Vision om ett helt digitalt och säkert informationsutbyte

Du har säkert sett rubriker som ”skrota faxen” flyga förbi i flödet. Nya standarder för informationsutbyte på nationell och internationell nivå ska möjliggöra skrotandet av faxen så att vi blir helt digitala när vi utbyter känslig information – både som privatpersoner, myndigheter och bolag.

På EU-nivå etableras eDelivery för fullt i detta nu med sina olika tillämpningsområden och i Sverige tas det varje dag steg framåt för att implementera SDK (Säker Digital Kommunikation), vilket är den nationella tillämpningen av eDeliveryprotokollet.

På Ida Infront tycker vi inte att vi ska nöja oss med det. Vår vision är att möjliggöra för Sveriges myndigheter, regioner, kommuner och bolag att få en helt digital kedja av säker informationshantering. Från inkommen handling, via handläggning med utbyte av känslig information mellan myndigheter, till distribution av beslut och långsiktigt bevarande av informationen.

Vi kommer med våra erfarenheter och vårt kunnande göra allt vi kan för att SDK inte bara ska bli en digital kusin till den fysiska faxen. Följ med på vår resa mot ett hållbart samhälle med en säker, effektiv och hållbar informationshantering.

Höstens användarforum

Användarforum är tillfällena då vi bjuder in er som arbetar i iipax till en dialog kring produkten. Syftet med mötet är dels att ge inspiration och dela vår bild kring produktens utveckling framåt, men det är framförallt en möjlighet för alla iipax-användare att få byta erfarenheter med varandra samt ge input till vår produktutveckling.

Nu har vi satt datumen för samtliga höstens användarforumsträffar. Gå till vår hemsida för bästa överblick. Varmt välkomna – vi ser fram emot att möta er där!

MÖT VÅR NYA MEDARBETARE

Hej Anna, vad gör du på Ida Infront?
I min roll som vd för Ida Infront är jag ansvarig för att sätta den övergripande strategin och målsättningen för företaget. Rent formellt leder jag vår ledningsgrupp, tar strategiska beslut och ser till att vi uppnår våra ekonomiska mål. Jag vill vara transparent, tillgänglig och fortsätta bygga vidare på den starka företagskultur och fina historik som Ida Infront har samtidigt som jag vill hitta möjligheter för tillväxt och teknisk innovation.

Varför valde du att bli en del av Ida Infront?
När ett företag funnits länge inom IT-branschen är det ett väldigt gott betyg på att företaget mår bra och har en bra kundtillväxt. Att det dessutom är många medarbetare som stannar länge är bevis på en sund företagskultur, stabilitet i företaget över tid samt utvecklande arbete. Ida Infront ingår i en större koncern vilket också bidrog till mitt beslut. Vi kan vara det lilla företaget i den stora internationella koncernen vilket ger oss stora möjligheter till kompetensdelning och att växa både organiskt och genom förvärv.

Vad betyder våra värderingar – We make friends, We are the solution, We build trust – för dig?
Att vi är engagerade i det vi tar oss för och att vi alltid vill göra vårt bästa. Vi är långsiktiga i vårt tänk och vi skapar förtroende över tid där vi som företag finns kvar över generationer – både för våra kunder och alla medarbetare.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Glad, uppmärksam och affärsdriven.

Vad gör du helst på din fritid?
Jag gillar att laga nya maträtter och har just nu snöat in på kinesiskt och indiskt som går att variera väldigt mycket vad gäller smaker, ingredienser och tillbehör. Vardagsmotion är grejen för mig, så jag använder cykeln som transportmedel så mycket det går där jag bland annat cykelpendlar till och från jobbet. Jag spenderar också mycket tid med familjen där vi gärna går på restaurang och reser.

Vad ser du mest fram emot nu?
Vi har precis haft två innovationsdagar där vi fokuserat på att vidareutveckla idéer och testa nytt. Det ska bli spännande att se vad som kommer ut av det, och jag hoppas att vi kan hitta nya sätt att jobba och att skapa mer värde för våra kunder genom att använda ny teknik.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Det vore spännande att få höra hur Linda Yaccarino har tagit sig an jobbet som CEO för plattformen X det senaste året. Jag skulle vilja höra vilka spännande tekniska innovationer hon ser inom marknadsföring de kommande åren och hur det kommer att förändra sättet att kommunicera och sälja tjänster. Det vore också intressant att få ta del av vad de gör för att förhindra vilseledande information, hatiskt innehåll och trakasserier samtidigt som de behöver förhålla sig till manipulerade/syntetiska medier, upphovsrätt och integritet. Sist men inte minst skulle det vara kul att höra hennes tankar om hur det är att jobba med/för Elon Musk.

oktober 30th, 2023

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: ,

Ida Infront tecknar avtal

LINKÖPING, 5 oktober 2023 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får leverera e-arkivet iipax archive med tillhörande tjänster till Tyresö kommun. Avtalet har tecknats för fyra år med möjlighet till förlängning om ytterligare sex år.

Avropet har skett på Pulsen AB:s ramavtal Programvaror och tjänster/Programvarulösningar med Ida Infront AB som underleverantör. Avtalet innebär att Ida Infronts produkt iipax archive kommer att användas av Tyresö kommun i form av molntjänst.

Ida Infronts erbjudande innehållande e-arkivet iipax archive inklusive drift har efter kommunens utvärdering visat sig vara det mest fördelaktiga baserat på pris och mervärden avseende användbarhet, införandeplan och referenser.

– Vi i Tyresö kommun är superglada att ha fått in ett e-arkiv och en leverantör som vi tror på och som kommer att hjälpa oss i vår digitala resa. Samarbetet och införandet så här långt har gått långt över förväntan och vi är så nöjda, säger Helene Boman, kommunarkivarie i Tyresö kommun.

– Vi är stolta över att Tyresö kommun satsar på vår iipax archive-lösning. Avtalet innebär att de får en helhet bestående av installation, införande, pilotinläsningar och drift i ett samlat paket. Vi välkomnar Tyresö kommun tillsammans med övriga e-arkivkunder, säger Tina Engström på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Borås Stad, Partille kommun, Nyköpings kommun, 22 kommuner i E-arkiv Mitt, 13 kommuner i e-arkiv Väst, Kungsbacka kommun, Södertälje kommun, Helsingborgs stad, Solna stad, Skolverket, Domstolsverket, Migrationsverket, Trafikverket och hos rättsvårdande myndighet. iipax archive erbjuds både som produkt och tjänst.

Produkten iipax archive utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för hållbar e-arkivering. iipax erbjuder även funktioner för säkert informationsutbyte och effektiv ärendehantering.

 

För mer information vänligen kontakta:
Tina Engström, Business Area Manager Archive & Communication, Ida Infront AB, +46(0)70-528 14 65, tina.engstrom@idainfront.se

oktober 5th, 2023

Posted In: Press

Etiketter: , , , ,