STOCKHOLM, 30 MARS 2016 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har nyligen tecknat avtal med Norsk Reiselivsforum (NRF) i syfte att leverera ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem som inkluderar webbanmälan och Mina Sidor. Avtalsvärdet är cirka 3 MSEK över en treårsperiod.

NRF är en privat nämnd med syfte att hantera reserelaterade tvister mellan konsumenter och företag. På uppdrag av Samferdselsdepartementet och Forbrukerrådet i Norge hanterar NRF tvister inom flyg och järnväg (Transportklagenemnda) samt paketresor (Klagenemnda for Pakkereiser).

Lösningen baseras på Ida Infronts egenutvecklade produkt iipax och omfattar en heltäckande och integrerad molntjänst för hantering av tvister, från webbanmälan och Mina Sidor till dokument- och ärendehantering samt stöd för nämndsledamöter. Ida Infronts erfarenheter av att leverera avancerat IT-stöd för tvistehantering till Allmänna reklamationsnämnden i Sverige var avgörande då NRF valde leverantör för deras nya ärendehanteringsstöd.

– ”Det här är givetvis en spännande order med stor potential. Dels är det banbrytande för oss att hantera dokument- och ärendehantering inom tvistehantering i Norge, dels finns det ytterligare cirka 15 tvistenämnder i Norge förutom NRF som är potentiella kunder till en gemensam molntjänst för tvistehantering, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.”

iipax är byggd på över 30 års erfarenhet av informationshantering och kundservice inom den offentliga sektorn och innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säker informationsöverföring samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Om Ida Infront
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt och få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, se: www.idainfront.se.

Om Addnode Group
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.
Varje dag använder 500 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.
Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Addnode Group finns på: www.addnodegroup.com.

mars 30th, 2016

Posted In: Press

God morgon. Något som alltid är lika spännande är fasen då vi står redo för driftsättning. I förra numret berättade vi om den framgångsrika lanseringen av EKNs nya systemstöd. Och nu har det varit dags igen, den här gången för en annan kund – Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF.

Driftsättning av ISF

Sommaren 2015 fick vi på Ida Infront ett positivt tilldelningsbeslut, där Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, erbjöd Ida Infront att teckna leveransavtal i tre år. ISF är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. Deras uppdrag är att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

Tilldelningen avser molntjänst för diarie och arkivredovisning och den baseras på Ida Infronts produktfamilj iipax. Projektet körde sedan igång direkt efter semestrarna och som brukligt har det utvecklats i olika steg i nära samverkan med vår kund. Det är alltid med samma förväntan som vi går in i slutfasen och acceptanstesterna sätter igång. Men trevligt nog avslutades de i februari utan några anmärkningar och nu är systemet i drift i mindre skala till att börja med. Nu under mars och april månad genomför vi ett antal utbildningar, en tilläggsbeställning för att alla användare ska få en bra utbildning, vilket innebär att de kan få full användning av systemet under våren.

Fas 2 tar vid

Nästa steg är leveransen av ett par komponenter, bland annat ”allmänhetens dator” som medborgare kan använda för att söka efter offentlig information bland ISFs rapporter och ärenden. Och ännu längre fram är det aktuellt med en funktionalitet för arkivgallring. I diarietjänsten, som tecknats under tre år med option på ytterligare två år, ingår även avtalshantering och integrationer till ISFs IT-miljö.

Välbesökt Arkivforum

Nu kan vi checka av vårens Arkivforum, ett alltid lika värdefullt arrangemang där vi på Ida Infront självklart finns med. I år var det mer än 200 deltagare på plats och många valde att besöka vår monter för att prata dagens och morgondagens smarta arkivlösningar. Vi berättade bland annat om hur vi och våra kunder arbetar tillsammans i framgångsrika projekt och vad resultatet innebär för användarna. Du kanske var där och vill prata vidare med oss? Eller så vill du ha en ny förutsättningslös kontakt? Då är du välkommen att kontakta Bertil Thunberg, bertil.thunberg@idainfront.se, med alla dina frågor och funderingar.

Vi sponsrar DÖMD

Att plugga är ett hårt jobb. Därför behöver man ibland hämta energi från lite mer lättsamma inslag. En rolig och uppskattad tradition som har vuxit sig allt starkare vid Linköpings universitet är DÖMD – Datateknologsektionens Öppna Mästerskap i Dart. Numera är det en av norra Europas största darttävlingar för amatörer. Vi på Ida Infront har valt att bli en av sponsorerna, så vi ser fram emot några riktig kul dagar i slutet av april. Vi kanske ses där? Kom i så fall fram och säg hej!

Nästa gång vi hörs, så är det april månad. Då är det vår! Och då hoppas vi också kunna berätta om vår senaste affär. Ha det så bra till dess.

mars 21st, 2016

Posted In: Monday Morning Mail

Vi ses på Arkivforum den 9-10 mars!

Ida Infront ställer ut på Arkivforum på Grand Hotel i Stockholm. Arkivforum är Sveriges ledande konferens inom arkiv och informationsförvaltning. Totalt är mer än 180 personer anmälda. Vi visar iipax archive och diskuterar gärna vilka fördelar ni kan dra av vår produkt.

Se mer på http://www.arkivforum.se/arkivforum2016/

mars 1st, 2016

Posted In: Nyheter