Säkert informationsutbyte

Möjliggör framtidens digitala samhälle

I takt med att informationsflödet ökar mellan olika parter, såväl internt som externt, ökar också kraven på en smidig och säker hantering. Framtidens digitala samhälle bygger på en i grunden stabil infrastruktur för informationsöverföring som är tillgänglig för alla. I stort sett all information är känslig och ställer höga krav på tillförlitlighet. Med produkter för säkert informationsutbyte från Ida Infront får din organisation en trygg, säker och välkänd lösning. 

Ida Infront - en del av visionen om ett digitalt Europa

Utöver våra befintliga protokoll SHS, RIV och SSEK ingår nu även, eDelivery, i iipax com. eDelivery är en EU-gemensam specifikation för informationsutbyte. 

iipax com eDelivery består av en accesspunkt och ett integrerat meddelandelager. Meddelandelagret innehåller tilläggstjänster för att koppla upp sig mot en specifik federation inom eDelivery. Redan nu erbjuder vi tilläggstjänster för e-CODEX, DIGG 1.0 och SDK. 

Ida Infronts produkt iipax com eDelivery är certifierad av Digital Europe.

Säker Digital Kommunikation

Med tjänsten Säker Digital Kommunikation (SDK) kan offentliga organisationer utbyta sekretessklassad och känslig information på ett enkelt och säkert sätt. SDK är en tjänst som DIGG erbjuder offentliga organisationer här

Integration med full kontroll

För att effektivisera meddelandeflödena är det viktigt att organisationen har en sammanhållen administration som möjliggör enkel hantering av gemensamma aktiviteter som ska göras i samband med att ett meddelande tas emot eller skickas iväg. Exempel på aktiviteter kan vara diarieföring, meddelandetransformering och e-arkivering.

För full kontroll kan ni som organisation införa ett gemensamt flöde för flera inkommande och utgående meddelandeflöden. Med vår tjänst e-mottagning kan vi hjälpa er att effektivisera er digitala meddelandehantering.

Övervakning och loggning

När iipax com används för flera system får du kontroll på all inkommande och utgående trafik. Informationen spåras och lagras med detaljerad loggning för att säkerställa tidpunkt och innehåll för skickad och mottagen information. Skaffa dig en total överblick över ert informationsutbyte. 

Besparing

Det är inte bara kundservicen som ökar dramatiskt med iipax com. Eftersom kunden har tillgång till sin information direkt i verksamhetssystemen, kommer den egna organisationen att avlastas från många frågor. Med andra ord är besparingspotentialen enorm. 

Framtidssäkrat informationsutbyte

Idag används Ida Infronts produkt iipax com för att skicka miljontals meddelanden per dag mellan myndigheter och företag i olika verksamheter för bland annat skatt- och socialförsäkringsärenden, pensionsförsäkringar, rättsvårdsprocesser. 

En förutsättning för att skapa dessa informationsutbyten är standardiserade protokoll och tekniker samt kunskap och erfarenhet av tekniska integrationer, olika systemmiljöer samt informationshantering i allmänhet. Vi på Ida Infront har över 25 års erfarenhet av att leverera effektiva lösningar för säkert informationsutbyte till både privat och offentlig sektor. 

Vill du veta mer?
Kontakta oss för en demo.

Ben Hammarsten, Sales Executive
ben.hammarsten@idainfront.se +46 13 37 37 16

Dela sidan: