God morgon. Välkommen tillbaka till höstens Monday Morning Mail. Nu ser vi fram emot en säsong, där vi kan berätta om allt från nya affärer och medarbetare, till produktnyheter och evenemang – inte minst den kommande iipaxdagen som närmar sig med stormsteg.

FMI väljer iipax one

Men först är det extra roligt att få inleda med en helt ny affär till en helt ny kund. Via vår partner Chas Visual Management har vi fått uppdraget att leverera dokument- och ärendehanteringssystem till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Det är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare, har tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed. Avtalet omfattar vår digitalsmarta produkt iipax one som molntjänst för diarium, dokument- och ärendehantering, styrning, stöd för ekonomihantering och uppföljning av verksamheten. Tjänsten stödjer vidare myndighetens processer och utgör en bra plattform för automatisering av flöden. I framtiden ska FMI även kunna implementera e-tjänster, e-arkiv, digitala signaturer, webbpublicering med mera. Avtalstiden är fyra år med optioner på förlängning ytterligare fyra år.

Anmäl dig till iipaxdagen 16 oktober!

Nu har startskottet gått för anmälan till iipaxdagen, Ida Infronts egen uppskattade kunddag. I år genomförs den på Lundqvist & Lindqvist i Stockholm – en annorlunda och unikt trivsam miljö med stark hemkänsla precis vid centralstationen. Helt enkelt en plats som är värd att ses! Men mest värt är förstås de olika programpunkter som vi har att erbjuda. Vi berättar om hur vårt arbete ser ut för att uppfylla nya dataskyddsförordningen GDPR och har glädjen att välkomna en extern talare som röjer undan upplevda hinder för oss avseende e-signaturer. Och som vanligt har vi en spännande gäst på slutet som inspirerar oss. Det här är bara några av godbitarna du har att se fram emot. Den 16 oktober startar vi klockan 13.30. Och anmäler dig gör du på eventregistrering.se/iipaxdagen. Vi ser fram emot att träffas!

Dokumentinfo den 28 september

Förresten, vi ses väl på Dokumentinfo i Stockholm redan den 28 september? Fokus kommer att ligga på e-arkivformen ”Mellanarkiv”. Enligt Riksarkivet innebär ett mellanarkiv att informationen förts över till ett system för bevarande, fast där arkivmyndigheten inte tagit över ansvaret. Men vad innebär det egentligen? Och vad finns det för nyttor och fördelar?

En som kan det mesta om det här är vår affärsområdeschef Fredrik Samson. Senare på eftermiddagen kommer han i en programpunkt att belysa vilka argument som egentligen talar för en uppdelning i mellanarkiv och slutarkiv? Och hur förhåller sig mellanarkiv och slutarkiv till OAIS-modellen? Fredriks presentation bygger på såväl teori och praktisk erfarenhet, vilket gör det extra intressant för en djupare inblick i vad som gäller för en effektiv och långsiktigt säker verksamhet. Välkommen att anmäla dig på dokumentinfo.se.

Välkommen Emil!

Just nu är det full fart och vi nyanställer som aldrig förr! En av våra senaste kollegor heter Emil Östergren, som har gått från att studera Industriell ekonomi till Innovativ Programmering vid Linköpings universitet. Det här är hans första arbetsplats, men eftersom han gjorde sitt exjobb på Ida Infront så har vi känt på varandra från båda håll. Emil säger själv att han snabbt fick ett gott intryck av företaget, hur det är att arbeta här och vad arbetet går ut på. Nu jobbar han som systemutvecklare. Att träffa familjen när det finns tillfälle har hög prioritet. Annars slukas ledig tid av vänner, böcker, filmer samt bräd- och datorspel.

 

Nästa gång vi hörs har det hunnit bli september. Ha det så bra så hörs vi då!


iipaxdagen närmar sig! Välkommen att anmäla dig här!

Senaste nytt om e-arkiv!  Dokumentinfo den 28 september i Stockholm! Mer info och anmälan här.

augusti 28th, 2017

Posted In: Monday Morning Mail

LINKÖPING 24 augusti, 2017 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med kommunalförbundet Göliska IT avseende ett e-arkiv som ska användas av delägarkommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping och Skara. Avtalet har tecknats för fyra år och omfattar Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster. 

Avtalet omfattar även Vara kommun som under hösten kommer bli fullvärdig medlem i Göliska IT.

– Vi är glada att vi nu utökar vårt samarbete inom Göliska IT med e-arkiv från Ida Infront. Det är ett naturligt steg i vår digitaliseringsprocess säger Evy Olsson, projektledare för e-arkiv på Göliska IT.

– Att få sex nya kommunkunder på ett bräde är fantastiskt glädjande. Det stärker vår position, som en av ledarna på den offentliga marknaden, med vår produkt iipax archive, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Borås Stad, Partille kommun, Kungsbacka kommun, Helsingborgs stad, Södertälje kommun, Salems kommun, Söderköpings kommun, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 75 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en digitalsmart produkt. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

augusti 24th, 2017

Posted In: Press

STOCKHOLM 17 augusti 2017 – Ida Infront, dotterbolag till Addnode Group, har via sin partner Chas Visual Management fått uppdraget att till Fastighetsmäklarinspektionen leverera dokument- och ärendehanteringssystem som molntjänst baserat på Ida Infronts digitalsmarta standardprodukt iipax one. Avtalstiden är 4 år med optioner på förlängning 4 år ytterligare. Affärsvärdet uppgår till 5,5 MSEK under ordinarie avtalsperiod.

För att uppnå ett effektivt stöd för myndighetens kärnprocesser har Fastighetsmäklarinspektionen tecknat avtal med Ida Infronts partner Chas Visual Management. Avtalet omfattar Ida Infronts produkt iipax one som molntjänst för diarium, dokument – och ärendehantering, styrning, stöd för ekonomihantering och uppföljning av verksamheten. Tjänsten stödjer vidare myndighetens processer och utgör en bra plattform för automatisering av flöden och att i framtiden kunna implementera e-tjänster, e-arkiv, digitala signaturer, webbpublicering m.m.

iipax one är Ida Infronts mobilanpassade produkt för informationshantering hos myndigheter. Med en elegant och användarvänlig design tillsammans med en rik funktionalitet anpassad för olika typer av enheter såsom dator, surfplattor och mobiler, möjliggör den en hög grad av effektivisering av myndigheters informationshantering.

– Ida Infront har ännu en gång nått framgång med iipax one hos en statlig inspektion. Att Fastighetsmäklarinspektionen väljer vår senaste mobilanpassade produkt iipax one som molntjänst visar att vi har ett stort förtroende hos de statliga myndigheterna, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Produkten iipax innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och har tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se


Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 80 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en digitalsmart produkt. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

augusti 17th, 2017

Posted In: Press