God morgon. Nu är det full fart! Vi har glädjen att kunna berätta om flera nya affärer, samtidigt som vi planerar för vår egen kunddag, iipaxdagen, måndagen den 23 november på Fotografiska museet i Stockholm. Och utöver det checkar vi av ett flertal konferenser i kalendern där vi deltar på ett eller annat sätt. Men vi börjar med två rykande färska projekt!

E-arkiv till Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun med sina 78 000 invånare satsar på e-förvaltning, för att förenkla medborgarnas vardag. Nu har vi på Ida Infront fått en order på ett e-arkiv som kommer att användas för samtliga verksamheter i kommunen. Genom ett e-arkiv kan alla ta del av kommunens arkivhandlingar på egen hand hemma vid köksbordet. På så sätt ökar möjligheten till insyn och även kommunens tillgänglighet. Fokus ligger på att komma igång med arkiveringar från flera olika system och först i kö står kommunens ärendehanteringssystem och skolsystem.

Leveransen omfattar Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster, något som Kungsbacka kommun såg som en styrka, eftersom de beskriver det som en ”kompetent och välrenommerad produkt”. Den här affären bekräftar det vi har nämnt tidigare – att e-arkivmarknaden för kommuner har nu tagit ordentlig fart och flera kommuner är på gång med sina avropsförfrågningar. Och självklart är vi både glada och stolta över att små och stora kommuner föredrar vår produkt.

Nytt verksamhetsstöd till UKÄ

En annan affär är det verksamhetsstöd med ny funktionalitet som vi under september har levererat till Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Nu införs systemstöd för utvärdering av forskarutbildningar, vilket medför flera positiva effekter för UKÄ. Dels får de ett system med hög nivå av IT-stöd för forskarutbildningar, dels får den befintliga utvärderingsverksamheten ett uppdaterat och utökat system.

Det nya verksamhetsstödet är en utökning av det befintliga utvärderingssystemet som vi levererat sedan tidigare för högskoleutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. De revideringar som genomförs sker utifrån de erfarenheter som pilotutvärderingen av utbildningar på forskarnivå ger. Utvärderingssystemet är baserat på iipax programvaror och är helt anpassat för utvärdering av utbildningar genom specifika webbgränssnittsfunktioner, ärendetyper, processer och externa webbtjänster. I samband med att verksamhetsstödet för forskarnivå införs, så förbättras också de externa webbgränssnitten för utbildningsanordnarna.

Vi ses på Arkivforum 11-12 november

Den 11-12 november är det dags för nästa konferens, Arkivforum på Grand Hotel i Stockholm, där vi på Ida Infront medverkar som samarbetspartner. Här deltar också ett par av våra kunder med intressanta föredrag, såväl Exportkreditnämnden som Partille kommun. Läs gärna mer på www.arkivforum.se, där du också anmäler dig. De senaste åren har det varit fullsatt, vilket visar att intresset bara ökar. Hoppas att vi ses! Om inte annat hörs vi om en månad igen då det är dags för ett nytt nyhetsbrev! Ha det så bra tills dess!

oktober 19th, 2015

Posted In: Monday Morning Mail

Ida Infront AB har fått en förlängning av uppdraget för förvaltning, support och underhåll av Skatteverkets Utskriftsplattform. Uppdraget har ett ordervärde på cirka 2 MSEK under två år.

Skatteverket är en av landets största myndigheter med drygt 10 000 medarbetare på ett 100-tal kontor runt om i landet. Detta innebär att de även har ett av Sveriges mest omfattade informationsflöden i sin verksamhet, ofta med höga säkerhetskrav.

Ida Infront, som har arbetat med Skattemyndigheten sedan 1994, har nu fått förlängt förtroende att ge underhåll på RPH (Riksskatteverket Printer Handler). Det är en plattform för att transportera utskrifter som genereras från Skatteverkets centrala system, bland annat aktuella ärenden som ska läggas på de lokala skrivarköerna hos handläggarna. RPH kan hantera ett flertal olika format på data som slås ihop med blanketter och konverteras till utskrifter. RPH samlar även upp utskrifter som skickas till externa utskriftsbyråer. I RPH finns funktioner som övervakar trafiken centralt och samlar statistik över trafikvolymer och felfrekvenser.

Ida Infront har förutom arbetet med RPH, varit med och implementerat flera stora system hos Skatteverket, bl.a. en plattform för in- och utdatahantering (IN/UT) och ett SHS-system. RPH driftsattes 1999 och har därefter kontinuerligt byggts ut. Ida Infront ansvarar för såväl förvaltning som för vidareutveckling av RPH-plattformen.

– ”Det här åtagandet har vi fått tack vare vårt unika kunnande inom området processbaserade system såsom dokument- och ärendehantering, men även för vår kunskap kring systemintegration”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. ”Uppdraget ligger helt i linje med Ida Infronts kompetens och erfarenhet, därför är vi mycket stolta över förtroendet att få fortsätta det framgångsrika samarbetet med Skatteverket.”

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB, en börsnoterad koncern som 2014 omsatte 1 596 MSEK. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se.

oktober 19th, 2015

Posted In: Press

Ida Infront levererar ny funktionalitet i iipax för utvärdering av forskarutbildningar till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, under september.
Det nya verksamhetsstödet implementeras genom en utökning av det befintliga utvärderingssystemet som Ida Infront levererat sedan tidigare för högskoleutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Revidering av verksamhetsstödet kommer att behövas utifrån de erfarenheter som pilotutvärderingen av utbildningar på forskarnivå ger. Utvärderingssystemet är baserat på iipax programvaror och är helt anpassat för utvärdering av utbildningar genom specifika webbgränssnittsfunktioner, ärendetyper, processer och externa webbtjänster. I samband med verksamhetsstödet för forskarnivå införs så förbättras också de externa webbgränssnitten för utbildningsanordnarna.

”Att vi nu inför systemstödet för utvärdering av forskarutbildningar får flera positiva effekter, dels får vi ett system med hög nivå av IT-stöd för forskarutbildningar, dels får den befintliga utvärderingsverksamheten ett uppdaterat och utökat system”, säger Maria Malmström, Projektledare på UKÄ.

Utvärderingssystemet på UKÄ baseras på Ida Infronts produktfamilj iipax som innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument- och ärendehantering samt elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos ett flertal myndigheter och privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB, en börsnoterad koncern som 2014 omsatte 1 596 MSEK. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se.

oktober 12th, 2015

Posted In: Press

Ida Infront AB har fått en order från Kungsbacka kommun. Det är ett e-arkiv som kommer att användas för samtliga verksamheter i kommunen. Leveransen kommer att omfatta Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.

”Införande av e-arkiv är en viktig komponent i kommunens satsning inom e-förvaltning. Genom ett e-arkiv kan invånare ta del av kommunens arkivhandlingar på egen hand hemma ifrån köksbordet. Vi förbättrar både möjligheten till insyn och ökar kommunens tillgänglighet”, säger Thomas Bengtsson, kommunarkivarie i Kungsbacka kommun.

”Vi valde att gå direkt till upphandling av ett e-arkiv och fokuserar på att komma igång med arkiveringar från flera olika system. Först i kö står kommunens ärendehanteringssystem och skolsystem. Vi valde iipax archive som är en kompetent och välrenommerad produkt.”

”E-arkivmarknaden för kommuner har nu tagit fart och flera kommuner är på gång med sina avropsförfrågningar. Att både små och stora kommuner föredrar vår produkt är givetvis mycket glädjande”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Partille kommun, Borås stad, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten.
Kungsbacka kommun är med sina 78 000 invånare landets 26:e största kommun.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB, en börsnoterad koncern som 2014 omsatte 1 596 MSEK. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se.

oktober 5th, 2015

Posted In: Press