STOCKHOLM, 25 JANUARI 2016– Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, är en ledande leverantör av IT-system till den offentliga svenska sektorn. Företaget lanserar nu en helt ny webbaserad produkt, iipax one, speciellt framtagen för den offentliga sektorn och inkluderar verktyg som e-tjänster, processorienterad ärendehantering, dokumenthantering, systemintegration och e-arkiv.

Ida Infront har varit verksamma inom informationshantering sedan 1984. Genom åren har företaget lanserat produkter och lösningar utifrån de tekniska möjligheter och behov som både myndigheter och privata företag har. Lanseringen av iipax one ger användarna en helt ny upplevelse med alla de verktyg som behövs för en smidig och effektiv informationshantering – från moderna e-tjänster via handläggning till slutarkivering. Användaren kan själv välja om den vill arbeta via dator, läsplatta eller mobil. All funktionalitet återfinns på alla enheter.

– ”Vi bestämde oss för att ta fram ett helt nytt koncept i en helt ny produkt som lever upp till dagens förväntningar på funktioner och användbarhet”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. ”Vi har haft ett stort fokus på nästa generation utifrån deras förväntningar på användarvänlighet, mobilitet och enkelhet.”

Ida Infront har utvecklat ett användarvänligt system, speciellt framtagen för den offentliga sektorn i Sverige, och som hanterar all information på ett enhetligt sätt. iipax one inkluderar verktyg för e-tjänster, processorienterad ärendehantering, dokumenthantering, systemintegration och e-arkiv. Alla användare, oavsett om de är medborgare, handläggare, registrator, arkivarie eller kund, kan arbeta i samma system.

– ”Många företag och organisationer jobbar efter principen ”bring your own device”. iipax one fungerar på alla typer av enheter med en webbläsare; det kan vara en mobil, läsplatta eller dator. iipax one presenterades på vår egen kunddag och fick ett väldigt positivt mottagande”, konstaterar Stefan Jonegård. ”Det är ett stort kliv för hela företaget, och vi är mycket stolta över att nu lansera en ny generation av iipax.”

iipax one är byggd på över 30 års erfarenhet av informationshantering och kundservice inom den offentliga sektorn. Den är en del i produktfamiljen iipax, som innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säker informationsöverföring samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB, en börsnoterad koncern som 2014 omsatte 1 599 MSEK. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt och få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, se: www.idainfront.se.

januari 25th, 2016

Posted In: Press

God morgon. Varmt välkommen till ett nytt år med oss. Alla dessa oskrivna blad, förhoppningar, planer och målsättningar – det är alltid lika spännande! I Monday Morning Mail berättar vi vad som händer i Ida Infronts värld och vi delar med oss av information som vi hoppas du kan ha stor nytta av. Så nu kickar vi helt enkelt igång 2016!

SHS 2.0 till Kriminalvården

Vi börjar med en riktigt trevlig nyhet. Ida Infront är nämligen först ut med att leverera nästa generation SHS (Spridnings- och Hämtningssystem) och det är Kriminalvården har valt vår iipax communication SHS 2.0 för säkert informationsutbyte med andra myndigheter och organisationer. SHS är ett standardiserat kommunikationsprotokoll för informationsutbyte med höga krav på säkerhet och tillförlitlighet och det används på de flesta stora och medelstora myndigheter. Standarden har nu uppgraderats till SHS 2.0, som bygger på webbteknik baserat på Web Service (WS-I Basic Profile 1.1) samt hantering av bilagor enligt XOP/MTOM. Nytt är att mindre aktörer såsom kommuner och företag kan koppla upp sig via ett rent Web Service API mot SHS-tjänsten. På så sätt blir det möjligt för de aktörer som inte har satsat på SHS-teknik, att ändå nyttja tjänsten.

Ida Infronts produkt iipax communication hanterar alla kommunikationsmönster och säkerhetsfunktioner enligt SHS-standarden. Produkten har i den senaste versionen kompletterats med nya funktioner för att fullt ut stödja SHS 2.0 och webbteknik. Så självklart är vi väldigt stolta över att befästa vår ställning som den ledande leverantören i Sverige inom kommunikationslösningar för offentlig sektor.

Vill du ha mer information om den nya standarden och hur vår produkt tar din organisation till nästa nivå inom säkerhet? Kontakta gärna Ben Hammarsten (ben.hammarsten@idainfront.se, tel 013-37 37 16).

Trafikverket e-arkiverar vidare med iipax

En annan nyhet är det förlängda förtroendet att leverera e-arkivtjänst till Trafikverket. Tjänsten omfattar drift, förvaltning och support av Trafikverkets centrala e-arkiv och uppdraget har ett ordervärde på cirka 12 miljoner kronor under två år. Trafikverket använder sedan 2011 Ida Infronts e-arkivtjänst för att arkivera digital information från olika verksamheter inom myndigheten, och göra den tillgänglig för sina medarbetare. Att få ett förlängt avtal är hedrande och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Arkivforum 2016

E-arkiv är hett! Just därför kan det vara klokt att nu genast boka in Arkivforum 2016 – Sveriges ledande konferens inom e-arkiv och informationshantering som går av stapeln den 9-10 mars på Grand Hotel i Stockholm. Då samlas beslutsfattare och IT-folk för att ta del av det allra senaste inom området. Ida Infront ligger i framkant när vi pratar e-arkiv, vilket nyheten om Trafikverket ovan är ett aktuellt exempel på. Dessutom kommer vi i nästa nummer berätta om vår allra senaste affär till ett par av Sveriges kommuner som valt vår ledande lösning. Så självklart finns vi på plats på Arkivforum för att berätta mer och du är välkommen att diskutera nya generationens arkivlösningar med oss. Kom ihåg att anmäla dig snarast, eftersom det blir fulltecknat fort. Läs gärna mer på arkivforum.se.

Användarforum för våra arkivkunder

Men allt som är bra kan självklart bli bättre. Och vägen till framgång är att lyssna på våra kunder. Därför har vi den 2 februari bjudit in våra e-arkivkunder till ett användarforum, där vi bland annat fokuserar på prioritering och önskemål om ny funktionalitet i iipax archive. Det här kommer sedan att utgöra en viktig grund för oss i vår kommande produktutveckling. Kanske har du fått en inbjudan? Eller kanske tycker du att du borde ha fått en? Du som är e-arkivkund hos oss – välkommen med din anmälan till Bertil Thunberg (bertil.thunberg@idainfront.se) så snart som möjligt. Vi ser fram emot en givande dag!

Det blev en spännande mix som fick inleda året. Och som sagt, i februari återkommer vi med en alldeles färsk e-arkivaffär. Ha det så bra, så hörs vi då!

Barbro Edmark Wilén

januari 25th, 2016

Posted In: Monday Morning Mail

STOCKHOLM 2015-01-14 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, är först ut med att leverera nästa generations kommunikationslösning för säkert informationsutbyte till Kriminalvården. Det nya generationen gör att det nu också är möjligt för kommuner och mindre företag som tidigare inte satsat på så kallad SHS-teknik att koppla upp sig mot tjänsten.

Ett spridnings- och hämtningssystem, vanligen kallat SHS, är ett standardiserat kommunikationsprotokoll för informationsutbyte där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är höga. Systemet är en föredragen kommunikationslösning för de flesta medelsstora och stora myndigheterna i Sverige.
Ida Infronts produkt iipax communication hanterar alla kommunikationsmönster och säkerhetsfunktioner och har i den senaste versionen kompletterats för att fullt ut stödja den nya generationen, SHS 2.0 och webbteknik. Uppgraderingen gör att det nu också är möjligt för kommuner och mindre företag som tidigare inte satsat på SHS-teknik att koppla upp sig mot tjänsten.

– ”Vi är oerhört stolta över att Kriminalvården väljer oss som leverantör. Vi blir därmed först ut i Sverige att leverera den nya versionen av systemet och det visar vilket förtroende svenska myndigheter har för våra kommunikationslösningar för säkert informationsutbyte”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

iipax communication är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Partille kommun, Kungsbacka kommun, Borås stad, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB, en börsnoterad koncern som 2014 omsatte 1 599 MSEK. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se.

januari 14th, 2016

Posted In: Press

LINKÖPING 2016-01-11– Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med Södertälje kommun och Salems kommun om leverans av e-arkiv som tjänst. De treåriga avtalen, med ett initialt ordervärde på ca 2 MSEK, omfattar Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.

– ”Vi avropar e-arkiv för att på så sätt skapa förutsättningar för att ta arbetet med digitalisering vidare och ge möjlighet att arbeta helt digitalt. Vår vision är en helt digitaliserad ärendeprocess. E-arkivet ger ett effektivt och modernt sätt att handlägga och arbeta med information och gör det också möjligt att tillgängliggöra information i arkivet digitalt”, säger Johan Bergqvist, IT-strateg i Södertälje kommun.
En helt digitaliserad ärendehanteringsprocess innebär att hela ärende-och informationsflödet är digitalt. Ansökningar kommer in digitalt via en e-tjänst, handläggning och beslut dokumenteras och signeras digitalt samt att återkoppling och beslut skickas ut digitalt. När ärendet är färdigbehandlat så arkiveras det också digitalt.

– ”Vårt mål i Salems kommun är att på sikt bevara alla handlingar i digital form”, säger kommunsekreterare Annica Sundel. ”Därför avropar vi e-arkiv som tjänst och påbörjar arbetet med att ansluta olika verksamhetssystem till e-arkivet. Det kommer att underlätta vårt interna arbete och så småningom också göra handlingarna mer lättillgängliga för kommuninvånarna.”

– ”Det är mycket glädjande att få välkomna Södertälje kommun och Salems kommun som kunder till Ida Infront.”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. ”Vår produkt iipax archive visar återigen sin konkurrenskraft på kommunmarknaden.”

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Partille kommun, Kungsbacka kommun, Borås stad, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se
Johan Bergqvist, IT-strateg Södertälje kommun
Tel:+46 (0) 523 016 92, e-post: johan.bergqvist@sodertalje.se

Om Ida Infront
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB, en börsnoterad koncern som 2014 omsatte 1 599 MSEK. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se.

januari 11th, 2016

Posted In: Press