Kompetensutveckling

Ida Infront är kända för att ha medarbetare med hög teknisk kompetens. Våra medarbetares samlade kunskap är grunden till vår framgång. Därför behöver den på bästa sätt tas tillvara och utvecklas.

Hög kompetens hos våra medarbetare

Agil utvecklingsmetodik

På Ida Infront arbetar vi i team och enligt agila utvecklingsmetoder. Den agila metodiken bygger på ett flexibelt arbetssätt med täta avstämningar både inom teamet och gentemot kund samt en tidig och kontinuerlig leverans av fungerande programvara. Det agila arbetssättet är både roligt och utvecklande. Det hjälper oss också att maximera det vardagliga lärandet och bidrar till att kunskap sprids inom organisationen. Den enskilde och teamet ges dessutom stora möjligheter till självstyre och eget ansvar.

Interna utbildningar

En nyckel till framgång är organiserad intern kompetensutveckling. Vi brinner för att dela med oss och se våra kollegor ta nya kliv. Varannan månad håller en eller flera medarbetare föreläsningar för sina kollegor angående något utvecklingsarbete som de genomfört, nya funktioner som har testats, ny arbetsmetodik som ska prövas eller liknande. Däremellan anordnas även halv- och heldagsutbildning kring aktuella och intressanta ämnesområden.

Externa utbildningar

Förutom interna utbildningstillfällen, så uppmuntras också alla medarbetare att vidareutveckla sin kompetens genom att delta i externa kurser och konferenser. Varje år avsätts resurser som gör detta möjligt, vilket uppskattas av våra anställda.

Dela sidan:
Skriv utSkriv ut