Visselblåsning

Vi vill göra rätt.

Hos oss på Ida Infront, och inom Addnode Group, är det vår prioritet att upprätthålla en transparent affärsmiljö och starka etiska principer. Vi värdesätter säkerheten och respekten för alla individer som påverkas av vår verksamhet, och våra anställda är avgörande för vår framgång.

Vårt rapporteringssystem

Vårt rapporteringssystem fungerar som en varningsmekanism för att minska risker. Det är ett kritiskt instrument för att upprätthålla etiska standarder och förtroendet hos våra intressenter.

Denna plattform är utformad för att kunna rapportera allvarliga potentiella överträdelser som kan påverka individer, vår organisation, det bredare samhället eller miljön. Din rapport kan omfatta information om brottslig verksamhet, oegentligheter, överträdelser eller handlingar som strider mot EU- eller nationell lagstiftning inom en arbetsrelaterad kontext. Även om konkreta bevis inte är nödvändiga är det väsentligt att alla rapporter görs i god tro.

Din visselblåsning är konfidentiell

Visselblåsningsverktyget tillhandahålls av ett externt företag, Whistleblower Software, för att säkerställa anonymitet. Whistleblower Software har vidtagit betydande säkerhetsåtgärder för att säkerställa att all data som lämnas in i systemet är säker. Alla meddelanden kommer att behandlas konfidentiellt.

 

För anställda: Vänligen sök efter Ida Infront i rullgardinsmenyn i systemet. Rapporterna kommer att hanteras av Ida Infronts lokala handläggare, CFO Edith Gasparini och CPO Hans Jönsson.

För externa parter och anställda inom övriga bolag i Addnode Group finns det också en central rapporteringskanal. Genom denna kanal går rapporten till centrala handläggare på Addnode Group. Denna kanal kallas ”Central” och finns i rullgardinsmenyn.

Dela sidan:
Skriv utSkriv ut