Andrén, Stockholm

Hej Joakim, vad gör du på Ida Infront?
Jag är systemutvecklare i Team Enigma där jag arbetar med att utveckla ärendehantering för myndigheter som Naturvårdsverket. Bland annat system för hantering av strandstädningsbidrag för kommuner.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Sunda värderingar, växande i en framtidsbransch, väldigt bra intryck från medarbetare och organisation. Intressant att få jobba med system viktiga för samhället.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Nyfiken, lugn, fokuserad.

Vad gör du helst på din fritid?
Jag gillar att lyssna på musik, spela spel, äta och dricka gott. Jag läser även gärna skönlitteratur eller filosofi, alltid kul att se världen med andra infallsvinklar.

Vad ser du mest fram emot nu?
Vara med och designa nya lösningar från grunden och se hur våra system gör skillnad hos kunderna ute i praktiken. Bli tekniskt utmanad med svårare problem att lösa..

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Jordan Peele, komiker och filmskapare. Skulle garanterat bli en underhållande konversation om film, samhälle, humor och mycket mer.

…och välkommen, Johanna Södergård, Stockholm

Hej Johanna, vad gör du på Ida Infront?
Jag är systemutvecklare och tillhör Team Ultramarine där vi främst arbetar med kunder som Universitets- och högskolerådet (UHR), Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Statens fastighetsverk (SFV) och Energimarknadsinspektionen (EI).

Hur hamnade du på Ida Infront?
Valet föll på att jag fick bra förtroende för konsultchefen, Helena, att villkoren var bra och att det finns variation bland arbetsuppgifterna.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Tydlig, hygglig, rättrådig.

Vad gör du helst på din fritid?
Jag är umgås med familjen, leker med barnen, gräver i trädgården eller om man får önska – sladdar runt offpist.

Vad ser du mest fram emot nu?
Privat ser jag fram emot att Corona-vaccinera mig och på jobbet ser jag fram emot att bli ordentligt varm i kläderna och börja lära mig de olika kundvariationerna bättre.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Jag skulle äta middag med min morfar, han dog i suicid för några år sedan. Jag skulle vilja visa bilder på barnen, berätta vilka busar de är, och påminna honom om hur omtyckt han var och är.

 


Linköpings teknologers arbetsmarknadsdagar 2021

Då var det dags igen! Linköpings universitets största arbetsmarknadsmässa, LARM, äger sedvanligt rum i början av februari varje år, och inför 2021 års mässa har man sedan lång tid planerat att hålla den digitalt. Vi är givetvis med och ser verkligen fram emot att få träffa många studenter som är nyfikna på oss och vår bransch.

Nästa MMM dyker upp i brevlådan den 22 februari. Tills dess, ta hand om dig själv och om din omgivning!

januari 25th, 2021

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: , , , , ,