God morgon. Eftersom vi har en hel del att berätta, så kör vi igång direkt. Vi inleder med rykande färska affärer, dessutom till nya kunder – nyheter som alltid gör oss lika glada och stolta!

Revisorsinspektionen väljer iipax one…

Nyligen blev det klart att vi, via vår partner Pulsen, fått uppdraget att leverera dokument- och ärendehanteringssystem med diarium för verksamhetsstöd till Revisorsinspektionen (RI).

Avtalet innebär att RI får ett system som hanterar och förvaltar dokument och ärenden under hela livscykeln – från det att ett dokument skapas eller kommer in, till slutarkivering eller gallring. Systemet kan också stödja framtida behov av bland annat e-tjänster, e-arkiv, digitala signaturer, automatiserade flöden och webbpublicering.

Lösningen till RI är baserad på vår standardprodukt för digitalsmarta myndigheter – iipax one, som är en användarvänlig produkt med rik funktionalitet anpassad för olika typer av enheter såsom dator, surfplattor och mobiler. iipax one har gett oss ett rejält försprång på den statliga marknaden. Och det är bara början!

… likaså Lantmäteriet

Ett annat fantastiskt bevis på de fortsatta framgångarna är förtroendet att leverera en ny lösning till Lantmäteriet, som satsar på nästa generation av informationshantering. Ett avtal är tecknat gällande stöd för kund-, dokument- och ärendehantering samt e-arkiv baserat på iipax one. Införandet beräknas pågå under fyra år, där till slut stöd för minst 30 processer till 200 handläggare och totalt över 2000 användare ska ges.

Avtalet är ett resultat av ett strategiskt beslut, där krav från tre olika projekt – kundhantering, ärendehantering och e-arkiv, slagits samman till en upphandling. Att Lantmäteriet valde Ida Infront och iipax one är förstås ett mycket tydligt styrkebesked.

Ida Infront levererar e-arkiv till Härnösands kommun

Men inte nog med det. Ett annat nysignerat avtal är det med Härnösands kommun avseende ett e-arkiv. Vid utvärderingen värdesatte Härnösands kommun en lösning som är lättillgänglig för alla i hanteringen – för dem på arkivet, för handläggarna och, inte minst, för medborgaren.

Avtalet har tecknats för tre år och omfattar iipax archive med tillhörande tjänster, en av våra standardprodukter som idag används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag.

Donna på besök i Linköping

I slutet av oktober hade vi uppskattat besök. Det var datateknologföreningen Donna, som består av kvinnliga teknologstudenter vid Linköpings universitet. Kvällen inleddes med tuffa äventyr på Prison Island, och därefter var det mingel på kontoret med inspirerande presentationer av våra medarbetare. Det blev en trevlig kväll, som vi hoppas blir till en kul tradition.

Rickard Johansson – ny medarbetare i Stockholm

I Stockholm heter en av våra senaste medarbetare Rickard Johansson. Han har sedan tidigare en bakgrund inom bland annat nationalekonomi och systemutveckling från Mittuniversitetet, men även webutveckling med fokus på front-end. Idag handlar hans arbetsuppgifter till stor del om programmering i Java, men också möten med kunder, systemadministration, inläsning utav arkivdata och viss webutveckling. Även fritiden präglas av nyfiken utveckling – oftast med egna projekt såsom spelprogrammering, maskinlärning, experiment med hårdvara eller så filar han på någonting i garaget. Andra intressen är resor och gaming.

”Varje dag när jag går till jobbet så ser jag fram emot möjligheten att arbete med drivna, trevliga och väldigt kunniga kollegor, som ofta besitter kunskaper och erfarenheter som jag själv inte har. På så sätt känns det som att jag ständigt kan bli utmanad och lära mig något nytt. Detta är också anledningen till att jag sökte till Ida Infront från första början”, konstaterar Rickard. Det tar vi som ett väldigt fint beröm!

Dags för DigiGov 5-6 december

Innan vi avslutar vill vi gärna lyfta arrangemanget DigiGov – ett toppledarforum för ett smartare Sverige – som genomförs på Kistamässan i Stockholm den 5-6 december.

DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering. Vi på Ida Infront finns där tillsammans med vårt systerföretag Sokigo, för att berätta om våra lösningar för digitalsmarta myndigheter. Varmt välkommen till vår monter E:04!

Jo, det är faktiskt sant. Om en månad är det nästan jul. Och som alltid vid den tiden ber vi vår vd Stefan Jonegård att ge sin syn på året som gått. Missa inte det! Vi hörs!


DigiGov 5-6 december – läs mer och anmäl dig här!

november 20th, 2017

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: , , , , ,

LINKÖPING 9 november 2017 – Ida Infront, dotterbolag till Addnode Group, har fått uppdraget att till Lantmäteriet leverera stöd för kund-, dokument- och ärendehantering samt e-arkiv baserat på Ida Infronts standardprodukt iipax one, för digitalsmarta myndigheter. Avtalstiden är 4 år med option på förlängning i ytterligare 2 år. Affärsvärdet på licens, support och underhåll är ca 5 MSEK under ordinarie avtalsperiod och därtill bedöms införande och vidareutveckling, som sker på timbasis, ge betydande intäkter under samma period.

Lantmäteriet har tecknat avtal med Ida Infront avseende produkten iipax one i syfte att realisera myndighetens nästa generation av informationshantering. Målet är att samla mer av systemfunktionaliteten gemensamt för att minska antalet integrationer och skapa möjligheter till återanvändbarhet och gemensam hantering av information. Byggklossarna för framtida IT-stöd finns i iipax one redo att användas i utvecklingsprojekt. Affären utgörs av licens, underhåll och support samt ett antal utvecklingsprojekt på timbasis under kontraktstiden. Avtalet är ett resultat av ett strategiskt beslut där krav från tre olika projekt slagits samman till en upphandling och sedan processats genom en konkurrenspräglad dialog.

– ”Vi är glada åt att vara i mål med upphandlingen och avtalet så att vår resa mot nästa generations informationshantering kan börja. Vi ser avtalet som en möjliggörare i vårt pågående digitaliseringsarbete”, säger Mona-Lisa Westlund, Projektledare Lantmäteriet.

iipax one är Ida Infronts mobil- och webbanpassade produkt för informationshantering hos digitalsmarta myndigheter.

– ”Lantmäteriet, särskilt i egenskap av informationsmyndighet, har länge siktats som en organisation där iipax one verkligen kan komma till sin rätt för effektivisering av myndighetens informationshantering. Det här är ett kvitto på att vår satsning på iipax one är helt rätt i tiden. Vi har nu många roliga år framför oss tillsammans med Lantmäteriet”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Produkten iipax innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

Lantmäteriet, med huvudkontor i Gävle, är den myndighet som kartlägger Sverige och är med sina ca 2000 anställda en av de större myndigheterna i Sverige. Till deras uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 80 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

november 9th, 2017

Posted In: Press

Etiketter: , , , , ,

LINKÖPING 6 november 2017 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med Härnösands kommun avseende ett e-arkiv. Avtalet har tecknats för tre år och omfattar Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.

– ”Efter noggranna genomgångar föll valet på Ida Infronts produktlösning. Ska vi ha nytta av ett e-arkiv är det viktigt att produkten är lättillgänglig för alla i hanteringen, för oss själva på arkivet, för handläggarna och – inte minst – för medborgaren. Vi ser nu fram mot en spännande arkivresa med detta system, säger Stefan Berggren, kommunarkivarie på Härnösands kommun.

– ”Vi välkomnar varmt Härnösands kommun in i den stora grupp kommuner som nu använder iipax archive. Utvärderingen pekar på användarvänligheten och den omfattande funktionaliteten i produkten, ett kvitto på den produktutveckling som skett på senare tid.” säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Borås Stad, Partille kommun, Kungsbacka kommun, Helsingborgs stad, Södertälje kommun, Salems kommun, Söderköpings kommun, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 80 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en digitalsmart produkt. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

november 6th, 2017

Posted In: Press

Etiketter: , ,