Futur Pension

Helhetsansvar för Futurs externa integration

I Sverige har vi funnits sedan 1999. Fram till och med 2019 under namnet Danica Pension. 2020 blev vi Futur Pension. Vi bildades 1999 av det danska Danica Pension som grundades 1842 vilket ger oss snart 200 års erfarenhet av att driva pensionsbolag. Vi kan därmed kombinera lång försäkringstradition med ett nytt, modernt arbetssätt och en kostnadseffektiv administration. Ida Infronts SSEK Integrationstjänst passade bra in i det som Futur på kort tid har byggt upp och SSEK-tjänsten blev därför vald som den bästa lösningen för företaget.

Under tidigt 2000-tal tog försäkringsbranschen ett gemensamt initiativ för att få fram en ny standard, för att utbyta information elektroniskt. Valet föll på SSEK och Futur var ett av de försäkringsbolag som var först ut med att anamma den standarden. Futur såg fördelarna med att utbyta information på ett säkert och juridiskt bindande sätt mellan olika aktörer inom försäkringsbranschen och SSEK passade bra in i deras affärsmodell.

För att komma igång så snabbt som möjligt valde Futur Pension att köpa in informationsutbytet via SSEK som en tjänst.

Valet var enkelt för egentligen fanns det inga alternativ för oss, konstaterar Hans Wirsén, CIO på Futur. Jo, vi kunde ha byggt en lösning själva, men det kändes aldrig aktuellt. Ida Infront var tidigt ute på marknaden med SSEK-tjänst och vi upplevde det tryggt med en marknadsledare. Därför valde vi att anlita Ida Infront för uppdraget att bygga upp den externa kommunikationen med kunder och samarbetspartners.

Idag har Futur utvidgat sitt externa elektroniska informationsutbyte via Ida Infronts SSEK Integrationstjänst. Utbyte av information med samarbetspartners sker via SSEK och andra protokoll såsom SHS (Spridnings och Hämtnings System), SFTP och mail. Här tar Ida Infront ett helhetsansvar för integrationen med externa parter, något som Hans Wirsén ser som en stor fördel.

För oss innebär samarbetet att vi kan fokusera på rätt saker själva. Vi behöver aldrig fundera på själva tekniken, utan vi har en nära relation där vi förstår varandra och Ida Infront ser till att det fungerar utifrån våra behov, både internt inom företaget och gentemot våra samarbetspartners. Vi har arbetat tillsammans i många år nu. Jag tänkte nästan jämföra det med ett lyckligt äktenskap, där båda parter vet vad de har varandra. Framförallt värdesätter vi att samarbetet alltid löper på enkelt, att det finns bra rutiner och att det också är prisvärt.

Oktober 2015

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut