Driver utvecklingen av nästa generations hållbara informationssamhälle med iipax

Säkert informationsutbyte

Utbyte av information enligt internationella och nationella standarder.

Säkert utbyte av information inom och mellan offentliga och privata aktörer blir allt viktigare i vårt samhälle. Våra lösningar för säkert informationsutbyte hjälper er verksamhet att implementera stöd för eDelivery, SDK, SHS, SSEK mfl

Mer om säkert informationsutbyte

Effektiv ärendehantering

Verksamhetsanpassade arbetsflöden inom dokument- och ärendehantering.

Att få strukturerad och ostrukturerad information att hänga samman är krävande men när man lyckats ger det en unik översikt, effektivitet, förutsägbarhet och kvalitet i myndighetens kärnverksamhet.

Mer om effektiv ärendehantering

Hållbar e-arkivering

Lagring och hantering av digital information för garanterad åtkomst nu och i framtiden.​

Kraven ökar på att arkivera på ett smart och säkert sätt. Med våra produkter får du en hållbar informationshantering som möter kraven på tillgänglighet, säkerhet och uppfyllande av lagar.

Mer om hållbar e-arkivering

Press
Facebook
Event

Med iipax tar vi ett nytt grepp kring digitaliseringen av myndigheter och organisationer. Funktionsområden i iipax är designade utifrån de IT-politiska målen hos statsförvaltningen. Externa e-tjänster tillsammans med automatiserade processer och väl designade gränssnitt och integrationer innebär att myndigheten blir mer innovativ, rättssäker och effektiv. iipax är ett komplett och välintegrerat koncept för hela verksamheten med målet att nå e-förvaltning i framkant. Digitalsmart helt enkelt!

Mer om iipax

Vår marknad

Vi erbjuder IT-lösningar primärt till offentlig sektor i Norden inom säkert informationsutbyte, effektiv ärendehantering och hållbar e-arkivering baserade på vår egen produkt iipax.

Fokus

Statliga myndigheter

Hela produktportföljen

Alla

Sveriges kommuner

Erbjuds e-arkivering

SSEK

Privata företag

Försäkringsbolag

3 st

Länder med iipax

Sverige, Norge, Danmark

Fokus

Statliga myndigheter

Hela produktportföljen

Alla

Sveriges kommuner

Erbjuds e-arkivering

SSEK

Privata företag

Försäkringsbolag

3 st

Länder med iipax

Sverige, Norge, Danmark

Ida Infront

Vi driver utvecklingen av nästa generations hållbara informationssamhälle. Ida Infront är ett väletablerat företag som verkar inom offentlig sektor i Norden. Med produkter baserade på iipax erbjuder vi nutidens och nästa generations digitala lösningar inom säkert informationsutbyte, effektiv ärendehantering och hållbar e-arkivering till samhället. Ida Infront grundades 1984 och har i dag ca 140 medarbetare i Linköping, Stockholm och Mumbai. Företaget är en del av Addnode Group vars aktie är noterad på Nasdaq Stockholm

Läs mer om oss

Effektiv ärendehantering

Med väl fungerande processer implementerade i iipax kan myndigheten göra stora besparingar, automatisera och effektivisera sin handläggning med eller utan diareföring.

Mer om ärendehantering

Säkert informationsutbyte

Möjliggör framtidens e-tjänster med produkter för säkert informationsutbyte från Ida Infront och få en trygg, säker och välkänd lösning för din verksamhet.

Mer om säkert informationsutbyte

Hållbar e-arkivering

Med e-arkivlösningar från Ida Infront skapar du informationsnav som kan hjälpa dig att styra och säkerställa all din informationshantering.

Mer om arkivlösningar