Ett skräddarsytt e-arkiv

iipax ags, tidigare AGS, är vårt e-arkiv utvecklat speciellt för att komplettera verksamhetssystemen ByggR och Ecos. I iipax ags arkiveras avslutade ärenden i en automatisk process, genom direktarkivering, som tillhandahåller kvittens på den arkiverade informationen.

AGS har funnits länge hos flertalet svenska kommuner och är därmed kravställt med utgångspunkt från de behov som finns inom dessa verksamheter när det kommer till att digitalisera och skapa kontroll över sin information.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Tillgängliggör rätt information

Med iipax ags kan du på ett hållbart och säkert sätt strukturera upp ärenden med ingående filer och se till att handlingar tillgängliggörs via vår beställningsfunktion, som innefattar e-post och export. iipax ags har en integrerad dokumentvisare för att granska, skriva ut och mäta handlingar på ett skalenligt sätt. I denna sker också maskning av dokument.

Om du väljer att installera vår externa webblösning har du möjlighet tillgängligöra valda delar av arkivet även utanför din organisation.

För användare

iipax ags har ett modernt, webbaserat användargränssnitt, vilket gör att du som användare når din arkiverade information från din digitala enhet, oavsett om det är en dator, iPad eller smartphone.

Arkivet har en omfattande sökfunktion för snabb åtkomst av rätt information, överskådlig struktur av den arkiverade informationen, en utarbetad beställningsfunktion samt en intuitiv dokument- och ritningsvisare.

Arkivering i iipax ags

Att arkivera till iipax ags är enkelt. Förutom direktarkivering mot ByggR och Ecos är arkivet anpassat att klara import från andra system, manuell arkivering samt xml-inläsningar av skannat material, exempelvis från Arkiva.

Du kan med fördel använda iipax ags till att arkivera och tillgängliggöra gamla system, eller som källa när nya informationstjänster skall implementeras.

Hållbarhet och säkerhet

iipax ags är byggt på samma tekniska plattform som vår arkivlösning iipax archive, vilket gör att alla krav på säkerhet och hållbarhet samt lagkrav är uppfyllda för att kunna säkerställa långsiktig arkivering. Liksom iipax archive baseras iipax ags på den internationella standarden ISO 14721:201, som finns till för att säkerställa just detta samt att informationen tillgängliggörs på ett bra sätt.

Specifikationer

Ladda ner produktbladLadda ner produktblad

Som användare av iipax ags arbetar du i ett webbgränssnitt som du når från alla dina digitala enheter, oavsett var du befinner dig samt om det är en dator, iPad eller iPhone.

Kraftfull fritextsök som kan kombineras med filtrerade och rankade sökträffar,

Koppla roller i iipax ags till organisationens AD-grupper och hantera inloggning med hjälp av dessa.

För bevarande och tillgängliggörande inom organisationen arkiverar verksamheten själv med denna förberedda funktionalitet. Avslutade ärenden från ByggR och Ecos arkiveras med hjälp av endast en knapptryckning.

Flexibel hantering av olika filformat. Vid behov av säkerställande av långtidsbevarande väljer man till PDF/A-konvertering.

Systemet tillåter exportuttag för export till kommunens slutarkiv.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för en demo.

IDA_0220

Tina Engström
Business Area Manager
tina.engstrom@idainfront.se
+46 70 528 14 65