Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar kunskapsledande företag som digitaliserar samhället.

Ida Infront är en del av Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.

Vi är ca 2 700 medarbetare som verkar i tre divisioner i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2023 uppgick nettoomsättningen till 7 412 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Large cap.

För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com

Process Management

Ida Infront tillhör divisionen Process Management, som erbjuder digitala lösningar till offentlig sektor. Våra lösningar håller ordning på ärenden, förenklar kommunikation med medborgarna och bidrar till tryggare välfärdstjänster.

Design Management

Divisionen erbjuder digitala lösningar för design, BIM och produktdata till arkitekter och ingenjörer i bygg- och tillverkningsindustrin. Dessutom erbjuder divisionen också lösningar för effektivare projektsamarbeten och fastighetsförvaltning.

Product Lifecycle Management

Divisionen erbjuder digitala lösningar för produkter och anläggningars hela livstid – från idé, design, simulering och konstruktion till försäljning, eftermarknad och återvinning. Kunderna finns inom bland annat tillverkande industri, automotive och life science.

Dela sidan: