Med hållbarhet i fokus

Tycker du att hållbarhet är viktigt? Det tycker vi på Ida Infront och under 2023 kommer vi att öka vårt fokus på dessa frågor.

Begreppet ”hållbar utveckling” bygger på tre dimensioner: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Flera klimatexperter anser att ekologisk hållbarhet är den mest prioriterade och den som ska sätta ramarna för social och ekonomisk hållbarhet, i den ordningen. FN:s 17 globala mål för ”Agenda 2030” innefattar alla tre dimensioner.

Inom hållbarhet har vi på Ida Infront sedan tidigare arbetat med vår miljöpolicy och med att redovisa upplysningar om hållbarhet i samband med årsredovisning. Under kommande år planerar vi även att synliggöra vårt arbete inom ekologisk hållbarhet ytterligare, för att därefter välja en eller flera områden att förbättra ur klimatsynpunkt. Detta blir en skillnad mot tidigare på det sätt att siffrorna för bland annat förbrukning, resor, inköp blir tydligt för alla och att medvetenheten därmed ökar. Då blir det också enklare att genomföra en förändring när insikten om effekten är tydlig.

Nästa steg
När rutiner och förbättringsarbetet för vår interna verksamhet satt sig, kan vi som nästa steg fokusera mer på vad vi gör tillsammans. Många av våra kunders verksamheter verkar direkt mot områden som är en del av FN:s globala mål för ”Agenda 2030”. Det kan till exempel handla om naturvårdsfrågor, energifrågor eller bidragshantering för olika ändamål. Och offentlig sektor i sig verkar för ökad social hållbarhet. Att leverera lösningar inom effektiv ärendehantering, hållbar e-arkivering och säkerhet informationsutbyte till denna kundgrupp är förstås tillfredsställande. Vi är per automatik involverade i arbetet med att nå de uppsatta FN-målen. Och vi vill göra ännu mer! Tillsammans vill vi arbeta med digitalisering, automatisering och hitta fler sätt att hjälpa våra kunder att utföra sina uppdrag effektivare, energisnålare och ännu mera hållbart. Vi vill vara med och skapa skillnad.
Vi har också möjlighet att se synergier mellan kunder och föreslå alternativ från detta perspektiv. Oavsett om vi kan arbeta med frågan enskilt med kunder eller med flera kunder samtidigt, så är vi mer kreativa tillsammans än vad vi skulle vara var och en för sig. Och vad gäller ekologisk hållbarhet vill vi gärna vara så kreativa som möjligt.

Återkommande tema
Hållbarhet har varit ett återkommande tema på konferenser och nätverksträffar senaste året. Gissningsvis kommer det även fortsatt vara ett ämne att diskutera framöver i olika forum. Intresset för detta ämne har växt senaste åren och bedömningen är att det kommer fortsätta så framöver. Kul tycker vi!

Hör gärna av dig om du har tips och råd på hur vi kan arbeta ännu mer med hållbar utveckling med dig som kund.

Användarforum

Några av datumen för vårens användarforum är nu satta. Via vår hemsida kan du läsa mer och anmäla dig: idainfront.se/anvandarforum

Vi ser fram emot nya givande tillfällen där vi möts och delar erfarenheter. Varmt välkommen!

MÖT VÅR NYA MEDARBETARE

Varmt välkommen till vårt Stockholmskontor

Carl!

Hej Carl, vad gör du på Ida Infront?
Jag jobbar som systemutvecklare i team Houdini inom vårt affärsområde Enterprise Solution.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Främst tyckte jag att kunderna verkade spännande och så fick man jobba tillsammans i team på ett sätt som jag tyckte passade mig.

Vad betyder våra värderingar – We make friends, We are the solution, We build trust – för dig?
För mig betyder det att vi medarbetare hjälper och stöttar varandra i vårt arbete för att kunna bygga en så bra produkt som möjligt för våra kunder. Sedan betyder det även att vi bygger lösningar åt våra kunder som vi tar ett stort ansvar över för att se till att det blir så bra som möjligt.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Positiv, engagerad och strukturerad.

Vad gör du helst på din fritid?
När jag inte jobbar är jag helst ute och seglar eller håller på och lagar något på båten, den är från -69 så den behöver en del kärlek.

Vad ser du mest fram emot nu?
Just nu ser jag mest fram emot sommarfesten Ida Infront kommer att ha i juni.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Då skulle jag nog välja Yann Lecun som är forskningschef inom AI på Meta för att höra hans tankar om den extremt snabba utvecklingen som sker inom AI just nu

 


 

Tack för denna gång. Vi hörs snart igen!

april 24th, 2023

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter:

Ida Infront tecknar avtal

LINKÖPING, 18 april 2023 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat ett förnyat avtal med Naturvårdsverket avseende iipax för effektiv ärendehantering, hållbar e-arkivering och säkert informationsutbyte. Avtalet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Affärsvärdet är ca 90 MSEK inklusive optionsår.

Det nya avtalet ger Naturvårdsverket möjlighet att i iipax case fortsätta utveckla diarieföring, ärende- och dokumenthantering. Närmast finns planer på att införa nya funktioner för producentansvar, klimatklivet och miljöledningsrapportering. Sedan tidigare används iipax inom bl a handel med utsläppsrätter (ETS), markersättning, gränsöverskridande transporter (GRÖT). iipax används därutöver till flera bidragsprocesser bl a bidrag för laddstolpar till organisationer och till marksanering. Även produkterna iipax archive och iipax com används sedan tidigare för e-arkivering respektive integration och informationsutbyte med externa system.

– Vi känner stor tillfredsställelse i ett fortsatt förtroende att digitalisera och förbättra it-stödet för verksamheten tillsammans med Naturvårdsverket. Avtalet innebär att vi får ytterligare år att utveckla samarbetet och leverera effektiva ärendehanteringslösningar, säger Magnus Åslund på Ida Infront.

iipax, som används av ett stort antal organisationer inom primärt offentlig men även privat sektor, utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för säkert informationsutbyteeffektiv ärendehantering och hållbar e-arkivering.

 

För mer information vänligen kontakta:
Magnus Åslund, Business Area Manager Case Management, Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 8 402 42 08, e-post: magnus.aslund@idainfront.se

Magnus Åslund

april 18th, 2023

Posted In: Press

Etiketter: , , ,