Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den svenska statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. De informerar också om god fastighetsmäklarsed. I verksamheten vänder man sig främst till konsumenter i bostadsaffärer, det vill säga säljare, köpare och spekulanter samt till fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag.

För att uppnå ett effektivt stöd för myndighetens kärnprocesser har FMI tecknat avtal med Ida Infronts partner Chas Visual Management. Avtalet omfattar Ida Infronts produkt iipax case som molntjänst för diarium, dokument – och ärendehantering, styrning, stöd för ekonomihantering och uppföljning av verksamheten. Tjänsten stödjer vidare myndighetens processer och utgör en bra plattform för automatisering av flöden och att i framtiden kunna implementera e-tjänster, e-arkiv, digitala signaturer, webbpublicering m.m.

Augusti, 2017

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut