God morgon. Och hej 2017! Då kör vi igång igen med senaste nytt från Ida Infront och vi hälsar dig och alla andra läsare varmt välkomna. Den här gången har vi extra glada nyheter om nya affärer, inte minst när det gäller vår nya produkt iipax one. Sedan passar vi också på att presentera Helena Bengtsson, nyanställd projektledare på Stockholmskontoret.

Energimarknadsinspektionen satsar på iipax one

Vi inleder året mer vår senaste, för oss mycket betydelsefulla affär. Ida Infront har nämligen, via Pulsen, fått uppdraget att för första gången leverera vår senaste standardprodukt iipax one till en helt ny kund. Leveransen ska gå till Energimarknadsinspektionen. Det är ett led i myndighetens satsning på ett betydligt effektivare ärendehanterings- och diariesystem. Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet över energimarknaderna, vilket innebär att de arbetar för att Sverige ska ha säker och effektiv tillgång på el, naturgas och fjärrvärme. Affärsvärdet uppgår till 1,6 miljoner kronor och avtalstiden är fyra år med optioner på förlängning. Det här är ett direkt bevis på att iipax one står sig stark i konkurrensen på myndighetsmarknaden i Sverige.

iipax one är en mobilanpassad produkt för informationshantering hos myndigheter. Med sin moderna och användarvänliga design, tillsammans med en rik funktionalitet anpassad för olika typer av enheter såsom dator, surfplattor och mobiler, gör iipax one framtidens informationshantering betydligt smidigare och enklare. Helt enkelt mer digitalsmart!

Nytt förtroende hos större statlig myndighet

En annan glädjande affär är att vi på Ida Infront, har fått förnyat förtroende när det gäller support och underhåll av en statlig myndighets samtliga system baserade på vår produkt iipax. Avtalet har ett ordervärde på över 10 miljoner kronor på tre år. Det är en av våra stora myndigheter som sedan många år använder ärendehanteringsplattformen iipax inom sina verksamhetsområden, såväl nationellt som internationellt. Funktionerna för arkiv och informationsutbyte används i de gemensamma avdelningarna på myndigheten, för att tillgodose deras behov av verksamhetsnära stöd.

Vi har under många år varit en betydande systemleverantör till myndigheten, och nu tar vi ännu ett steg i vår mission att bygga framtidens informationssamhälle med våra digitalsmarta produkter. Kraven på säkerhet, spårbarhet, robusthet och prestanda är oerhört stora, vilket våra lösningar om igen har bevisat att vi lever upp till.

Välkommen Helena Bengtsson!

Stockholmskontoret har fått en ny medarbetare, Helena Bengtsson, som börjar som projektledare hos oss. Helena har läst IT-Affärssystem, det som nu heter Informationssystem, på KTH. Sedan 2006 har hon arbetat som affärskonsult och projektledare i branschen. På frågan varför valet föll på Ida Infront svarar Helena: ”företaget driver spännande kundprojekt och arbetet är viktigt”. Tillsammans med familjen, sambo och två barn 16 och 9 år, ägnar hon sig gärna åt skidor, båt och matlagning. Och snart, när hon är mer varm i kläderna, så ska ni inte bli förvånade om ni plötsligt hör frågan ”Tennis anyone?”.

Alldeles i dagarna har vi genomfört ett användarforum, något som vi återkommer om i nästa nyhetsbrev. Och den 14 februari är det dags för årets LARM, arbetsmarknadsdagarna på Linköpings universitet. Vi finns förstås på plats för att träffa morgondagens medarbetare. Ha det så bra, så hörs vi!

januari 30th, 2017

Posted In: Monday Morning Mail

STOCKHOLM 26 januari 2017 – Addnode Groups dotterbolag, Ida Infront, har fått förnyat förtroende avseende support och underhåll av en större statlig myndighets samtliga system baserade på produkten iipax. Avtalet har ett ordervärde på över 10 miljoner kronor på tre år.

Myndigheten använder sedan många år Ida Infronts ärendehanteringsplattform iipax inom sina verksamhetsområden, både nationellt som internationellt. Funktionerna för arkiv och informationsutbyte används i de gemensamma avdelningarna på myndigheten för att tillgodose verksamhetens behov av verksamhetsnära stöd.

 – Ida Infront har under många år varit en betydande systemleverantör till myndigheten. Det här är ännu ett steg i vår mission att bygga framtidens informationssamhälle med våra digitalsmarta produkter, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Gemensamt för alla systemen är mycket stora krav på säkerhet, spårbarhet, robusthet och prestanda. Applikationerna hos myndigheten bygger på produkten iipax som innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 75 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en digitalsmart produkt. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

januari 26th, 2017

Posted In: Press

STOCKHOLM 23 januari 2017 – Ida Infronts partner Pulsen har fått tilldelningsbeslut från Energimarknadsinspektionen. Beslutet innebär att Energimarknadsinspektionen har för avsikt att teckna avtal med Pulsen för ärendehanterings- och diariesystem baserat på Ida Infronts digitalsmarta standardprodukt iipax one. Affärsvärdet uppgår till 1,6 MSEK.

I syfte att nå en högre effektivitet har Energimarknadsinspektionen för avsikt att ingå avtal med Ida Infronts partner Pulsen för att byta ut sitt nuvarande diariesystem mot ett standardsystem för ärendehantering och diarieföring genom Ida Infronts produkt iipax one. Avropet har skett genom Kammarkollegiets ramavtal för Programvaror och tjänster 2014 Informationsförsörjning. I enlighet med lagen om offentlig upphandling följer en avtalsspärr om 10 dagar efter tilldelningsbeslutet innan avtal kan tecknas.

iipax one är Ida Infronts mobilanpassade produkt för informationshantering hos myndigheter. Med en elegant och användarvänlig design tillsammans med en rik funktionalitet anpassad för olika typer av enheter såsom dator, surfplattor och mobiler, möjliggör den en hög grad av effektivisering av myndigheters informationshantering.

Ida Infront har en mission att bygga framtidens informationssamhälle med våra digitalsmarta produkter. Att Energimarknadsinspektionen väljer vår senaste mobilanpassade produkt iipax one visar att vi har en stark position på vår marknad”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Produkten iipax innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över energimarknaderna, vilket innebär att de arbetar för att Sverige ska ha säker och effektiv tillgång på el, naturgas och fjärrvärme.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se


Om Ida Infront
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 75 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en digitalsmart produkt. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

januari 23rd, 2017

Posted In: Press