Ett system för alla användare, all information och alla enheter

För den digitalsmarta myndigheten

Med iipax tar vi ett nytt grepp kring digitaliseringen av myndigheter och organisationer. Funktionsområden i iipax är designade utifrån de IT-politiska målen hos statsförvaltningen. Externa e-tjänster tillsammans med automatiserade processer och väl designade gränssnitt och integrationer innebär att myndigheten blir mer innovativ, rättssäker och effektiv. Likaså uppfyller myndigheten målen med en enklare vardag för medborgare, öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. iipax är ett komplett och välintegrerat koncept för hela verksamheten med målet att nå e-förvaltning i framkant. Digitalsmart helt enkelt!

Design för mobilitet och tillgänglighet

Våra iipax-produkter baseras på designkonceptet iipax där mobilitet och tillgänglighet är tongivande designprinciper. Att relevant information och funktionalitet ska vara tillgänglig för vem som helst, när som helst och var som helst inom informationssäkerhetens ramar är den viktigaste ledstjärnan i konceptet.

Du måste acceptera statistikcookies för att se detta innehåll

Användarvänlighet

iipax innebär ett nytt sätt att presentera information via vad vi kallar ”kort”. Det möjliggör för användaren med en snabb överblick att enkelt hitta, ordna och sortera information för att så effektivt som möjligt slutföra sin uppgift .

Tack vare iipaxs gränssnitt används arbetsytan på ett smart sätt med menyer och komponenter som anpassar sig efter hur just du vill arbeta. Det blir personligt och tydligt, oavsett om du jobbar via din surfplatta, mobil eller dator.

Hög konfigurerbarhet

Att kunna konfigurera en hög nivå av IT-stöd för unika verksamhetsprocesser baserat på iipax har varit vår kärnverksamhet i många år. Detta vidareutvecklar vi med iipax. Med olika ärendetyper, objekttyper och processer konfigureras och anpassas funktioner på ett kostnadseffektivt sätt till en ändamålsenlig, användarvänlig och funktionsrik lösning för den specifika verksamheten. På detta sätt kan standardsystemet för dokument- och ärendehantering även uppfylla olika typer av verksamhetsprocessers önskemål vad gäller bra IT-stöd, utan att organisationen behöver skaffa sig olika typer av specialsystem för respektive process.

Separering av kundkonfiguration och plattform

iipax är från grunden designat att vara ett mycket anpassningsbart system utan att detta leder till förvaltningsproblem. Det finns en tydlig åtskillnad mellan det vi kallar plattformen och anpassningar av olika slag enligt principen ”separations of concerns”.

Den konfigurerbara informationsmodellen, de konfigurerbara processerna och systemets anpassning har tydliga gränssnitt mot iipax-plattformen. Plugin-interface för många kundanpassade beteenden har också väl definierade gränssnitt. Integrationer i den inbyggda integrationsplattformen skrivs också i plugin.

Genom att plattformen och anpassningar alltid är åtskilda genom konfiguration eller plugingränssnitt behöver ingen kod ändras då en ny produktleverans görs. Produkten kan uppgraderas utan att det påverkar anpassningen.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för en demo.

IDA_1250

Ove Sjöström
Marketing manager
ove.sjostrom@idainfront.se
+46 13 37 37 07