Ett skräddarsytt e-arkiv

iipax ags – mellanarkivet specialanpassat för bygg, miljö och tekniska förvaltningar inom en kommun.  Med iipax ags kan er verksamhet enkelt avlasta verksamhetssystemen som hanterar ritningar, bygglovshandlingar eller andra typer av dokument kopplat till bygg- och miljö samt tekniska ärenden.

iipax ags har flera tillval för att effektivisera er verksamhet. Välj om ni vill direktarkivera direkt från verskamhetssystemen, publicera material externt för medborgare eller integrera mot e-tjänster.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Tillgängliggör rätt information

Med iipax ags kan du på ett tydligt och säkert sätt strukturera upp ärenden med ingående filer och se till att handlingar tillgängliggörs via vår beställningsfunktion, som innefattar e-post och export.

Om du väljer att installera vår externa webblösning har du möjlighet att tillgängliggöra exakt den information du vill även utanför din organisation.

iipax ags har funktioner för att hantera olika typer av sekretess. På så sätt säkerställs att rätt information alltid är tillgänglig för rätt målgrupp.

För användare

iipax ags har ett modernt, webbaserat användargränssnitt, vilket gör att du som användare når din arkiverade information från din digitala enhet, oavsett om det är en dator, iPad eller smartphone.

Arkivet har en omfattande sökfunktion för snabb åtkomst av rätt information, överskådlig struktur av den arkiverade informationen, en utarbetad beställningsfunktion samt en integrerad dokumentvisare för att granska, skriva ut och mäta handlingar på ett skalenligt sätt. iipax ags har också funktioner för maskning av filer.

Arkivering i iipax ags

Att arkivera till iipax ags är enkelt. För en helt digital process kan iipax ags integreras med olika verksamhetssystem. I iipax ags arkiveras avslutade ärenden i en automatisk process och när arkivering är genomförd skickas en kvittens till verksamhetssystemet. Förutom direktarkivering från ByggR och Ecos är arkivet anpassat att klara import från andra system, manuell arkivering samt xml-inläsningar av skannat material, exempelvis från Arkiva.

Du kan med fördel använda iipax ags till att arkivera och tillgängliggöra gamla system, eller som källa när nya informationstjänster skall implementeras.

Hållbarhet och säkerhet

iipax ags är byggt på samma tekniska plattform som vår arkivlösning iipax archive, vilket gör att alla krav på säkerhet och hållbarhet samt lagkrav är uppfyllda för att kunna säkerställa långsiktig arkivering. Liksom iipax archive baseras iipax ags på den internationella standarden ISO 14721:201, som finns till för att säkerställa just detta samt att informationen tillgängliggörs på ett bra sätt.

Specifikationer

Ladda ner produktbladLadda ner produktblad

Som användare av iipax ags arbetar du i ett webbgränssnitt som du når från alla dina digitala enheter, oavsett var du befinner dig samt om det är en dator, iPad eller iPhone.

Kraftfull fritextsök som kan kombineras med filtrerade och rankade sökträffar,

Koppla roller i iipax ags till organisationens AD-grupper och hantera inloggning med hjälp av dessa.

För bevarande och tillgängliggörande inom organisationen arkiverar verksamheten själv med denna förberedda funktionalitet. Avslutade ärenden från ByggR och Ecos arkiveras med hjälp av endast en knapptryckning.

Flexibel hantering av olika filformat. Vid behov av säkerställande av långtidsbevarande väljer man till PDF/A-konvertering.

Systemet tillåter exportuttag för export till kommunens slutarkiv.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för en demo.

IDA_0220

Tina Engström
Business Area Manager
tina.engstrom@idainfront.se
+46 70 528 14 65