Säkert informationsutbyte och e-tjänster

Säkra upp informationsflödet i din organisation

iipax com knyter ihop alla dina system så att den information du behöver finns tillgänglig på ett och samma ställe. Det gäller både om du ska knyta ihop de interna systemen med varandra men också om du vill hämta eller distribuera information externt. Produktens styrka är att informationsutbytet sker på ett säkert och kontrollerat sätt. iipax com är framtagen med fokus på den svenska marknaden och stödjer därför ett antal nationella protokoll som SHS, SSEK och RIV men även EU-standarden eDelivery, där vi av EU-organisationen Digital Europe är en certifierad leverantör. Därutöver hanterar produkten de flesta standardiserade informationsutbytesprotokollen som t ex REST, Web Service, FTP, JMS etc.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Spara pengar med iipax com

Det är inte bara kundservicen som ökar dramatiskt med iipax com. Eftersom kunden har tillgång till sin information direkt i verksamhetssystemen, kommer den egna organisationen att avlastas från många frågor. Med andra ord är besparingspotentialen enorm.

Färdiga lösningar för olika tillämpningar

Vi har flera olika kunder med behov av samma typ av lösningar. I iipax com kan dessa lösningar återanvändas. Ett exempel är den myndighetsgemensamma tjänsten Digital post, som myndigheter använder för att leverera post digitalt. I iipax com finns ett färdigt paket som innehåller all funktionalitet som behövs för integrationen. Ett annat exempel är försäkringsbranschen och vår integration mot portalen Fullmaktskollen. Även här har iipax com allt som behövs för att integrationen ska kunna göras på ett enkelt och smidigt sätt.

Få kontroll över dina integrationer

Med iipax com får du kontroll över ditt informationsutbyte med externa system. Våra kunder har insett hur viktigt det är att samla alla externa informationsutbyten på ett och samma ställe. I iipax com finns den möjligheten eftersom de flesta protokoll stöds i produkten inklusive kryptering. Att samla alla integrationer i samma system ger kontroll över de integrationer som finns. I iipax com finns allt som behövs för att kontrollera och bevaka informationsflödet.

Passar in i alla miljöer

iipax com finns tillgänglig för de flesta plattformar. Det gäller då Windows och Linux och ett antal applikationsservrar (Weblogic, Wildfly och JBOSS EAP) och databasservrar (MSSQL Server, Oracle och MySQL).

Specifikationer

Ladda ner produktbladLadda ner produktblad

Produkten iipax com analys är en kraftfull och flexibel modul för att analysera och ta fram statistik för iipax. Verktyget används också för att visualisera olika aspekter på hur flöden ser ut.

Exempel på mätetal som kan följas upp med iipax analys:

  • Återkommande felmeddelanden
  • Svarstider
  • Antal meddelanden per tidsenhet
  • Rapporter

Till produkten följer också en dashboard som används för att ge löpande information om systemets status. Dashborden kan med fördel publiceras på en tv skärm eller i en browser som alltid hålls uppdaterad.

Produkten iipax com open data, erbjuder grundläggande funktioner som krävs för att på ett enkelt och strukturerat sätt sprida öppna data för en myndighet, kommun eller annan organisation.

iipax com Förmedlingstjänst för Digital post är ett tillval till iipax som gör det enkelt att skicka digital post till privatpersoner och organisationer anslutna till Digital post. iipax Förmedlingstjänst för Digital post kan användas tillsammans med iipax com som en generell växel för Digital post tillgänglig för alla verksamhetssystem i organisationen.

Med iipax com får du ett system med inbyggda erfarenheter och lösningar på alla de behov och utmaningar som vi stött på och löst under de senaste 20 åren.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för en demo.

IDA_1157

Ben Hammarsten
Sales Executive
ben.hammarsten@idainfront.se
+46 13 37 37 16