Musikverket använder iipax gällande e-förvaltningsstödjande tjänster för bland annat diarieföring och e-arkiv. De har nu valt att utvidga ärendehanteringssystemet i iipax så att verksamheten för Musikplattformen får en högre nivå av IT-stöd. Detta kommer att leda till en bättre struktur och effektivisering i ärendehandläggningen när nya ärendetyper och processer skapas som förbättrar hanteringen av datainnehållet.

Musikverket delar varje år ut cirka 25 miljoner kronor i bidrag till samverkansprojekt i det professionella musiklivet. Till sin hjälp har de ett av regeringen tillsatt konstnärligt råd med åtta framstående svenska musikpersoner.

”Vi ser fram emot att få det nya systemstödet på plats, det kommer att lyfta handläggningen och göra hanteringen mindre personberoende”, säger Jonas Burman, avdelningschef för Musikplattformen.

Det utökade verksamhetsstödet baseras på Ida Infronts produktfamilj iipax som innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument- och ärendehantering samt elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos ett flertal myndigheter och privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB, en börsnoterad koncern som 2014 omsatte 1 596 MSEK. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se.

september 28th, 2015

Posted In: Press

God morgon. Du har väl bokat in iipaxdagen den 23 november? Nu ligger programmet klart och vi ser fram emot din anmälan. Årets arrangemang kommer att bli något alldeles extra – det vill du inte missa!

Välkommen på iipaxdagen!

Den 23 november hälsar vi dig och dina kollegor välkomna till Fotografiska museet i Stockholm för en fullmatad eftermiddag och kväll tillsammans med oss. Vi inleder med senaste nytt kring våra produkter och efter kaffet är det dags för dagens stora händelse – vår historiska produktlansering! Därefter varvas ett intressant gästspel av Bo Dahlbom från Göteborgs universitet, som pratar om framtidens IT-samhälle, med trevligt mingel och mat. Anmäl dig redan idag på www.idainfront.se. Och som sagt – vi hälsar alla iipaxanvändare varmt välkommen på en inspirerande och lärorik dag!

DNA-projekt i världsklass

Ett av de spjutspetsområden som vi arbetar med, och som oftast väcker störst nyfikenhet, är inom DNA. Därför tänkte vi kort berätta om några av våra projekt. Om du vill veta mer, kontakta gärna affärsansvarige Ove Sjöström (ove.sjostrom@idainfront.se).

Nationellt Forensiskt Center (NFC)
Nationellt Forensiskt Center (NFC) och Ida Infront har tillsammans utvecklat ett system med syfte att rationalisera hanteringen av kriminaltekniska undersökningar samt undersökningsmaterial. Lösningen bygger på vår applikationsplattform iipax med NFC-specifika tillägg. Omkring 350 personer berörs av systemet på NFC, men även övriga Polismyndigheter i landet har åtkomst till systemet. Det har varit i skarp drift sedan 1999 och hanterar >100 000 ärenden per år.

Polismyndigheternas förfrågningar hanteras i samband med en brottsmålsundersökning – från förfrågan och registrering till att det blir ett ärende. Allt material registreras och följer med ärendet till dess det avslutas. De centrala delarna i systemet är diarieföring, verksamhetsinformation (statistik), olika loggfunktioner, materialhantering, resultatutvärdering och resultatrapportering, arbetsflödes- och livscykelhantering samt sökmöjligheter och DNA-register.

Systemet har vartefter utökats med nya delar för bl.a. hantering av DNA-undersökningar samt begäran om undersökning, vilket ska kunna ske helt elektroniskt. Ytterligare en utökning är funktioner kring sökning av DNA-profiler inom EU.

Folkehelseinstituttet, (FHI)
I Norge har vi arbetat med Folkehelseinstituttet, (FHI) som är ett statligt förvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet. FHI har sedan 2005 ett LIMS-system anpassat för 50 personer, som är levererat och utvecklat av Ida Infront. Det är ett process- och ärendehanteringssystem för DNA-analyser som hanterar processande och analys av biologiska spår och DNA-prov från personer involverade i straffärenden. Flödet från förfrågan till ärende liknar till stor del det för NFC. Vi har dessutom utökat med en så kallad familjemodul. Den används bland annat till hantering och processande av analyser gällande faderskaps- och släktskapsutredningar och DNA-identifiering av avlidna.

Universitetet i Tromsø och Rettsgenetisk Senter (RGS)
Ytterligare ett projekt i Norge är tillsammans med Universitetet i Tromsø och Rettsgenetisk Senter (RGS). Sedan 2014 har de ett LIMS-system, baserat på iipax permission, för rättsgenetisk analysverksamhet. Systemet stödjer alla typer av analyser som hör till rättsgenetisk analysverksamhet, d.v.s. olika typer av biokemiska och mikroskopiska tester för att bestämma DNA-profil, extraktion, kvantitering av DNA och STR typing. Verksamheten är ytterst känslig och ställer stora krav på säkerhet, sekretess och spårbarhet i alla led av ärendehanteringen.

Dynamic Code
Och till sist Dynamic Code, ett Linköpingsföretag som erbjuder professionella tjänster, vilka bygger på modern DNA-teknik i forskningens framkant. Det kan till exempel vara släktskapsbestämning i migrationsfrågor och familjeutredningar hos kommuner, en mängd olika hälsotester för konsumenter samt även analyser av sjuka hus som till exempel hussvamp och mögel. Man gör dessutom djuranalyser, härstamningskontroll på kor och hästar samt forensiska analyser. Ida Infront har fått förtroendet att under 2015 införa ett LIMS-system baserat på iipax permission.

Dokumentinfo med fokus på e-arkiv

Den 6 oktober kanske vi ses på Stockholm Bonnier Conference Center? Då är det nämligen dags för konferensen Dokumentinfo FOKUS: e-arkiv som vänder sig till offentlig sektor. Den här gången är de aktuella frågeställningarna kring teknik, juridik och hur man värderar investeringar och nytta i systemstöd för e-arkiv och e-arkivering. Efter lunch deltar Ida Infronts affärsområdeschef Fredrik Samson i en programpunkt med rubriken ”Specifikationer vid inleverans till e-arkiv – olika perspektiv. Leverantörers syn på e-arkiv och inleveransspecifikationer”. Här finns mycket matnyttigt att hämta – missa inte det!

Och visst är e-arkiv hett! Den 11-12 november är det dags för nästa konferens, Arkivforum, där vi på Ida Infront medverkar som samarbetspartner. Hoppas att vi ses! Om inte annat hörs vi om en månad igen då det är dags för ett nytt nyhetsbrev! Ha det så bra tills dess!

september 21st, 2015

Posted In: Monday Morning Mail