Press

16 april, 2024 | Kategori: Press

Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har vunnit en upphandling med Riksrevisionen och ska leverera e-arkiv, iipax archive, med tillhörande konsulttjänster.
Genom detta avtal kommer Ida Infront att leverera en robust och hållbar lösning för långtidsbevarande av digital information till Riksrevisionen. Avtalet omfattar bland annat införandeprojekt med två pilotleveranser, utbildning samt support och kundstöd.

Läs mer

10 april, 2024 | Kategori: Press

Ida Infront har vunnit en upphandling med Västerås stad och ska leverera e-arkiv som tjänst, iipax archive, med tillhörande konsulttjänster.

Läs mer

28 februari, 2024 | Kategori: Press

LINKÖPING, 28 februari 2024 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, lanserar tjänsten iipax sdk som möjliggör för offentliga verksamheter att kunna införa Säker Digital Kommunikation (SDK) i sin organisation. iipax sdk erbjuder ett tryggt, enkelt och säkert sätt att skicka känslig och sekretessklassad information mellan offentliga organisationer.

Läs mer

12 februari, 2024 | Kategori: Press

Ida Infront har vunnit en upphandling med Läkemedelsverket i Uppsala och ska leverera sin e-arkiv-produkt, iipax archive, med tillhörande konsulttjänster.

Läs mer

5 december, 2023 | Kategori: Press

LINKÖPING, 5 december 2023 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får leverera e-arkivet iipax archive med tillhörande tjänster till Linköpings kommun. Avtalet har tecknats för fyra år med möjlighet till förlängning om ytterligare fyra år.

Läs mer

21 november, 2023 | Kategori: Press

LINKÖPING, 21 november 2023 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får förtroende att leverera e-arkivet iipax archive med tillhörande tjänster till E-arkiv Mitt. Avtalet har tecknats för fem år med möjlighet till förlängning om ytterligare fyra år.

Läs mer

1 november, 2023 | Kategori: Press

LINKÖPING, 1 november 2023 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får leverera e-arkivet iipax archive med tillhörande tjänster till Jordbruksverket.

Läs mer

5 oktober, 2023 | Kategori: Press

LINKÖPING, 5 oktober 2023 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får leverera e-arkivet iipax archive med tillhörande tjänster till Tyresö kommun. Avtalet har tecknats för fyra år med möjlighet till förlängning om ytterligare sex år.

Läs mer

18 april, 2023 | Kategori: Press

Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat ett förnyat avtal med Naturvårdsverket avseende iipax för effektiv ärendehantering, hållbar e-arkivering och säkert informationsutbyte. Avtalet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Affärsvärdet är ca 90 MSEK inklusive optionsår.

Läs mer

28 februari, 2023 | Kategori: Press

Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får via ramavtalsinnehavaren Knowit leverera iipax archive för digital arkivering med relaterade tjänster till Statens Skolverk. Avtalet sträcker sig över tre år, med möjlig förlängning om sex år.

Läs mer