Effektiv ärendehantering för din verksamhet

Med iipax case får du en produkt för din dokument- och ärendehantering med fokus på användarvänlighet. Och ett system designat utifrån användbarhet och mobilitet. En speciell fördel med iipax case är möjligheten att konfigurera och bygga ärendehanteringsstöd för just era unika verksamhetsprocesser. Vilket helt enkelt ger en effektiv ärendehantering för den digitalsmarta myndigheten.

Produkten iipax case är en del av konceptet iipax one. Detta koncept ger dig ett intuitivt gränssnitt som sparar dig tid och ger en bättre överblick. I och med att information, ärenden och flöden kan visas som kort, får du en betydligt enklare bild av aktuell status och vad som behöver göras. Och alla jobbar i ett och samma system på valfri enhet, såsom surfplattor, mobiler och datorer. Alla funktioner finns dessutom tillgängliga, oavsett vilken enhet iipax visas på och anpassas efter den skärmen. Konceptet iipax one gör arbetet betydligt enklare och skönare för dig. Med andra ord frigörs viktig tid till annat.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Välbeprövad produkt

Med iipax case får ni en produkt som används av både stora och små myndigheter inom olika sektorer, allt från våra största myndigheter med grunddata till mindre inspektioner och medelstora myndigheter däremellan. Varje myndighet har en unik verksamhet men delar samma övergripande legala krav på myndighetsutövning.

Förberett för automatisering

När vi modellerar verksamhetsprocesser i iipax case öppnas möjligheten till automatisering. Vad skulle krävas för 100% automatisering av processer från ansökan till beslut och arkivering? Produkten iipax case med tillvalsprodukter ger er de komponenter som krävs för detta. Allt från processmotor, regelhantering, undantagshantering, e-tjänsteramverk, Mina sidor, loggning, händelser till integrationsmöjligheter m.m. Endast er fantasi sätter gränser för hur långt er automatisering kan dras. Vi har idag kunder som har helt automatiserade processer med iipax case. När kan vi börja implementera automatisering hos er?

Byggd för att integreras

Med iipax case får ni en inbyggd modul för integrationer. Samma integrationsmodul utgör grunden i iipax com som är vår framgångsrika produkt för säkert informationsutbyte. Denna produkt används av ett stort antal aktörer inom både myndighetsvärlden och försäkringsbranschen, som alla ställer höga krav på funktionalitet, prestanda och säkerhet.

Integrationsmodulen administrerar ni via konfiguration och regler. Integration kan exempelvis göras med e-tjänster, Mina sidor, Digital post, scanning, folkbokföringen och fastighetsregister samt självklart även med era interna system.

Konfigurerbarhet för din organisation

Vi har vår bakgrund i att leverera IT-stöd för myndigheters unika verksamhetsprocesser. Detta vidareutvecklar vi för er med iipax case. Med olika ärendetyper, objekttyper och processer konfigureras och anpassas funktioner på ett kostnadseffektivt sätt för er. Detta leder till en ändamålsenlig, användarvänlig och funktionsrik lösning för er specifika verksamhet.

På detta sätt kan standardsystemet iipax case uppfylla era verksamhetsprocessers önskemål vad gäller bra IT-stöd, utan att ni behöver skaffa er olika typer av specialsystem för respektive avdelning. En annan positiv effekt med denna flexibilitet och konfigurerbarhet är att systemet kan utökas eller förändras efter hur ni förändras över tid. Med andra ord en produkt som stödjer er framtida utvecklingsresa.

Specifikationer

Ladda ner produktbladLadda ner produktblad

Verktyg som anpassar sig till er organisations unika processer.

Byggd för automatisering, säkra integrationer och effektiv ärendehantering.

Webbaserat system designat för mobilitet och responsivitet.

iipax är byggt för era framtida behov. Om information behöver gallras, kompletteras, konverteras till nya format för att vara användbar i framtiden, så kan iipax det redan idag.

Med iipax case får du ett ärendehanteringssystem med inbyggda erfarenheter och lösningar på alla de behov och utmaningar som vi stött på och löst under de senaste 20 åren.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för en demo.

Patrik Timelin

Patrik Timelin
Sales Executive
patrik.timelin@idainfront.se
+46 (0)73 – 045 48 89