God morgon! Vid den här tiden på året har vi som tradition att summera månaderna som gått tillsammans med vår vd Stefan Jonegård. Han blickar tillbaka på ett 2016 med hög aktivitet och många positiva händelser.

Stefan, då ska vi snart runda av 2016. Vad har präglat det här året?

Först av allt kan jag konstatera att vi haft en tillväxt inom alla tre verksamhetsområden; ärendehantering, e-arkivering och säker kommunikation. Och även på samtliga våra geografiska marknader. Vi har fått många nya affärer, förlängda åtaganden till befintliga kunder och en ansenlig mängd förfrågningar inom våra digitalsmarta erbjudanden. Extra roligt är också det stora intresse vi upplevt kring nya iipax one. Målet var en affär under 2016 och det rodde vi i hamn. Vi är redan i full gång med en första uppgradering för en av våra kunder. Jag tror att 2017 kommer att bli riktigt spännande när det gäller fortsättningen. Flera kommer att ta chansen att få in produkten i sin miljö, för att testa och själva få uppleva alla fördelar i det nya sättet att hantera information.

Och när det gäller andra affärer?

Då tänker jag allra först på att några av Sveriges största myndigheter, Skatteverket, Kriminalvården och Försäkringskassan som är kunder till oss sedan lång tid tillbaka, har tagit steget över till SHS 2.0 och valt att förlänga samarbetet med oss. Även Trafikverket och Polisen har förlängt samarbetet, bara för att nämna några exempel under året. Det här gör mig extra stolt, eftersom det speglar Ida Infront och det vi står för – våra starka kundrelationer som vi vårdar omsorgsfullt.

E-arkiv efterfrågas allt mer och vi har bland annat arbetat med en lösning till Södertälje kommun och Salems kommun, samtidigt som vi fått en ny intressant affär till Helsingborgs kommun.

Sedan måste jag också nämna den stora affär som vi fick under året till en myndighet inom försvars- och säkerhetssektorn. Med tanke på deras kravspec, informationsbehov och den extrema säkerhet som präglar projektet, så är det lite av ett ”typuppdrag” för Ida Infront. Det är helt i linje med det vi kan erbjuda våra kunder.

Ni blickar också ut internationellt?

Ja, det stämmer och det tycker vi alla är riktigt kul och utmanande. Under året fick vi ytterligare två affärer i Norge, den ena i samverkan med en partner. Faktum är att det är en av de största affärer vi någonsin varit inblandade i. Detta kan öppna upp nya dörrar för vår del, som annars inte varit möjliga om vi hade försökt på egen hand.

En annan internationell aspekt är vårt nya bolag i Indien. Här har vi inom koncernen en etablering i Mumbai där vissa av de anställda arbetar huvudsakligen åt Ida Infront. Det ger oss nya, intressanta möjligheter och en betydligt större flexibilitet. Nu tittar vi närmare på strukturer och rutiner för 2017, så att vi kan dra full nytta av det här spännande samarbetet.

Vad tror du vi kan se fram emot under 2017?

Jag tror generellt på fortsatt hög aktivitet under en stor del av året, men frågan är bara hur länge… Förhoppningsvis får vi besked när det gäller Statens servicecenter och utredningen om framtida arkivlösningar, som nu pågått under en längre tid. Fortfarande väntar många myndigheter på besked och precis som jag sa förra året vid den här tiden, så står vi på Ida Infront redo.

Under året har vi välkomnat flera nya medarbetare och det kommer att bli ännu fler nya ansikten under 2017. Många av våra medarbetare har funnits med länge, vilket ger oss en gedigen kompetens som är helt nödvändig gentemot våra kunder. Samtidigt tillför våra nya kollegor annan kunskap och ett annat synsätt. Just den mixen gör oss starka!

Så jag vill avsluta med att önska alla – våra kunder, medarbetare och samarbetspartners – en fin jul och ett lyckosamt 2017! Vi ser fram emot nya inspirerande möten och utmaningar tillsammans!

 

Då säger vi tack Stefan! Och God Jul och ett Gott Nytt År från oss alla till er alla! Vi hörs i januari igen då det är dags för 2017 års första nyhetsbrev.

julkort

december 19th, 2016

Posted In: Monday Morning Mail