Ramavtal

Programvaror och tjänster

Ida Infront är underleverantör till flera leverantörer på Kammarkollegiets ramavtal inom Programvaror och tjänster:

  • Licensförsörjning (ATEA, Crayon, Dustin, Pulsen)
  • Programvarulösningar (ATEA, Crayon, Dustin)
  • Systemutveckling (Pulsen)

Mer information om ramavtalen finns här.

E-arkiv 2016

Ida Infront har tecknat Adda fd SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal E-arkiv 2016 för alla tre anbudsområden;

Anbudsområde 1 – Anskaffningstjänster, konsulttjänster som stöd vid förberedelser inför och vid anskaffning av e-arkiv.

Anbudsområde 2 – E-arkivlösning med tillhörande tjänster. Omfattar både e-arkiv som produkt och tjänst samt konsulttjänster för införande, inläsningar mm

Anbudsområde 3 – E-arkivtjänster som syftar till att hjälpa upphandlande myndigheter som idag har ett e-arkiv att köpa konsulttjänster och tekniska funktioner kopplade till att arkivera elektronisk information.

Mer information om ramavtalet finns här.

Dela sidan:
Skriv utSkriv ut

Kontaktperson E-arkiv 2016

Bertil Thunberg
Tel: 013-37 37 06
bertil.thunberg@idainfront.se

Kontakt övriga ramavtal

Säljavdelningen
Telefon, via växeln: 013-37 37 00
sales@idainfront.se

Länkar

Pulsen