I slutet på juni släppte vi en ny version av iipax case 24.2, här nedan finner ni anteckningar från releasen.

 • Diareför som handling
  Punktmenyn på dokument innehåller ett nytt alternativ, Diarieför som handling, som visas om dokumentet inte ligger i en handling. Använd detta alternativ för att omvandla ett arbetsdokument till en diarieförd handling. Visar en sekvens dialoger för att välja vart den nya handlingen ska placeras i ärendet, fylla i handlingens egenskaper och fylla i egenskaperna som används vid diarieföring.
 • Flytta till annat ärende
  Punktmenyn på diarieförd handling innehåller ett nytt alternativ, Flytta till annat ärende. Alternativet
  visas för användare som är behörig att redigera diarieförd handling och behörig att makulera handling.
  I standardkonfigurationen så motsvarar detta Arkivarie och Registrator.
  Använd detta alternativ för att kopiera en handling till ett annat ärende, flytta dokumenten till den nya
  handlingen, diarieföra den nya handlingen samt makulera ursprunglig handling. Visar en sekvens med
  dialoger för att välja ärende/handlingsakt, välja vart den kopierade handlingen ska placeras i valt
  ärende/handlingsakt, fylla i egenskaperna som används vid diarieföring och välja orsak till makulering
  av den ursprungliga handlingen.
 • Tillval: Digital post (Mina meddelanden)
  Tillvalet Digital post (Mina meddelanden) innehåller nu ett användargränssnitt för att direkt från
  ärendet skicka dokument av typ PDF till privatperson eller företag via Digital post.
 • Egenskaper på dokument
  Det är nu möjligt att se, ändra och söka egenskaper på dokument. I standardkonfigurationen så har
  dokument nu egenskaperna: Upphovsman, Ansvarig och Arbetsgrupp. Underlättar hantering av t.ex.
  styr-/stöddokument.
 • Konfiguration & Ärendekonfiguration i webbgränssnittet
  Arbetsytorna Konfiguration och Ärendekonfiguration har flyttats från Administrationsklient till
  webbgränssnittet. Arkivarie och Administrator kan därmed administrera system- och
  ärendekonfiguration utan att växla till Administrationsklient.
  Dessa arbetsytor utgår därmed från Administrationsklient.
 • Sök
  Nu så kan användare lägga till egna egenskapsfilter i Sök. Därmed så är det möjligt att grafiskt bygga
  en sökfråga mot valfria egenskaper utan att behöva skriva { } villkor. Om användaren sparar en
  sökning som innehåller filter som användaren har lagt till själv så sparas filtren som en del av
  sökningen. Användare kan på så vis designa sina egna sökformulär, spara som exempelsökningar och
  använda dessa för framtida sökningar av liknande slag.
  Sök har dessutom förbättrats så att användaren kan hämta fler sökträffar. En sökning hämtar
  automatiskt de 100 första träffarna. Under träfflistan så ser användaren antalet visade träffar samt
  antalet totala träffar, med en knapp för att hämta ytterligare träffar (100 åt gången).

Övrigt
Egenskap ”Diarieförd datum” på handling har döpts om till ”Inkommen/upprättad” för att det ska vara
tydligare hur den ska fyllas i.
Dialogen ”Alla uppgifter” har omarbetats så att användaren kan välja att titta på en processkarta även
om användaren inte är behörig att utföra nuvarande aktivitet i den processen.
Att göra har förbättrats så att det även där är möjligt att lägga till egna egenskapsfilter, dvs filter i Att
göra fungerar på samma sätt som i Sök.
När en användare försöker att skicka vidare ett ärende i standardprocessen så kontrollerar nu mera
systemet så att ärendets arbetsgrupp inte innehåller några inaktiva användare (borttagna från
användarkatalogen). Detta kommer att förhindra ärenden från att fastna i processen när arbetsgruppen
ska ändras automatiskt.

Kommande tillval: Samredigera i Office365
Inom kort så kommer en 24.2 patch där det nya tillvalet Samredigera i Office365 blir tillgängligt för
våra kunder. Tillvalet kommer att visa ett nytt alternativ för att redigera dokument, där dokumentet
öppnas i Office365 i stället för iipax Desktop Integration. Därmed så kan flera användare redigera
samtidigt i dokumentet och deras ändringar sparas automatiskt till motsvarande dokument i iipax
case.
iipax case standard 24.2 bygger på iipax 170

Vill du veta mer?

juni 27th, 2024

Posted In: Nyheter

Ett nytt omfattande system för rättsmedicinska DNA-analyser är nu klart att användas i Norge med hjälp av Ida Infront. LIMS-systemet – Laboratory Information Management System med ärendehanteringsstöd baserade på iipax, gör det möjligt för rättsmedicinska avdelningen vid Tromsö universitet att utföra DNA-analyser i samband med brottsutredningar, på uppdrag av norska polisen (PiT).

Det är en komplex lösning som har utvecklats i samarbete mellan rättsmedicinska avdelningarna vid Oslo universitetssjukhus, Tromsö universitet, PiT och Ida Infront. Båda rättsmedicinska avdelningarna kommer nu att kunna arbeta för PiT med DNA-analyser i brottsutredningar. Tromsö universitet tar hand om utredningar i norra Norge och Oslo universitetssjukhus om utredningar i mellersta och södra Norge.
Projektet har pågått i lite mer än ett år och det har varit ett väldigt bra samarbete mellan samtliga parter under projektets gång.

– Vi på Ida Infront är mycket stolta och glada över att vår systemlösning kan bidra till ökad rättssäkerhet i Norge. Team Vienna hos oss har gjort ett strålande jobb och levererat i högsta kvalitet i tid rakt igenom hela projektet, säger Jenny Melin. Hon vill också passa på att tacka alla andra som har varit involverade i projektet, från rättsmedicinska avdelningarna, PiT och Ida Infronts team.

juni 25th, 2024

Posted In: Nyheter

Med sommaren stundande vill vi passa på att tacka för detta första halvår. Vi hoppas du har lite ledighet inplanerad där du får tid till det du tycker om.
Monday Morning Mail är tillbaka i slutet av augusti igen och förutom en härlig sommar önskar vi först en glad midsommar.

2007: Stefan Jonegård blir ny VD

Stefan Jonegård började sin karriär på Ida Infront 1999 som förvaltningskonsult med fokus på avtal och affärsmodeller, under åren utvecklade han sin kompetens inom projektledning och försäljning. Stefan ansvarade då för några av våra största kunder, bland annat Skatteverket, Försäkringskassan och Nutek.
Ett par år senare, närmare bestämt vid årsskiftet 2005/06 blev han vice VD med försäljningsansvar. Kanske hade Bengt Sandlund, grundare och dåvarande VD en tanke med att Stefan fick rollen som vice VD. För 2007 väljer Bengt att kliva av VD-rollen efter 20 år på posten och lämnar över den till Stefan. Stefan beskrev då sin nya roll på följande sätt:

Det skall bli oerhört kul att få leda Ida Infronts utveckling vidare. Företaget har en fin utvecklingspotential och inom flera områden erkänt marknadsledande produkter, tunga referensinstallationer och inte minst otroligt kompetenta medarbetare. Med detta i ryggen skall vi vidareutveckla befintliga kunder och skapa relationer med nya.”

AI och automatisering: framsteg och möjligheter

AI är självklart ett intressant ämne för oss som IT-företag. Hans Jönsson är vår expert på AI och vi har bett honom att dela med sig av sin kunskap och syn på ämnet.

I mars 2016, när jag bevittnade AlfaGos drag ”move 37” i partiet mot Le Se-Dom, tänkte jag: ”Det är det! Det är ett genombrott för AI och maskininlärning.” Det var en stor bedrift för AI att kunna slå mästaren i Go. Att det skulle dröja nästan sex år innan nästa stora framsteg är kanske lite oväntat men när OpenAI öppnade sina tjänster för allmänheten hösten 2022 blev AI tillgängligt för alla. Nu har alla chansen att bilda sig en egen uppfattning om vad AI kan och inte kan.

AI:s framsteg gör det lättare för oss som IT-systemleverantörer att använda funktioner och verktyg som skapar värde för våra kunder. Ida Infront har alltid satsat på automatisering och nu kan vi utveckla det på fler områden. Funktioner som klassificering, sammanfattningar, anonymisering, nyckelordsgenerering, beslutsunderlag och prognostisering är basala AI-funktioner som kan spara mycket tid och pengar. Jag tror att tekniken kommer att påverka väldigt mycket på alla områden. Språkmodeller och generativ AI är extra intressant inom det område som vi på Ida Infront verkar.

Vi håller på att implementera nya funktioner som använder den nya tekniken i våra system och produkter. Jag tycker att det finns många möjligheter att förbättra och förenkla för de som använder våra system. För de utmaningar som finns kring den juridiska aspekten, finns det lösningar på, som vi tillsammans kan klara av. Utvecklingen går otroligt fort, så det gäller att vara uppdaterad.

Det är en spännande tid vi har framför oss!

MÖT VÅR NYA MEDARBETARE

Hej Jacob, vad gör du på Ida Infront?
Jag är sedan augusti 2023 studentambassadör för Ida Infront. Det innebär att jag hjälper till med att marknadsföra oss för studenter främst på Linköpings Universitet. Just nu sommarjobbar jag även här med ett AI-projekt vilket är väldigt roligt!

Varför valde du att bli en del av Ida Infront? 
Under mitt andra år som student på LiU var jag näringslivsansvarig för ett utskott. Jag hade då mycket kontakt med Ida Infront och kom väldigt bra överens med alla som jag träffade på företaget. När möjligheten att ta över som ny studentambassadör dök upp var beslutet väldigt enkelt.

Vad betyder våra värderingar – We make friends, We are the solution, We build trust – för dig?
Att vi har en produkt som är viktig och gör stor samhällsnytta.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Glad, nyfiken och uthållig.

Vad gör du helst på din fritid?
Kollar mycket fotboll och hockey.

Vad ser du mest fram emot nu?
Att fortsätta med vårat sommarprojekt som vi precis har påbörjat.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Hade varit kul att få träffa Zlatan, så säger honom.

Tack för denna gång! Vi hörs i augusti igen!

juni 17th, 2024

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: