Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar kunskapsledande företag som digitaliserar samhället.

Ida Infront är en del av Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.

Vi är 1 850 medarbetare som verkar i tre divisioner i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2019 uppgick nettoomsättningen till 3 434 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com

Process Management

Ida Infront tillhör divisionen Process Management, som är en ledande leverantör av programvaror och tjänster till offentlig sektor. Med hjälp av automatisering och digitalt handläggarstöd bidrar lösningarna till smidigare dokumenthantering, förenklad administration och kvalitetssäkrade processer i kontakten mellan myndigheter och medborgare.

Design Management

Divisionen Design Management är en av Europas ledande leverantörer av programvaror och tjänster för design och BIM till bygg- och fastighetsbranschen och tillverkande industri. Divisionen har ett starkt erbjudande för projektsamarbeten, fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice i Norden och Storbritannien.

Product Lifecycle Management

Divisionen Product Lifecycle Management är en av Europas största leverantörer av programvaror och tjänster för simulering, design och produktdatainformation. Systemlösningarna används för produktdesign och effektivare utvecklingsprocesser genom att samla in och hantera data under en produkts hela livstid, från utveckling till återvinning.

Dela sidan: