Ida Infront signerar avtal

LINKÖPING, 5 december 2023 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får leverera e-arkivet iipax archive med tillhörande tjänster till Linköpings kommun. Avtalet har tecknats för fyra år med möjlighet till förlängning om ytterligare fyra år.

Ida Infronts erbjudande innehållande e-arkivet iipax archive med tillhörande införandeprojekt, migrering av befintligt e-arkiverat data samt support har efter kommunens utvärdering visat sig vara det mest fördelaktiga baserat på pris och mervärden avseende användbarhet och bör-krav.

– Vi har kommit en bit i vårt e-arkivsarbete i Linköping. Nu under hösten och våren kommer det att bli ett intensivt arbete med att byta över till iipax. Vi ser fram emot att få arbeta med Ida Infront, en aktör i framkant inom e-arkivsområdet, säger Dan Malmsten, chef för stadsarkivet i Linköpings kommun.

– Vi är stolta över att Linköpings kommun satsar på vår iipax archive-lösning. Avtalet innebär att de får en helhet bestående av installation, införande, utbildning, migrering av befintligt e-arkiv och support i ett samlat paket. Vi välkomnar Linköpings kommun tillsammans med övriga e-arkivkunder, säger Tina Engström på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Borås stad, Partille kommun, Nyköpings kommun, 22 kommuner i E-arkiv Mitt, 13 kommuner i e-arkiv Väst, Tyresö kommun, Kungsbacka kommun, Södertälje kommun, Helsingborgs stad, Solna stad, Skolverket, Domstolsverket, Migrationsverket, Trafikverket och hos rättsvårdande myndighet. iipax archive erbjuds både som produkt och tjänst.

Produkten iipax archive utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för hållbar e-arkivering. iipax erbjuder även funktioner för säkert informationsutbyte och effektiv ärendehantering.

För mer information vänligen kontakta:
Tina Engström, Business Area Manager Archive & Communication, Ida Infront AB, +46(0)70-528 14 65, tina.engstrom@idainfront.se

december 5th, 2023

Posted In: Press

Etiketter: , , ,