Framtidens smarta kommun och myndighet 2015

Ida Infront deltar i Framtidens smarta kommun och myndighet 2015 genom att finnas på plats båda dagarna och framförallt 5 maj presentera två praktikfall:

14:50 Att ta ett helhetsgrepp och digitalisera hela verksamheten för ökad effektivitet och bättre service.

Under det här anförandet får du höra mer om hur Ida Infront tillsammans med EKN skapat en helt ny förutsättning för att digitalisera
sina arbetsprocesser med iipax. Följ med på en resa från upphandling,
intern förankring och införandeprojekt till driftsättning samt
lyssna till de framgångsfaktorer EKN identifierat längs sin väg från
papper till digitala akter inom myndigheten.

Magnus Du Rietz, IT-chef, Exportkreditnämnden
Ove Sjöström, Affärsansvarig, Ida Infront

15:15 Gränsöverskridande informationshantering – en förutsättning för att kunna skapa effektiv ärendehantering.

Här förmedlar Naturvårdsverket och Ida Infront kunskap om hur man
genom nordiskt samarbete, teknik och förenkling med en portal
åstadkommit en modern informationshantering och underlättat för
en stor grupp människor som gärna slipper buntar med blanketter i
sitt arbete.
Sven Hartvig, Enhetschef IT-förvaltning, Naturvårdsverket
Hans Jönsson. Produktchef, Ida Infront

Anmäl dig här

http://www.abilitypartner.se/konferenser_kurser/framtidens-smarta-kommun-och-myndighet/

april 28th, 2015

Posted In: Nyheter

God morgon. Vi startar april månads nyhetsbrev med en ny affär inom ett av de områden där vi är med och leder utvecklingen – e-arkiv. Idag har vi många intressanta och framgångsrika referenser inom kommuner och myndigheter, där man har tagit steget mot en fullständigt elektronisk informationshantering. Och nu har vi glädjen att påbörja ett helt nytt projekt för Partille kommun.

Ny e-arkivlösning till Partille kommun

Partille kommun närmar sig 37 000 invånare och inom kommunen är det cirka 2 500 anställda. I takt med att kommunen växer så satsar man allt mer för att ge invånare och näringsliv bästa möjliga förutsättningar. Ett steg är att ta ett helhetsgrepp för att kunna hantera större mängder elektronisk information – såväl idag som inför framtiden. Och genom beslutet att införa ett e-arkiv, tillhör man en av de kommuner som kommit långt i sin digitala utveckling.

Leveransen kommer att omfatta Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.
iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag, bland annat Stockholms stad, Ale kommun, Borås stad, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten. Ida Infront vann affären efter en utvärdering som omfattat flera olika aspekter, allt från krav, pris och referenser till användarnas upplevelse av produkten, vilket gör oss extra stolta. Utvärderingen visar att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande och att vår produkt står sig väl i konkurrensen.

Ordern till Partille kommun är ett av de första avropen på SKL Kommentus ramavtal för e-arkiv och affären har väckt mycket uppmärksamhet i ”kommunsverige”. Välkommen att kontakta Bertil Thunberg, 013-37 37 00, eller bertil.thunberg@idainfront.se om du vill veta mer om vår produkt och de lösningar vi kan erbjuda till stora och små organisationer.

Nyheter iipax 5.5

Nu har vi lanserat iipax 5.5 med en hel del nyheter och förbättringar. Inom ärendehantering är det nu enklare att se var i processen ärendet är, genom att visa väg till aktuell aktivitet i kartvisaren. Genomförda aktiviteter markeras i den grafiska visningen av kartan.

När det handlar om e-arkiv så finns det, förutom en lista över alla arkivvårdsaktiviteter, möjlighet att navigera i arkivredovisningen fram till de olika aktiviteterna. När man skapar arkivvårdsaktiviteter kan man nu ställa kombinerade villkor på alla arkivobjekt oavsett nivå. Detta är användbart bland annat vid konvertering mellan olika filformat.

Nytt är också att man nu kan söka i arkivredovisningen – all information som finns registrerad går att söka på. Information om arkivvårdsaktiviteter och manuell arkivvård loggas i arkivredovisningen, vilket ger en bra överblick i vad som har hänt i olika delar av arkivet.

Inlämningskontrakt och arkivkonfiguration kan exporteras och importeras mellan olika installationer, vilket underlättar om man har flera miljöer till exempel utbildning, test och produktion.

Dessutom har vi genomfört ett flertal tekniska förbättringar, prestandaförbättringar och nya anpassningsmöjligheter. Läs gärna mer på www.idainfront.se eller kontakta oss om du har ytterligare frågor.

Ny medarbetare i Linköping

Vi hälsar Levon Saldamli välkommen i gänget på Ida Infront! Som namnet antyder har Levon sina rötter utanför vårt lands gränser, nämligen Istanbul. Idag bor han med sin sambo i Linköping, där han också har studerat till civilingenjör Datateknik på Linköpings universitet. Dessutom valde han att doktorera på Institutionen för datavetenskap (IDA) på Linköpings universitet inom ämnet simulering och modelleringsspråk, specifikt Modelica. Att det så småningom blev Ida Infront, förklarar Levon med att företagets inriktning passar hans kompetens och att vi använder flera intressanta teknologier som han vill fördjupa sig inom.

Film är ett av de stora intressena och han besöker gärna filmfestivaler. Dessutom har Levon gjort egna kortfilmer tillsammans med några kompisar. Och när det handlar om träning så satsar han på avancerad step och spinning, om han inte är ute på landsvägscykling.

”Framtidens smarta kommun och myndighet” närmar sig

Till sist vill vi påminna om Framtidens smarta kommun och myndighet, som genomförs i Stockholm den 5-6 maj. Här är den stora frågan hur den offentliga sektorn ska gå från internt verksamhetsfokus till att bli mer kund- och servicefokuserade. Två av våra medarbetare, Ove Sjöström och Hans Jönsson, är på plats för att presentera aktuella projekt tillsammans med kunder. Missa inte det! Du hittar mer information på www.abilitypartner.se under rubriken Konferenser & kurser.

Nästa gång vi hörs är i sköna maj månad! Ha det så bra tills dess! PS. Och du kommer väl ihåg att anmäla dig till Framtidens smarta kommun och myndighet, men också Offentliga Rummet i början av juni! Vi hoppas att vi ses!

april 20th, 2015

Posted In: Monday Morning Mail

Ordern på e-arkivet till Partille kommun är ett av de första avropet på SKL Kommentus ramavtal för e-arkiv. Leveransen kommer att omfatta Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.
– Vi vann affären efter en utvärdering som omfattat flera olika aspekter, allt från krav, pris och referenser till användarnas upplevelse av produkten, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. Utvärderingen visar att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande och att vår produkt står sig väl i konkurrensen.
iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Borås stad, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten.
Partille kommun med cirka 37 000 invånare har som vision att man ska leva mitt i det goda livet. Kommunen har cirka 2 500 anställda.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 890 025, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Sundsvall. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar.

Om Addnode Group

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.
Varje dag använder 400 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.
Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA, Indien och Serbien. 2014 uppgick nettoomsättningen till 1 599 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small cap. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

april 8th, 2015

Posted In: Press