Allt vi gör handlar om våra kunder.
Och självklart också om kundens kund!

Från myndigheter till privata företag. Från Sverige till världen.

Ida Infront har ett tydligt mål – vi ska alltid vara tankeledare. Det sporrar oss i vårt arbete. Men det är också en garanti för våra kunder med höga krav på rätt lösning för deras verksamheter. Innovation, kreativitet och omvärldsanalys utgör grunden i vår verksamhet. Och ännu viktigare är att lyssna på våra kunder för att förstå deras behov idag och i framtiden.

Med kunder som Skatteverket, Försäkringskassan och Polismyndigheten är Ida Infront ett av Sveriges främsta företag inom e-Government. Vi hjälper våra kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Våra lösningar ger en lönsam investering.

Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den svenska statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. De informerar också om god fastighetsmäklarsed. I verksamheten vänder man sig främst till konsumenter i bostadsaffärer, det vill säga säljare, köpare och spekulanter samt till fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. För att uppnå ett effektivt stöd...
Läs mer

Futur Pension

Som nystartat bolag på den svenska marknaden öppnade sig möjligheter att börja från grunden och jobba med enkelhet och nytänkande i erbjudandet av försäkringstjänster.
Läs mer

Musikverket

Ärendehantering i takt med iipax Musikverket har till uppgift att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också främja utvecklingen av ett professionellt musikliv. De ska vidare dokumentera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Vid myndigheten...
Läs mer

Revisorsinspektionen

iipax one effektiviserar informationshantering Revisorinspektionen (RI) är svenska regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision. I deras uppdrag ingår att säkerställa tillgången nationellt till kvalificerade revisorer så att näringslivet och samhället i övrigt har tillgång till revisorer som kan revidera aktiebolag, banker, försäkringsbolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, myndigheter och andra sammanslutningar som bedriver ekonomisk verksamhet...
Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Bedömningsavdelningen på Universitets- och högskolerådet, UHR, är en viktig verksamhet som underlättar för personer som kommer till Sverige med en utländsk utbildning och som söker arbete eller vill studera vidare. Ida Infront har haft förmånen att få leverera IT-stödet för bedömningsverksamheten.
Läs mer
Dela sidan: