Anmäl dig till vårt Webinar där vi beskriver hur du på enklaste sätt kan ansluta din organisation till Mina meddelanden med Ida Infronts iipax förmedlingstjänst.
Fler och fler myndigheter och kommuner börjar inse potentialen i Mina meddelanden. Skatteverket har också fått ett regeringsuppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning till Mina meddelanden. Skälet till uppföljningen är att säkerställa att stora och medelstora statliga myndigheter ansluter relevanta meddelandeflöden till 2017.
På webinariet kommer du att få höra mer om hur du kan använda iipax förmedlingstjänst för att ansluta myndigheten eller kommunen till Mina meddelanden. Genom iipax förmedlingstjänst blir det enklare att koppla på era verksamhetssystem till Mina meddelanden. Din organisation får en gemensam, säker och etablerad tjänst som underhålls och vidareutvecklas av Ida Infront. Förmedlingstjänsten erbjuds både som produkt och som molntjänst.

Tid: Torsdag 16 juni kl 11.00 – 11.30
Anmäl dig här för att få länk till webinariet.

MM

maj 25th, 2016

Posted In: Nyheter

Offentliga rummet 2016

Vi ses på Offentliga Rummet 2016!

Den 25-27 maj deltar Ida Infront tillsammans med Sokigo och Abou som utställare på Offentliga Rummet i Malmö. Kom förbi och ta del av våra senaste nyheter inom öppna data, integration, ärendehantering och arkivering. Tillsammans erbjuder vi lösningar som underlättar vardagen för användare och medborgare över hela landet.

Kom förbi monter 28 så visar vi hur!

Välkomna

Ben från Ida Infront
Anna, Viktor och Henrik från Sokigo
Carolina, Carl-Johan och Erik från Abou

maj 19th, 2016

Posted In: Nyheter

iipax_one_logo

God morgon. Den 23 november var en speciell dag. Då skulle vår nya stora produktsatsning iipax one presenteras live för många av våra kunder. Vi lyssnar med affärsområdesansvarige Hans Jönsson vad som ligger bakom det omfattande arbetet och hur det har gått.

Hans, på Ida Infronts egen kunddag, iipaxdagen, var det historisk premiär för iipax one. Det måste ha varit en häftig upplevelse?

Absolut! Det handlar ändå om många års arbete som vid ett tillfälle ska upp till bevis. Själva premiärvisningen gick fantastiskt bra. Men visst var det en anspänning från flera håll, för vi hade förberett oss länge för just det här tillfället. Vi var också spända på att se kundernas reaktioner. När vi summerade dagen kunde vi konstatera att mottagandet hade varit väldigt positivt. Faktiskt lite av en ”wow-stämning”. Så vi kunde pusta ut, i alla fall för tillfället…

Hur föddes tanken på att skapa en helt ny produkt?

Egentligen är iipax one en produkt som består av alla de tidigare produkterna i iipaxfamiljen. Tanken föddes första gången kring 2009, då vi började diskutera det faktum att våra produkter, inom olika funktionsområden, hängde samman på ett naturligt sätt. När vi definierade kundens problem och förutsättningar, så handlade det nästan aldrig om en enda produkt, utan vi skapade lösningar baserade på flera av dem. Enkelt uttryckt kan man säga att det börjar med en blankett inom ärendehantering och slutar med frågan hur den ska sparas för framtiden, vilket resulterar i ett e-arkiv. Så iipax one är helt enkelt den smarta lösningen för att skapa en naturlig helhet. Vi gör det ännu enklare för våra kunder i deras dagliga hantering.

Men varför tog det så många år att lansera iipax one?

Ida Infront har under åren, vilket är mer än tre decennier, gjort några riktigt stora satsningar och nytag. Vår filosofi är att göra det grundligt, med kvalitet. Här började vi med ett tankearbete, där vi analyserade ett stort antal förfrågningar. Resultatet pekade på just det jag nyss sa – behovet av att slå samman allt till en helhet.

Snabbt föddes också insikten att samma gränssnitt som handläggare och andra myndighetspersoner använder också borde fungera för deras ”slutkund”, i många fall medborgaren. Idag finns ett krav på öppna myndigheter och det låg helt i linje med våra tankar. Den här ambitionen krävde ett större grepp och följden blev att vi fick vänta in tillräckligt bra teknik. Vi insåg samtidigt att responsivitet, det vill säga att gränssnittet fungerar på alla enheter, var ett måste. Så egentligen kan man säga att vi var lite för tidigt ute, vilket samtidigt är naturligt för oss som tankeledare.

Vilka är de stora fördelarna med iipax one?

Vi arbetar huvudsakligen med svenska myndigheter, som traditionellt sett har legat långt framme i ett internationellt perspektiv. Och ambitionen är att stärka den utvecklingen. Morgondagens myndigheter kommer att ha helt andra krav på sig när det handlar om sättet att hantera information och också hur man motsvarar förväntningar på funktion och användbarhet. Människor idag använder den nyaste tekniken i sin vardag – det som är naturligt på fritiden och i det egna hemmet ska också gälla på arbetsplatsen. Vi har skapat en smart, snygg och pedagogisk hantering som är enkel att använda och som upplevs enhetlig. Här har våra experter på användbarhet och gränssnitt haft en viktig roll. iipax one inkluderar verktyg för e-tjänster, processorienterad ärendehantering, dokumenthantering, systemintegration och e-arkiv. Alla användare, oavsett om de är medborgare, handläggare, registrator, arkivarie eller kund, kan arbeta i samma system. Och en stor fördel är att man kan jobba var man vill, när man vill – det fungerar på alla enheter som har en webläsare, från surfplattor till mobiler om man så vill.

Hur har projektet fungerat internt?

Det är en av de absolut roligaste delarna med att driva ett så här omfattande arbete – den entusiasm och den stolthet som det finns bland oss alla. Projektgruppen har varit tajt med användbarhetsexperter, vår tekniska chef, utvecklare och andra funktioner som tillsammans har bildat en stark helhet. Gruppen har en stor förståelse för kundernas vardag och tog med det i utformningen av iipax one. Och det var verkligen en gemensam glädje när vi nådde ända fram och kunde presentera detta i november.

Till sist, vad händer nu?

Vår ambition är att alla våra kunder successivt ska gå över till iipax one, vilket är ett naturligt steg att ta. Vi har rest runt och träffat de allra flesta, för att berätta om iipax one och vilka möjligheter den nya produkten skapar inom en digitalsmart myndighet. Och när det gäller nya kunder och nya affärer, så arbetar vi enbart med iipax one nu. Med andra ord ser framtiden både spännande och väldigt ljus ut. Vi är enormt taggade av att vara en del av utvecklingen inom framtidens myndigheter.

Tack Hans! Du som vill ha mer information om iipax one kan kontakta Hans på hans.jonsson@idainfront.se eller Ove Sjöström, ove.sjostrom@idainfront.se. Du kan också läsa mer på vår sajt – idainfront.se. Ha det så bra, så hörs vi i juni då vi avrundar vårsäsongen.

maj 16th, 2016

Posted In: Monday Morning Mail

IDA_0959
Vi ses på FALK:s konferens i Härnösand den 25-27 maj!

Ida Infront ställer ut på FALK:s konferens. Vi visar iipax archive och delar med oss av erfarenheter från nyligen genomförda införandeprojekt mm.

maj 3rd, 2016

Posted In: Nyheter