God morgon,

Med förhoppning om att helgen varit fin och att måndagen börjat bra, lämnar vi snart mars bakom oss. Innan vi delar ett resultat som gör oss väldigt stolta samt hälsar på ännu en ny kollega, vill vi gärna berätta om hur…

…vi är en del av visionen om ett digitalt Europa

När det digitala landskapet blir mer mångsidigt, ökar behovet av säkert informationsutbyte mellan länder, organisationer och sektorer.

EU:s digitala marknad syftar till att skapa rätt miljö för digitala nätverk och få tjänster att blomstra. Det uppnås genom tydliga regelverk och digitala infrastrukturer.

Det EU-finansierade programmet Digital Europe har specificerat en uppsättning standardiserade tjänsteinfrastrukturer, även kända som byggblock (Building Blocks). Byggblocken gör det möjligt att leverera digitala offentliga tjänster över landsgränser och sektorer. För närvarande finns fem byggblock: eDelivery, eID, ”once-only principle”, eInvoicing och eSignature.

Sedan en tid tillbaka är byggblocket eDelivery en central del av Ida Infronts produkt för säkert informationsutbyte – iipax com. Det betyder att du som har behov av att utbyta meddelandeinformation inom EU:s digitala marknad kan göra det genom iipax com eDelivery.

eDelivery används inom ett antal områden för att utbyta information. De kallas ofta federationer och varje federation har ett syfte och mål med informationsutbytet. Ett antal federationer är just nu under uppbyggnad:

  • e-CODEX – Informationsutbyte av juridisk information på EU-nivå
  • Säker Digital Kommunikation (SDK) – Nationellt informationsutbyte av främst ostrukturerad information. I första hand sker utbytet mellan offentliga organisationer (myndigheter, regioner och kommuner)
  • Single Digital Gateway (SDG) – En gemensam portal för alla medborgare inom EU, vilken kommer att kräva meddelandeutbyte mellan medlemsländer

I Sverige är det Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som ansvarar för eDelivery. Som en del i ansvaret har DIGG etablerat en plattform för eDelivery (DIGG 1.0). Den första federationen som implementeras i plattformen är SDK.

Genom iipax com eDelivery kan du få en accesspunkt integrerad med ett meddelandelager. Meddelandelagret innehåller tilläggstjänster som behövs för att kunna koppla upp sig till en specifik federation. Vi har tilläggstjänster för e-CODEX, DIGG 1.0 och SDK.

Är du nyfiken och vill veta mer, är du varmt välkommen att höra av dig till mig, Ben Hammarsten, via +46(0)70 881 96 88 eller ben.hammarsten@idainfront.se

 

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän eller bekant?

Sedan 2017 har vi ställt den frågan till våra medarbetare ett par gånger per år. I senaste mätningen fick vi vårt högsta eNPS (Emplopee Net Promoter Score)-resultat någonsin.

Fokus på trivsel genomsyrar vårt arbete på många sätt och det är med glädje vi tar del av kommentarer som att vi, som arbetsgivare, bryr oss om våra medarbetare och har dem i fokus. Att vi är ett stabilt, tryggt och välmående företag där vi tar hand om varandra och hjälps åt. Våra lösningar bidrar till samhällsnyttan och man tycker att ledarskapet är bra.

Vi är otroligt stolta över detta fina betyg från vår viktigaste resurs, våra medarbetare, och vi kommer ha fortsatt stort fokus på trivsel i alla dess aspekter.

 

Vårens användarforum

Inledningsvis vill vi tacka alla er som deltagit under de träffar vi haft hittills i år. Det är alltid lika givande att få ta del av era tankar och de diskussioner som blir.

Med det ser vi även fram emot nästa träff i början av maj, då vi välkomnar er som arbetar i (eller är nyfikna på) iipax för hållbar e-arkivering. Om ni har tankar kring vad ni vill diskutera, tar vi gärna del av dem. Hör av er via anvandarforum@idainfront.se

LÄS MER HÄR

 


Möt vår nya medarbetare!

Välkommen Fadi Eliasson, Linköping…

Hej Fadi, vad gör du på Ida Infront?
Jag är systemutvecklare och jobbar i Team Ultramarine inom affärsområdet Case Management där jag arbetar mot flera av våra kunder.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Jag började här som extern konsult och trivdes. Sedan gjorde jag valet att fortsätta som direkt anställd tack vare kulturen som Ida Infront har samt de underbara kollegorna.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Positiv, tålmodig och hjälpsam.

Vad gör du helst på din fritid?
Mestadels umgås jag med vänner och familj. Badminton har jag börjat med under 2022. Det är en kul sport där det kan gå riktigt snabbt ibland. Annars gillar jag att ta det lugnt, vandra och uppskatta naturen.

Vad ser du mest fram emot nu?
Att ta mig an nya utmaningar och utveckla min kompetens i flertal områden. Det finns alltid något man kan bli bättre på.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Jag skulle vilja träffa Elon Musk främst på grund av hans arbete och engagemang att bygga upp ett mer hållbart samhälle. Att tänka hållbart och på framtiden är något som jag värderar högt.


Tack för denna gång. Vi passar på att önskar Glad Påsk, och så hörs vi i slutet av april igen. Allt gott så länge!

mars 28th, 2022

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter:

God morgon,

Vi har på sistone berättat om vårt ökade fokus kring hållbarhetsfrågor. Vi som organisation, och våra enskilda medarbetare, gör dagligen insatser som bidrar till att minska trycket på klimatet. Det kan röra sig om allt från att vi tillsammans källsorterar i vårt fikarum, till att vi väljer eko- och kravcertifierad frukt/kaffe/mjölk i våra beställningar. Vi skänker pengar till bland annat WWF och ser till att vår gamla hårdvara återvinns på bästa sätt. Med andra ord, det rör sig om stora och små insatser där allt räknas.

Men om vi tänker större och lite längre, vet vi också att vi bidrar genom de lösningar vi levererar.

På rätt väg med iipax…

…i hållbarhetens riktning.

Digitaliseringen av offentlig sektor är vårt största bidrag till samhällets hållbarhetsarbete. Med effektivare elektronisk hantering av information kortas handläggningstider, ökar servicegraden och framför allt minskar pappershanteringen. Genom att förse våra kunder med verktyg och kompetens för att på bästa sätt utföra sina myndighetsuppdrag skyndar vi på hållbarhetsarbetet där det gör störst nytta. Vi har under de senaste åren gjort väsentliga insatser inom flera större myndighetsprojekt som antingen fördelar statliga medel genom bidrag till projekt inom energi- och klimatomställning eller där tillsyn utövas så att hållbarhetsarbetet efterlevs. För att nämna några exempel:

Energimyndigheten är Sveriges största forskningsfinansiär på energiforskning. Med iipax som verktyg handläggs ärenden för finansiering av projekt till forskning och innovation inom bl a förnybara och robusta energisystem, resurseffektivt samhälle och innovation för jobb och klimat. T.ex kan nämnas fossilfritt flyg 2045, fossilfri stålproduktion, smart solelpark, elektrifieringspiloter för tunga transporter, batteriåtervinning, infångning av koldioxid (CCS) mm.

Boverket arbetar för ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Just nu pågår en omställning där iipax blir centralt för bidragshantering även hos Boverket. Dessutom hanteras i iipax idag klimatdeklarationer som byggherrar/byggentreprenörer ska redovisa för att deklarera en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. Arbete pågår för att även skapa stöd i iipax för tillsyn av klimatdeklarationer.
Naturvårdsverket som driver och samordnar Sveriges miljöarbete har sedan många år använt iipax som informationshanteringssystem. Bl a hanteras bidragsprocessen laddstolpar, strandstädning, marksanering, dagvattenrening, läkemedelssanering mfl. Men även tillståndshantering av handel med utsläppsrätter, information inom avfallsområdet, tillsyn för producentansvar mm.
Det är med stolthet vi som företag, med våra fantastiska medarbetare, kan bidra till ett hållbart samhälle med dessa viktiga iipaxlösningar.

 

Trafikverket väljer iipax archive

I mitten av februari kunde vi med glädje berätta att Trafikverket väljer iipax archive för hållbar e-arkivering. Trafikverket är vår kund sedan en lång tid och det utökade uppdraget vi nu fått, ser vi som ett kvitto på de lösningar vi levererat men också på det fina samarbete vi haft tillsammans.

LÄS PRESSMEDDELANDET HÄR

 

Vårens användarforum

Som tidigare nämnt, är datumen för vårens användarforum satta och flera av er har redan mottagit separata inbjudningar till de träffar som är först ut. I mitten av mars bjuder vi in er som arbetar med, eller är nyfikna på, iipax inom ärendehantering till en träff där vi kommer att prata om nyheter och vårt IT-säkerhetsarbete. Någon vecka senare håller vi vår premiärträff för er som arbetar med iipax ags och då kommer vi bland annat att få lyssna till ett par kundberättelser. Det ser vi mycket fram emot.
På vår hemsida finner du mer information samt anmäler dig till de träffar du tycker är av intresse. Varmt välkommen!

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

 


Möt vår nya medarbetare!

Välkommen Henrik Fredriksson, Linköping…

Hej Henrik, vad gör du på Ida Infront?
Jag jobbar med systemutveckling i team Gizmo, där jag framför allt suttit med Fastighetsmäklarinspektionens system. Jag har även jobbat en del med iipax case.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Jag gjorde mitt examensarbete här och trivdes väldigt bra. Till stor del tack vare trevliga kollegor, företagskulturen och möjligheterna för mig att utvecklas.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Kunskapstörstig teknikintresserad systemutvecklare.

Vad gör du helst på din fritid?
Det kan bli ett och annat programmerings-projekt även på fritiden, men det är inte helt fel att rensa tankarna med att grilla korv i skogen eller ta en skidsemester eller liknande. En bra film en vardagskväll är inte så illa heller.

Vad ser du mest fram emot nu?
Allmänt ser jag fram emot att bli en mer erfaren utvecklare, och att få se mer och mer av min kod i produktion.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Jag skulle gå på en provsmakningsmeny med Gordon Ramsay, med hans paradrätter han lagat själv.


Tack för denna gång, vi hörs i slutet av mars igen.

Allt gott till dess!

mars 22nd, 2022

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: