Säker digital kommunikation (SDK)

Vad är SDK?

Ett krav för offentlig sektor är att behandla information på ett säkert sätt. Det gäller både inom den egna myndigheten och när information ska utbytas mellan olika myndigheter. Om informationen innehåller sekretessklassad eller personrelaterad information ska eller får mejl aldrig användas.

För att hantera säkert utbyte av information mellan myndigheter har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och dess digitaliseringsbolag Inera, tagit ett initiativ för att skapa en infrastruktur där meddelandeinformation kan utbytas på ett säkert och tillförlitligt sätt. Konceptet heter Säker Digital Kommunikation och förkortas SDK.

Hur fungerar det?

I SDK-konceptet utbyter myndigheter, kommuner och regioner information mellan varandra via så kallade funktionsbrevlådor. En funktionsbrevåda kan till exempel vara en fristående meddelandeklient som används gemensamt på en avdelning. I många fall kan den också vara integrerad i ett verksamhetssystem som används i organisationen. Ett nationellt adressregister över samtliga sådana brevlådor finns framtaget. Där kan användare enkelt söka efter mottagare (dvs. andra brevlådor) man önskar utbyta information med, och för användaren blir detta ett väldigt effektivt arbetssätt som sparar mycket tid. Syftet är att komma ifrån och helt slippa tidskrävande tillvägagångsätt, så som att skicka fysiska brev, ringa eller faxa.

Vad krävs för att komma igång?

För att få tillgång till SDK behöver organisationen ansluta sig till SDKs infrastruktur. Ida Infront erbjuder de produkter och tjänster som behövs för en organisation att ansluta sig. De funktioner i SDK som krävs är uppdelad i tre delar.
  • Meddelandeklient – som användaren kan logga in i och skicka och ta emot meddelande i.
  • Meddelandetjänst – som erbjuder de funktioner som krävs för att säkert utbyta informationen.
  • Accesspunkt – som utbyter informationen mellan anslutna organisationer.
Alla dessa funktioner erbjuder Ida Infront som SaaS eller som installerade produkter i organisationens egen driftmiljö (on-prem). Med iipax sdk kan organisationen även integrera sina verksamhetssystem direkt med meddelandetjänsten.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för en demo.

Ben Hammarsten, Sales Executive
ben.hammarsten@idainfront.se +46 13 37 37 16

Dela sidan: