ISF är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. ISF:s uppdrag är att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Kärnverksamheten bedrivs inom fyra områden; förmåner till barn, familj och personer med funktionsnedsättning, ohälsorelaterade förmåner, pensioner och ekonomisk trygghet vid ålderdom samt övergripande verksamhet.
I diarietjänsten, som tecknats under 3 år med option på ytterligare 2 år, ingår även avtalshantering och integrationer till ISF:s IT-miljö.

”Vi är självklart mycket glada och stolta över att ISF väljer en e-tjänst från oss.”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. ”Det här stärker ytterligare vår position på marknaden inom e-tjänster för statliga myndigheter i Sverige. Nu inleder vi ett spännande samarbete med ISF efter sommaren.”

Den nya e-tjänsten baseras på Ida Infronts produktfamilj iipax som innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument- och ärendehantering samt elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos ett flertal myndigheter och privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 890 025, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 75 medarbetare i Linköping, Stockholm och Sundsvall. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se.

Om Addnode Group

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.

Varje dag använder 400 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA, Indien och Serbien. 2014 uppgick nettoomsättningen till 1 599 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small cap. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

juni 29th, 2015

Posted In: Press

Ett exempel på öppna data, är den information som finns om livsmedelskontroller i kommunen. Kommuner kan här tillgängliggöra den information som finns i IT-systemen om vilka restauranger som är godkända eller har fått anmärkningar. Dessa uppgifter kan applikationsutvecklare ha användning för när de ta fram webbtjänster eller applikationer. Boende i kommunen eller personer som ska besöka kommunen, kan då på ett enkelt få reda på vilka restauranger som är godkända.

Enkelhet med NODS

Ben Hammarsten, som arbetar med affärsutveckling inom öppna data, förklarar:
– Tillsammans med våra projektpartners tar vi fram e-tjänsten NODS, som på ett enkelt sätt tillgängliggör öppna data från kommuner till invånarna som bor där. De mindre kommunerna kanske inte har resurser eller vill lägga ned mycket arbete för att sprida sitt data – som exempelvis kan vara en skolmatsedel. Kommunen skickar in informationen till NODS-tjänsten och får den publicerad. Informationen kan skickas in via mail eller genom en filöverföring till tjänsten. Tjänsten publicerar informationen så att den blir tillgänglig till alla via ett API (Application Programming Interface). En fördel med tjänsten är också att kommunen i sin tur kan återanvända sitt egna data. För t ex skolmatsedeln kan de lägga upp ett enkelt script på sin hemsida som sedan automatiskt publicerar skolmatsedeln på hemsidan.

Ökad tillgänglighet

– Ett framstående exempel på detta är Linköpings Kommun, de har kommit långt i vad det gäller att sprida öppna data. Från kommunen finns det bl.a. möjlighet att hämta information om evenemang, radonmätningar, livsmedelskontroll etc. som öppna data.

Alla kommuner har ett krav på sig att till staten rapportera in olika data i form av nyckeltal gällande befolkningsunderlag, skola, förskola, vårdinrättningar, trafik och annat. Informationen skickas från kommunen till en databas som heter Kolada.
– För att på ett enkelt sätt tillgängliggöra Koladas information har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram ett verktyg som underlättar för kommuner och landsting att komma igång med publicering av öppna data. Verktyget skapar länkar till Koladas databas och på så sätt kan informationen publiceras på kommunens hemsida, som en grafisk presentation och med ett API, avslutar Ben.

Linköpings Kommun och Linköpings universitet samt Ida Infront jobbar tillsammans i projektet som kallas NODS. Vinnova är med och finansierar projektet via innovationsprojektet Tjänstelyftet. Tjänstelyftet är en satsning från Vinnova som syftar till att fördjupa arbetet med tjänsteinnovation och därmed skapar ekonomisk tillväxt.

Kontakta Ben Hammarsten på Ida Infront, 013-373700 för att få veta mer.

Läs mer på http://www.nods.se/

juni 16th, 2015

Posted In: Nyheter

God morgon. Vi tittar i kalendern och konstaterar att den visar juni månad. Den här våren har passerat rekordsnabbt och nu börjar många av oss att förbereda sommarledigheten. Men innan vi rundar av Monday Morning Mails vårsäsong, vill vi berätta om vår kunddialog i förvaltningsrådet och också påminna om höstens stora händelse där vi hoppas att vi får träffa dig – iipaxdagen!

Förvaltningsforum utvecklar våra erbjudanden

Nyligen genomförde vi på Ida Infront det tredje mötet i det vi kallar förvaltningsforum. Syftet är att skapa ett forum för våra befintliga kunder, där man kan tränga djupare in i olika områden som användaren kan ha nytta av för att utveckla och effektivisera verksamheten. Det kan till exempel handla om dokumenthantering, e-arkiv eller något av våra andra verksamhetsområden. Inför dessa möten samlar vi experter som håller föredrag och leder gruppdiskussioner. Samtidigt berättar vi om nyheter och framtida planer inom det aktuella området. De här sammankomsterna har varit mycket uppskattade från båda håll. Vi får en möjlighet att möta våra användare och lyssna till era frågor och funderingar. Och deltagarna får också utbyta erfarenheter med varandra och går förhoppningsvis därifrån med ny input som påverkar det dagliga arbetet.

Senaste mötet handlade om e-arkiv och en av våra riktiga experter på området, Fredrik Samson, gick igenom nyheter i iipax archive fram till 5.6. Han redogjorde bland annat för några nya funktioner mer i detalj, såsom Excel-arkivering, manuell gallring och komplettering med tillhörande loggning. Vi presenterade även framtida förbättringsmöjligheter och fick då också återkoppling på våra planer. Med vid mötet var bland annat kunder från Exportkreditnämnden, ISP, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Statens haverikommission, Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsbyggnadskontor och Trafikverket.

Vill du vara med vid kommande förvaltningsforum? Lägg gärna ett mail till Hans Jönsson – hans.jonsson@idainfront.se – så lovar vi att höra av oss!

Boka in iipaxdagen 2015!

Nu över till en annan händelse som vi ser fram emot med spänning, nämligen Ida Infronts egen kunddag, iipaxdagen, som är en av årets stora händelser. Det är ytterligare ett uppskattat tillfälle för oss att träffa våra kunder och användare, samtidigt som vi berättar om produktnyheter och delar med oss av smarta tips och effektiva lösningar.

Och nu är planeringen i full gång igen! Eftermiddagen och kvällen den 23 november träffas vi på konsthallen Fotografiska i Stockholm. Den här gången känns det extra inspirerande att ses på den här vackra och kreativa platsen, som väcker mycket uppmärksamhet.

I år kommer du att få vara med om en historisk premiärvisning! Vi låter täckelset falla för vår splitter nya generation av iipax. Din personliga inbjudan kommer efter sommaren. Och självklart kan alla iipaxanvändare också anmäla sig på vår sajt. Vi bjuder vi på god mat, trevligt mingel och, som alltid, något sevärt uppträdande. Så ta fram din kalender och boka redan nu! Hoppas att vi ses!

Glad sommar!

Till sist återstår bara en sak – vi vill önska er alla en skön och upplevelserik sommar! Om du behöver komma i kontakt med oss har vi öppet som vanligt hela sommaren, men under vecka 27-32 har växeln öppet 9-15 med lunch 12-13. Och så hörs vi med senaste nytt i augusti igen!

juni 15th, 2015

Posted In: Monday Morning Mail

Nya funktioner

Ärendehantering

Kartvisaren (arbetsflödet) kan nu visas på ett mer översiktligt sätt. Användaren kan välja att visa automatiska aktiviteter i ett minimerat läge (som punkter) och även slå av visningen av namnen på övergångarna mellan aktiviteter. Användare får därigenom möjlighet att se flödets alla manuella aktiviteter på ett överskådligt sätt.

Sökfunktionen har en ny möjlighet att nu kunna sortera sökträffarna på egna flikar. Vilka träffar som skall sorteras tillsammans styrs med hjälp av konfiguration. Detta ger stora möjligheter att enklare och snabbare hitta information i iipax. Användare kan direkt avgöra om det är en relevant träff utan att behöva öppna ärendet.

Dokumenthanteringen i iipax har utökats med funktioner för att hantera dokument och filer som inte naturligt tillhör ett ärende. Nu finns det stöd i iipax för att skapa akter. Akter är ett bra sätt att strukturera och hålla ordning på dokument. Akter kan användas till personalakter, avdelningsdokument, interna projekt mm. I samband med detta så har även stöd för ett generellt ärende blivit en del av iipax 5.6.

Webbdiarium

I och med iipax 5.6 finns ett färdigt webbdiarium som innehåller en startsida, söksida, Fråga/Svar och en kontaktsida. Webbdiariet konfigureras för att matcha organisationens grafiska profil och vilken information som skall visas. För organisationer som önskar publicera sina offentliga handlingar för allmänheten finns nu ett enkelt sätt att tillhanda hålla den servicen.

e-arkiv

Beställningsrutinen i iipax archive har nu möjlighet att bli helt automatiskt genom en ny funktion. Beställningar kan expedieras helt utan manuella steg.

Tekniska förbättringar

Stöd finns nu för IBM DB2 version 10.5. Samtidigt tas stödet bort för Weblogic version 9. För utvecklare finns nya funktioner för att reservera delar av ett ärende, hantera gamla versioner av dokument och konvertera filer. Förbättringar har genomförts för att stödja klienter som är uppkopplade med låg bandbredd.

I releasen finns dessutom en stor mängd buggrättningar.

juni 9th, 2015

Posted In: Nyheter