Universitets- och högskolerådet

Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden

Bedömningsavdelningen på Universitets- och högskolerådet, UHR, är en viktig verksamhet som underlättar för personer som kommer till Sverige med en utländsk utbildning och som söker arbete eller vill studera vidare. Bedömningen leder till ett utlåtande som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Många som ansöker om bedömning saknar svenskt medborgarskap. Ida Infront har haft förmånen att få leverera IT-stödet för bedömningsverksamheten.

Vid införandet hade bedömningsavdelningen höga förväntningar på ett väl anpassat IT-stöd. Hög prioritet var att det nya webbaserade dokument- och ärendehanteringssystemet skulle ha bra sökfunktioner för tidigare utbildningar samt möjlighet att kategorisera och strukturera utbildningar för att jämföra med svensk motsvarighet. Det fanns även önskemål om smidig brevmallsgenerering utifrån standardfraser inklusive direktkoppling till rätt skrivarfack så att olika dokumenttyper skrivs ut på rätt brevpapper.

Resultatet blev ett mycket väl genomtänkt IT-stöd för verksamheten, säger Lars Petersson, avdelningschef för bedömningsavdelningen. Det har gått några år sedan införandet, men Bitsy, som vi kallar systemet, har uppgraderats och utökats efter hand. En viktig funktion för mig är statistikfunktionen i iipax analyser. Den ger mig ett bra och smidigt verktyg att analysera och få fram rätt statistik för verksamheten.

Avslutningsvis ber vi Magnus Åslund, affärsansvarig på Ida Infront, säga några ord om samarbetet:

Vi har haft ett tätt och givande samarbete under många år. Att tillsammans med kunden få vara med och bidra till verksamhetsutveckling över tid och genom olika förändringar är något som vi värdesätter extra högt. Vi strävar hela tiden efter att öka servicenivån gentemot våra kunder. Genom våra systerbolag inom Addnode-koncernen kan vi öka tjänsteutbudet ytterligare.

December 2015

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut