Ida Infront signerar avtal

LINKÖPING, 28 februari 2024 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, lanserar tjänsten iipax sdk som möjliggör för offentliga verksamheter att kunna införa Säker Digital Kommunikation (SDK) i sin organisation. iipax sdk erbjuder ett tryggt, enkelt och säkert sätt att skicka känslig och sekretessklassad information mellan offentliga organisationer.

Inom offentlig sektor behöver ofta sekretessklassad information utbytas mellan olika organisationer. Det kan vara patientinformation eller information som innehåller känsliga uppgifter. Utbytet av sekretessklassad information sker idag ofta med traditionell postgång eller med fax. Behovet av ett mer effektivt informationsutbyte har sedan länge identifierats.

För att tillgodose behovet har offentlig sektor tagit fram en infrastruktur kallat Säker Digital Kommunikation (SDK). Genom SDK kan offentliga organisationer utbyta information mellan s.k. funktionsbrevlådor där varje organisation som är inkopplad till infrastrukturen kan lägga upp en eller flera funktionsbrevlådor. Från dessa brevlådor kan användarna i organisationen skicka och ta emot krypterad information.

För att få tillgång till SDK behöver organisationen ansluta sig till SDKs infrastruktur. Ida Infront har tagit fram och lanserar nu alla de produkter och tjänster som behövs för att kunna ansluta sig:

  • Meddelandeklient – som användaren kan logga in samt skicka och ta emot meddelande i.
  • Meddelandetjänst – som erbjuder de funktioner som krävs för att säkert utbyta informationen.
  • Accesspunkt – som utbyter informationen mellan anslutna organisationer.

Ida Infront erbjuder funktionerna som SaaS eller som installerade produkter i organisationens egen driftmiljö (on-prem). Med iipax sdk kan organisationen även integrera sina egna verksamhetssystem direkt med meddelandetjänsten.

– Flera offentliga organisationer står i startgroparna att införa SDK och det är därför väldigt roligt att vi kan bidra med vår långa erfarenhet inom området säkert informationsutbyte, säger Tina Engström, affärsområdeschef på Ida Infront.

Om SDK:
Säker Digital Kommunikation är en digital infrastruktur som gör det möjligt för kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer att utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt. SDK bygger på EU standarden för meddelandeutbyte som heter eDelivery.

För mer information:
Läs mer om hur Ida Infront arbetar med säkert informationsutbyte: idainfront.se/sakert-informationsutbyte/saker-digital-kommunikation-sdk
För frågor, kontakta Tina Engström, Business Area Manager Archive & Communication, +46(0)70-528 14 65, tina.engstrom@idainfront.se eller Ben Hammarsten, Sales Executive, +46(0)13-37 37 16, ben.hammarsten@idainfront.se

februari 28th, 2024

Posted In: Press

Etiketter: , ,