Säkert informationsutbyte

Möjliggör framtidens digitala samhälle

I takt med att informationsflödet ökar mellan olika parter, såväl internt som externt, ökar också kraven på en smidig och säker hantering. Framtidens digitala samhälle bygger på en i grunden stabil infrastruktur för informationsöverföring som är tillgänglig för alla. I stort sett all information är känslig och ställer höga krav på tillförlitlighet. Därför har många behov av en mekanism utöver det som idag erbjuds som standard för informationsutbyte. Med produkter för säkert informationsutbyte från Ida Infront får du en trygg, säker och välkänd lösning för din verksamhet.

Ida Infront - en del av visionen om ett digitalt Europa

Utöver våra befintliga protokoll SHS, RIV och SSEK lägger vi nu till ytterligare ett protokoll, eDelivery, i iipax com. eDelivery är en EU-gemensam specifikation för informationsutbyte.

iipax com eDelivery består av en accesspunkt och ett integrerat meddelandelager. Meddelandelagret innehåller tilläggstjänster för att koppla upp sig mot en specifik federation inom eDelivery. Redan nu erbjuder vi tilläggstjänster för e-CODEX, DIGG 1.0 och SDK.

Ida Infronts produkt iipax com eDelivery är certifierad av Digital Europe.

Säker Digital Kommunikation

Med tjänsten Säker Digital Kommunikation (SDK) kan offentliga organisationer utbyta sekretessklassad och känslig information på ett enkelt och säkert sätt. SDK är en tjänst som Inera erbjuder till offentliga organisationer. Utbytet av meddelanden sker från funktionsbrevlådor i respektive system/organisation. Anslutning till SDK-tjänsten kräver att varje enskild organisation ska ha tillgång till en egen dedikerad infrastruktur. Infrastrukturen kan vara i form av en produkt, en SaaS-tjänst eller en kombination av dessa.

Ida Infront kom i ett tidigt skede igång med att produktutveckla lösningar för SDK och har levererat dessa till kund. Läs mer här

Integration med full kontroll

Med sina integrationsmöjligheter kan våra lösningar kombinera information från godtyckliga system, utan att de behöver byggas om. Trots denna flexibilitet har du genom våra lösningar full kontroll över hela informationsutbytesprocessen.

Övervakning och loggning

När iipax com används för flera system får du kontroll på all inkommade och utgående trafik. Informationen spåras och lagras med detaljerad loggning för att säkerställa tidpunkt och innehåll för skickad och mottagen information. Skaffa dig en total överblick över ert informationsutbyte.

Besparing

Det är inte bara kundservicen som ökar dramatiskt med iipax com. Eftersom kunden har tillgång till sin information direkt i verksamhetssystemen, kommer den egna organisationen att avlastas från många frågor. Med andra ord är besparingspotentialen enorm.

Framtidssäkrat informationsutbyte

Idag används Ida Infronts produkt iipax com för att skicka miljontals meddelanden per dag mellan myndigheter och företag i olika verksamheter för bland annat skatt- och socialförsäkringsärenden, pensionsförsäkringar, rättsvårdsprocesser.
En förutsättning för att skapa dessa informationsutbyten är standardiserade protokoll och tekniker samt kunskap och erfarenhet av tekniska integrationer, olika systemmiljöer samt informationshantering i allmänhet.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för en demo.

Ben Hammarsten, Sales Executive
ben.hammarsten@idainfront.se +46 13 37 37 16

Dela sidan: