God morgon. På Ida Infront har vi under alla år haft ett nära samarbete med Linköpings universitet och tekniska högskola. Vi tror på ett ömsesidigt utbyte, som bland annat har resulterat i att många studenter gjort sina exjobb hos oss. Och nyligen testade vi en helt ny samarbetsform, en satsning som gav mersmak.

Studentprojekt ger editorverktyg

Under 2014 gjorde en grupp studenter vid Linköpings universitet ett projekt på Ida Infront under ”jobbliknande” former. Uppdraget var att påbörja byggandet av ett webbaserat editorverktyg för iipax konfigurationsfiler. Meningen är att systemadministratörer av ärendehanteringssystem ska kunna påverka konfigurationen, och därmed lyfta en del arbete från programmerare. Men samtidigt måste det vara enkelt – en användare ska inte behöva vara insatt i hur XML-filen är uppbyggd, för att kunna ändra delar av systemet.

Verktyget, som fick arbetsnamnet iipax studio, är intuitivt och tydligt riktat till de som använder den kommande versionen av ärendehanteringssystemet iipax permissions. En förutsättning var därför att iipax studio skulle utvecklas för att likna framtidens iipax så mycket som möjligt i layout, designspråk och organisation av innehåll.

Förenklad funktionalitet

Användarvänlighet och design har varit i fokus, vilket bland annat ledde till att den grafiska delen fick implementeras. Dessutom behövde funktionaliteten för applikationen utvecklas, vilket kom att bli den största delen av projektet.

Resultatet blev, lite kort beskrivet, att konfigurationen till iipax studio läses in från en XML-fil, precis som till iipax permissions. Konfigurationen kan därefter ändras eller kompletteras och sedan sparas som XML-filer.

Genom projektet har vi fått en värdefull bild av hur editorn kommer att fungera och hur den ska kunna bli precis det stöd våra kunder efterfrågar. Och projektet blev en spännande resa för studenterna, men även för oss och visar att vi har mycket att lära varandra.

Youkoso – välkommen – Tobias!

I slutet av 2014 började Tobias Alström på Ida Infronts Linköpingskontor. Han har läst till civilingenjör industriell ekonomi, internationell Japansk med teknisk inriktning, med ett utlandsår på Meiji University i Tokyo. Tobias gjorde ett längre studieuppehåll, därför har han hunnit med att jobba flera år på Ericsson SW Supply i Mjärdevi, bland annat med robotar för CD- och DVD-produktion och andra daterade format (DAT-band). Men när det var dags att söka jobb efter studierna, föll valet på Ida Infront eftersom företaget gör en nysatsning på webklient. Dessutom gillar Tobias de snygga nyinredda lokalerna plus att de ligger nere i stan. Så vi säger förstås ”youkoso”!

Arkivforum 2015

Innan vi avrundar för den här gången vill vi om igen påminna om Arkivforum 2015 –Sveriges ledande konferens inom arkiv och informationshantering. 11-12 mars träffas beslutsfattare och användare på Grand Hotel i Stockholm för att lyssna till de senaste satsningarna och möjligheterna. Vi är där och även flera av våra kunder. Så kom gärna och prata nya generationens arkivlösningar med oss. Ett tips – har du inte anmält dig ännu är det hög tid nu. Det blir snabbt fullt. Läs gärna mer på arkivforum.se

Ha det så bra, så återkommer vi i mars månad igen!

februari 23rd, 2015

Posted In: Monday Morning Mail

Nya funktioner

Ärendehantering

Enklare att se var i processen mitt ärende är genom att visa väg till aktuell aktivitet i kartvisaren. Genomförda aktiviteter markeras i den grafiska visningen av kartan.

e-arkiv

Förutom en lista över alla arkivvårdsaktiviteter finns ni möjlighet att navigera i arkivredovisningen fram till de olika aktiviteterna.

När man skapar arkivvårdsaktiviter kan man nu ställa kombinerade villkor på alla arkivobjekt oavsett nivå. Detta är användbart t.ex vid konvertering mellan olika filformat, då är villkor på filegenskaper nödvändiga.

Nu finns även möjlighet att söka i arkivredovisningen. All information som finns registrerad går att söka på. Information om arkivvårdsaktiviteter och manuell arkivvård loggas i arkivredovisningen. Det ger en god översikt på vad som har hänt i olika delar av arkivet.

Inlämningskontrakt och arkivkonfiguration kan exporteras och importeras mellan olika installationer, vilket underlättar om man har flera miljöer t.ex utbildning, test och produktion.

Tekniska förbättringar

Alla temporära filer på klient hanteras nu på ett enhetligt sätt, vilket underlättar vid installation och felsökning.
En rad felmeddelande har förtydligats.
Fritextindexering uppdaterad till ny version.
Stöd för Informix 12.

Prestandaförbättringar

Vid mottagande av XML-filer i iipax communication.

Vid sökning i iipax archive.
Vid integritetsloggning av Att göra och navigering i arkivredovisningen.

Anpassningsmöjligheter

Utökat API för utvecklare för att utföra avancerade funktioner i iipax processmotor.

Ny funktion för att skapa bättre utseende på egenskaper som presenteras på samma rad i gränssnittet.
Uppgraderingsverktyg för att flytta applikationer till version 5.5
IWA (iipax webb access) ramverket kan nu användas för applikationer som kräver en inloggning mot iipax. Användaren i ramverket får samma behörighet som i standardklienten. Det går nu att välja om IWA ska visa en sidfot eller inte med hjälp av konfiguration.
Nu finns det möjlighet att anpassa vad som skall ske när man dubbelklickar på en rad i Att göra listan.

I releasen finns dessutom ca 100 buggrättningar

februari 6th, 2015

Posted In: Nyheter