Godmorgon. Ett intensivt år går mot sitt slut och vi rundar av 2014 genom att traditionsenligt lyssna till vad Stefan Jonegård, vd på Ida Infront, har att säga om nuläget och de kommande månaderna.

Stefan, om du fick beskriva 2014 med tre ord, vad skulle du säga då?

Just tre ord är svårt, men det första jag tänker på är att det varit ett år som till stor del har handlat om e-arkiv. Det andra är företagets utveckling, med alla de steg vi vidtagit här. Och så har vi satt igång ett omfattande arbete kring produktutveckling. Men samtidigt måste jag förstås också säga kundrelationerna, det som utgör vår verksamhet. Så det fick bli fyra…

2013 präglades av många nya affärer. Har det fortsatt så i år?

Visst har vi gjort flera spännande affärer 2014 även om året kanske allra mest präglats av omfattande leveranser inom de stora affärerna som gjordes året innan. En ny viktig händelse är avtalet med Universitetet i Tromsø för deras rättsgenetiska analysverksamhet. Nu står de redo inför 2015, tillsammans med Rettsmedisinsk institutt i Oslo, att ta emot den här typen av ärenden. En annan DNA-hantering, som även öppnar större möjligheter mot det privata näringslivet, är affären till FHI i Norge. Här handlar det om att säkra faderskapstester. Till samma kund har vi dessutom vidareutvecklat en lösning för att gallra information.

2013 fick vi ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting för e-arkiv, både som produkt och som tjänst. Hittills har det inte hänt mycket, men vår erfarenhet visar att aktiviteten alltid ökar ju längre avtalet löper och under 2015 förväntas en betydligt större volym. Ida Infront, som fick högsta utvärdering inom båda kategorierna, borde ligga bra till.

I slutet av mars kunde vi gå ut med den stolta nyheten att Exportkreditnämnden valde ärendehantering från oss. Det är en samlad tjänsteleverans som avser verksamhetsstödjande funktioner för diarie-, dokument- och ärendehantering samt e-arkiv med tillhörande tjänster. Det var riktigt roligt att vinna den här typen av kund och att få realisera projektet.

Ett par andra, nya kunder 2014 är OKG, ett dotterbolag till E.ON, och KGH Customs Services. Till sist vill jag också nämna projektet NODS som vi nu genomför i samverkan med Linköpings universitet och Linköpings kommun, där vi analyserar hantering av öppen data.

När du ändå nämner universitetet. Här har ni även andra samarbeten?

Ida Infront har alltid månat om att ha ett bra samarbete med universitet och högskolor, men de senaste åren har vi varit extra aktiva. Förutom exjobbare har vi just nu en grupp studenter hos oss 2-3 dagar i veckan, där de genomför delar av en kurs. Jag tycker att vi som företag i staden och regionen har ett ansvar i att kunna erbjuda denna typ av samarbeten med universitetet. Det är viktigt för studenterna att få komma närmare näringslivet men även för oss som företag då det gäller att sätta vårt varumärke på kartan.

Mycket har handlat om varumärket Ida Infront?

Vi påbörjade ett omfattande värdegrundsarbete 2013, som pågår fortfarande. Vi ser hur det stärker oss både internt och extern. Sedan har vi genomfört en omfattande renovering i Linköping. Vi sitter fortfarande i samma hus, men nu på ett enda plan med nya möbler och inredning utifrån vår grafiska identitet. Det har varit ett riktigt lyft!

Det arbetet, tillsammans med den kundundersökning vi genomfört och nu bearbetar, plus vårt nya ledningssystem tar Ida Infront till en ny nivå.

Hur ser du på 2015?

Just nu handlar mycket om vår egen produkt iipax. Vi gör en betydande satsning under avslutningen av 2014 och under stora delar av 2015 i syfte att ta fram en ny produkt. Vi vill ge användarna en helt ny upplevelse, möjlighet att bättre kunna jobba med mobila enheter och ett utökat stöd i sin dagliga yrkesutövning genom användandet av iipax.

Sedan hoppas jag på en lika framgångsrik iipax-dag 2015, som vi fick i år. Det kom rekordmånga deltagare med ett extra stort intresse kring iipax communication och de möjligheter till integrering som det finns här. Förhoppningsvis slår vi nytt deltagarrekord i höst igen då vi kommer med ett nytt, starkt startfält med givande föredrag.

Till sist vill jag passa på att önska alla kunder, samarbetspartners och medarbetare en riktigt God Jul och ett framgångsrikt 2015.

december 15th, 2014

Posted In: Monday Morning Mail