Säkert informationsutbyte

Möjliggör framtidens digitala samhälle

I takt med att informationsflödet ökar mellan olika parter, såväl internt som externt, ökar också kraven på en smidig och säker hantering. Framtidens digitala samhälle bygger på en i grunden stabil infrastruktur för informationsöverföring som är tillgänglig för alla. I stort sett all information är känslig och ställer höga krav på tillförlitlighet. Därför har många behov av en mekanism utöver det som idag erbjuds som standard för informationsutbyte. Med produkter för säkert informationsutbyte från Ida Infront får du en trygg, säker och välkänd lösning för din verksamhet.

Framtidssäkrat informationsutbyte

Idag används Ida Infronts produkt iipax com för att skicka miljontals meddelanden per dag mellan myndigheter och företag i olika verksamheter för bland annat skatt- och socialförsäkringsärenden, pensionsförsäkringar, rättsvårdsprocesser.

En förutsättning för att skapa dessa informationsutbyten är standardiserade protokoll och tekniker samt kunskap och erfarenhet av tekniska integrationer, olika systemmiljöer samt informationshantering i allmänhet.

Utöver våra befintliga protokoll SHS, RIV och SSEK lägger vi nu till ytterligare ett protokoll, eDelivery, i iipax com. eDelivery är en EU-gemensam specifikation för informationsutbyte som redan fått fäste och kommer få stor spridning de närmaste åren.

Trygghet och personlig integritet

Om du vill utbyta säker information över Internet är det viktigt att informationen kommer från rätt avsändare och att den inte förvanskas längs vägen. Kanske behöver du även digitala signaturer. Då kan du tryggt välja produkter och lösningar från Ida Infront.

Integration med full kontroll

Med sina integrationsmöjligheter kan våra lösningar kombinera information från godtyckliga system, utan att de behöver byggas om. Trots denna flexibilitet har du genom våra lösningar full kontroll över hela informationsutbytesprocessen.

Övervakning och loggning

När iipax com används för flera system får du kontroll på all inkommade och utgående trafik. Informationen spåras och lagras med detaljerad loggning för att säkerställa tidpunkt och innehåll för skickad och mottagen information. Skaffa dig en total överblick över ert informationsutbyte.

Besparing

Det är inte bara kundservicen som ökar dramatiskt med iipax com. Eftersom kunden har tillgång till sin information direkt i verksamhetssystemen, kommer den egna organisationen att avlastas från många frågor. Med andra ord är besparingspotentialen enorm.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för en demo.

Ben_Hammarsten

Ben Hammarsten
Operations & PMO Manager
ben.hammarsten@idainfront.se
+46 13 37 37 16

Dela sidan: