Ida Infront signerar avtal

LINKÖPING, 12 februari 2024 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har vunnit en upphandling med Läkemedelsverket i Uppsala och ska leverera sin e-arkiv-produkt, iipax archive, med tillhörande konsulttjänster.

Ida Infront inleder sitt 40-årsjubileiumsår med att leverera sitt e-arkiv, iipax archive, till Läkemedelsverket i Uppsala.

– Flera myndigheter står i startgroparna att upphandla och införa e-arkiv och det är speciellt roligt att vinna affären med just Läkemedelsverket, då deras kravspecifikation var väldigt välformulerad. Att Läkemedelsverket, som har lång erfarenhet av e-arkivering och som tidigare haft andra leverantörer, nu väljer vårt e-arkiv visar att iipax archive är en mycket välutvecklad produkt som står sig väl i konkurrensen. Det känns roligt att få välkomna Läkemedelsverket som kund, säger Tina Engström, affärsområdeschef på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Borås stad, Partille kommun, Nyköpings kommun, 22 kommuner i E-arkiv Mitt, 13 kommuner i e-arkiv Väst, Tyresö kommun, Kungsbacka kommun, Södertälje kommun, Helsingborgs stad, Solna stad, Skolverket, Domstolsverket, Migrationsverket, Trafikverket och hos rättsvårdande myndighet. iipax archive erbjuds både som produkt och tjänst.

Produkten iipax archive utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för hållbar e-arkivering. iipax erbjuder även funktioner för säkert informationsutbyte och effektiv ärendehantering.

För mer information vänligen kontakta:
Tina Engström, Business Area Manager Archive & Communication, Ida Infront AB, +46(0)70-528 14 65, tina.engstrom@idainfront.se

februari 12th, 2024

Posted In: Press

Etiketter: , , , ,

Ida Infront signerar avtal

LINKÖPING, 5 december 2023 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får leverera e-arkivet iipax archive med tillhörande tjänster till Linköpings kommun. Avtalet har tecknats för fyra år med möjlighet till förlängning om ytterligare fyra år.

Ida Infronts erbjudande innehållande e-arkivet iipax archive med tillhörande införandeprojekt, migrering av befintligt e-arkiverat data samt support har efter kommunens utvärdering visat sig vara det mest fördelaktiga baserat på pris och mervärden avseende användbarhet och bör-krav.

– Vi har kommit en bit i vårt e-arkivsarbete i Linköping. Nu under hösten och våren kommer det att bli ett intensivt arbete med att byta över till iipax. Vi ser fram emot att få arbeta med Ida Infront, en aktör i framkant inom e-arkivsområdet, säger Dan Malmsten, chef för stadsarkivet i Linköpings kommun.

– Vi är stolta över att Linköpings kommun satsar på vår iipax archive-lösning. Avtalet innebär att de får en helhet bestående av installation, införande, utbildning, migrering av befintligt e-arkiv och support i ett samlat paket. Vi välkomnar Linköpings kommun tillsammans med övriga e-arkivkunder, säger Tina Engström på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Borås stad, Partille kommun, Nyköpings kommun, 22 kommuner i E-arkiv Mitt, 13 kommuner i e-arkiv Väst, Tyresö kommun, Kungsbacka kommun, Södertälje kommun, Helsingborgs stad, Solna stad, Skolverket, Domstolsverket, Migrationsverket, Trafikverket och hos rättsvårdande myndighet. iipax archive erbjuds både som produkt och tjänst.

Produkten iipax archive utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för hållbar e-arkivering. iipax erbjuder även funktioner för säkert informationsutbyte och effektiv ärendehantering.

För mer information vänligen kontakta:
Tina Engström, Business Area Manager Archive & Communication, Ida Infront AB, +46(0)70-528 14 65, tina.engstrom@idainfront.se

december 5th, 2023

Posted In: Press

Etiketter: , , ,

Ida Infront signerar avtal

LINKÖPING, 21 november 2023 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får förtroende att leverera e-arkivet iipax archive med tillhörande tjänster till E-arkiv Mitt. Avtalet har tecknats för fem år med möjlighet till förlängning om ytterligare fyra år.

Under hösten utökade e-arkiv Dalarna sin verksamhet från 15 till 22 kommuner och byter nu namn till E-arkiv Mitt. De samverkanskommuner som nu ingår är Avesta, Bollnäs, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Hudiksvall, Leksand, Ljusdal, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Nora, Nordanstig, Orsa, Ovanåker, Rättvik, Sandviken, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen.

– I en e-arkivsamverkan som nu växer känns det tryggt att tilldela till Ida Infront och deras produkt iipax archive. Produkten ger oss en säker funktionalitet för långtidsbevarande samt stora möjligheter för tillgängliggörande, säger Joanna Karabay, enhetschef E-arkiv Mitt.

– Vi är stolta över att få fortsatt förtroende i att leverera iipax archive till E-arkiv Mitt. Vi hälsar de nya samverkanskommunerna varmt välkomna och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Tina Engström, Business Area Manager på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Borås Stad, Partille kommun, Nyköpings kommun, 13 kommuner i e-arkiv Väst, Kungsbacka kommun, Södertälje kommun, Helsingborgs stad, Solna stad, Skolverket, Domstolsverket, Migrationsverket, Trafikverket och hos rättsvårdande myndighet.

Produkten iipax archive utvecklas och underhålls av Ida Infront. Den erbjuds både som produkt och tjänst och innehåller funktioner för hållbar e-arkivering. iipax erbjuder även funktioner för säkert informationsutbyte och effektiv ärendehantering.

För mer information vänligen kontakta:
Tina Engström, Business Area Manager Archive & Communication, Ida Infront AB, +46(0)70-528 14 65, tina.engstrom@idainfront.se

november 21st, 2023

Posted In: Press

Etiketter: , , , ,

Ida Infront signerar avtal

LINKÖPING, 1 november 2023 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får leverera e-arkivet iipax archive med tillhörande tjänster till Jordbruksverket.

Avropet har skett på Ateas licensförsörjningsavtal. Avtalet innebär att Ida Infronts produkt iipax archive kommer att användas av Jordbruksverket installerad i egen IT-miljö.

– Vi är nöjda med vårt samarbete med Ida Infront under införandeprojektet. iipax archive kommer göra det möjligt för vår myndighet att bevara våra elektroniska handlingar, säger Magnus Raask, IT-arkivarie i Jordbruksverket.

– Vi är stolta över att Jordbruksverket satsar på vår iipax archive-lösning. Det innebär att de får en helhet i ett samlat paket. Vi välkomnar Jordbruksverket tillsammans med övriga e-arkivkunder, säger Tina Engström på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Skolverket, Domstolsverket, Riksbanken, Migrationsverket, Trafikverket Borås Stad, 22 kommuner i E-arkiv Mitt, 13 kommuner i e-arkiv Väst, Kungsbacka kommun, Södertälje kommun, Helsingborgs stad samt Solna stad. iipax archive erbjuds både som produkt och tjänst.

Produkten iipax archive utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för hållbar e-arkivering. iipax erbjuder även funktioner för säkert informationsutbyte och effektiv ärendehantering.

För mer information vänligen kontakta:
Tina Engström, Business Area Manager Archive & Communication, Ida Infront AB, +46(0)70-528 14 65, tina.engstrom@idainfront.se

november 1st, 2023

Posted In: Press

Etiketter: , , , ,

Ida Infront tecknar avtal

LINKÖPING, 5 oktober 2023 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får leverera e-arkivet iipax archive med tillhörande tjänster till Tyresö kommun. Avtalet har tecknats för fyra år med möjlighet till förlängning om ytterligare sex år.

Avropet har skett på Pulsen AB:s ramavtal Programvaror och tjänster/Programvarulösningar med Ida Infront AB som underleverantör. Avtalet innebär att Ida Infronts produkt iipax archive kommer att användas av Tyresö kommun i form av molntjänst.

Ida Infronts erbjudande innehållande e-arkivet iipax archive inklusive drift har efter kommunens utvärdering visat sig vara det mest fördelaktiga baserat på pris och mervärden avseende användbarhet, införandeplan och referenser.

– Vi i Tyresö kommun är superglada att ha fått in ett e-arkiv och en leverantör som vi tror på och som kommer att hjälpa oss i vår digitala resa. Samarbetet och införandet så här långt har gått långt över förväntan och vi är så nöjda, säger Helene Boman, kommunarkivarie i Tyresö kommun.

– Vi är stolta över att Tyresö kommun satsar på vår iipax archive-lösning. Avtalet innebär att de får en helhet bestående av installation, införande, pilotinläsningar och drift i ett samlat paket. Vi välkomnar Tyresö kommun tillsammans med övriga e-arkivkunder, säger Tina Engström på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Borås Stad, Partille kommun, Nyköpings kommun, 22 kommuner i E-arkiv Mitt, 13 kommuner i e-arkiv Väst, Kungsbacka kommun, Södertälje kommun, Helsingborgs stad, Solna stad, Skolverket, Domstolsverket, Migrationsverket, Trafikverket och hos rättsvårdande myndighet. iipax archive erbjuds både som produkt och tjänst.

Produkten iipax archive utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för hållbar e-arkivering. iipax erbjuder även funktioner för säkert informationsutbyte och effektiv ärendehantering.

 

För mer information vänligen kontakta:
Tina Engström, Business Area Manager Archive & Communication, Ida Infront AB, +46(0)70-528 14 65, tina.engstrom@idainfront.se

oktober 5th, 2023

Posted In: Press

Etiketter: , , , ,

Ida Infront tecknar avtal

LINKÖPING, 18 april 2023 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat ett förnyat avtal med Naturvårdsverket avseende iipax för effektiv ärendehantering, hållbar e-arkivering och säkert informationsutbyte. Avtalet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Affärsvärdet är ca 90 MSEK inklusive optionsår.

Det nya avtalet ger Naturvårdsverket möjlighet att i iipax case fortsätta utveckla diarieföring, ärende- och dokumenthantering. Närmast finns planer på att införa nya funktioner för producentansvar, klimatklivet och miljöledningsrapportering. Sedan tidigare används iipax inom bl a handel med utsläppsrätter (ETS), markersättning, gränsöverskridande transporter (GRÖT). iipax används därutöver till flera bidragsprocesser bl a bidrag för laddstolpar till organisationer och till marksanering. Även produkterna iipax archive och iipax com används sedan tidigare för e-arkivering respektive integration och informationsutbyte med externa system.

– Vi känner stor tillfredsställelse i ett fortsatt förtroende att digitalisera och förbättra it-stödet för verksamheten tillsammans med Naturvårdsverket. Avtalet innebär att vi får ytterligare år att utveckla samarbetet och leverera effektiva ärendehanteringslösningar, säger Magnus Åslund på Ida Infront.

iipax, som används av ett stort antal organisationer inom primärt offentlig men även privat sektor, utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för säkert informationsutbyteeffektiv ärendehantering och hållbar e-arkivering.

 

För mer information vänligen kontakta:
Magnus Åslund, Business Area Manager Case Management, Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 8 402 42 08, e-post: magnus.aslund@idainfront.se

Magnus Åslund

april 18th, 2023

Posted In: Press

Etiketter: , , ,

Hur får man ut maximal nytta av
e-arkivet över tid?

De flesta av våra iipax archive-kunder har upphandlat och inför e-arkiv för första gången. Både system och arbetssätt är helt nya och efter lyckat införandeprojekt står man ofta inför andra utmaningar. E-arkivet blir många gånger snabbt en central del i digitaliseringen, vilket ställer vidare krav. Den egna organisationen är ovan att hantera e-arkiverat material, så hur maximerar man då nyttan över tid och undviker att arbetet med e-arkiveringar avstannar?

Etablera en metod för e-arkiveringar

För att få smidiga e-arkiveringar krävs en bra metod för arbetet. Gränssnittet mellan ansvaret för verksamheten och arkivfunktionen måste var extremt tydlig. Vi på Ida Infront har en leveranshandbok som beskriver de olika stegen, från värdering av information att e-arkivera till slutförd e-arkivering. Den finns som mall och anpassas till den egna organisationen och arbetssätten och vi kan erbjuda stöd och utbildning för att införa metoden.

Kontinuerligt stöd
Ett bra sätt att få löpande stöd i arbetet med e-arkivering är ett förvaltningsavtal. Flera av våra kunder har sådana för att enkelt kunna avropa stöd vid e-arkiveringar, utbildningar mm. Det ger en möjlighet till en kontinuitet och snabb hjälp när behovet är som störst.

Utbildning
Utbildning är a och o, men glöm inte att informera och utbilda sällananvändarna också. Vi kan hjälpa till att hålla korta utbildningar för både it-arkivarie och sällananvändare. Kombinerat med information om vad er verksamhet kan förvänta sig av e-arkivet, blir detta ofta en bra kombination.

Erfarenheter från andra kunder
Vi genomför årligen två användarforum och genom deltagande kan ni byta erfarenheter med andra iipax archive-kunder. Inom kort kommer vi att bjuda in till nästa träff som äger rum i maj, och med pandemin bakom oss ser vi fram emot att åter igen anordna träffen fysiskt, men med möjlighet att delta digitalt. Håll utkik i er mailinkorg och/eller via www.idainfront.se/anvandarforum

Hör gärna av er om ni vill ha tips och råd om hur ni kan få ut ännu mer nytta av ert e-arkiv – iipax archive!

MÖT VÅR NYA MEDARBETARE

Varmt välkommen till vårt Linköpingskontor

Olivia!

Hej Olivia, vad gör du på Ida Infront?
Jag är systemutvecklare i Team Energy, som arbetar med vår kund Energimyndigheten.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Efter min tid på Linköpings Universitet hade jag hört om Ida Infront på mässor och runt campus och det jag hörde var positivt. Jag såg sedan en annons på LinkedIn och efter att ha läst in lite mer om vad Ida Infront gjorde tyckte jag att det verkade spännande att jobba med system som är samhällsnyttiga. Jag kom direkt från universitetet och kände att jag verkligen skulle kunna lära mig mycket här.

Vad betyder våra värderingar – We make friends, We are the solution, We build trust – för dig?
För mig handlar det främst om hur vi medarbetare interagerar med varandra, då jag inte har någon direkt kontakt med kund. Jag kände direkt att alla som jag stötte på var otroligt hjälpsamma och måna om att jag skulle känna mig välkommen. Det har aldrig varit svårt att be om hjälp med både stort och smått, med allt från utvecklarfrågor till hur saker fungerar i lunchrummet. Jag är inte rädd för att vara mig själv på jobbet, vilket jag tycker är otroligt viktigt.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Nördig, noggrann, fantasifull.

Vad gör du helst på din fritid?
Jag spelar spel i olika former. Brädspel, dator/tv-spel, kortspel, rollspel och figurspel. Jag tycker även om att skapa där jag syr, stickar, virkar, broderar och allt möjligt annat. Leker även med min hund och gosar med någon av mina tre katter.

Vad ser du mest fram emot nu?
Fortsätta lära mig mer om olika tekniker och kanske hitta ett område jag vill skaffa spetskompetens inom. Jag vill också besöka Energimyndigheten för att se hur de jobbar.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Dr Monique Botha, som är en autistisk person som forskar kring autism. Eftersom jag själv är autistisk tror jag det hade varit spännande att utbyta erfarenheter och få perspektiv från någon som genomfört forskning på högre nivå.

 


 

Tack för denna gång. Vi passar på att önska glad påsk och en trevlig långhelg. Vi hörs snart igen!

mars 27th, 2023

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: ,

Ida Infront tecknar avtal

LINKÖPING, 28 februari 2023 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får via ramavtalsinnehavaren Knowit leverera iipax archive för digital arkivering med relaterade tjänster till Statens Skolverk. Avtalet sträcker sig över tre år, med möjlig förlängning om sex år.

Avtalet som Ida Infronts avtalspartner Knowit tecknar med Statens Skolverk, via Kammarkollegiets ramavtal för Programvaror och tjänster – Programvarulösningar, avser programvara med relaterade tjänster för e-arkiv. Hela leveransen kommer att utföras med Ida Infront som underleverantör till Knowit.

– Vi är stolta över att ytterligare en myndighet satsar på vår produkt iipax archive. Avtalet innebär att Skolverket får möjlighet till ett standardiserat sätt att arkivera och tillgängliggöra elektroniska handlingar. Vi välkomnar Skolverket ombord tillsammans med övriga e-arkivkunder, säger Tina Engström på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Region Halland, Domstolsverket, Migrationsverket, Trafikverket, rättsvårdande myndighet, Stockholms stad, Solna stad, Borås Stad, Partille kommun, Nyköpings kommun, e-arkiv Dalarna, e-arkiv Väst, Kungsbacka kommun, Kristianstads kommun samt Helsingborgs stad. iipax archive erbjuds både som produkt och tjänst.

Produkten iipax archive utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för hållbar e-arkivering. iipax erbjuder även funktioner för säkert informationsutbyte och effektiv ärendehantering.

 

För mer information vänligen kontakta:
Tina Engström, Business Area Manager Archive and Communication, Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 70 528 14 65, e-post: tina.engstrom@idainfront.se

 

För frågor om Knowits ramavtal, kontakta eva.aronsson@knowit.se

februari 28th, 2023

Posted In: Press

Etiketter: , , ,

Rättsgenetik löser gåtor och
iipax säkerställer ledtrådarna…

Visste du att det inom expertgruppen Släktskap på Rättsgenetik, varje år, utförs tusentals släktskapsutredningar? Släktskapsutredningarna utförs med hjälp av DNA-teknik och är relevanta i många sammanhang, varav några är; fastställande av faderskapsförhållanden, identifiering av avlidna personer – tex vid katastrofer, arvstvister, familjeåterförening, tvillinganalyser osv.
En av våra kunder, Oslo Universitetssjukhus, har det viktiga uppdraget att utföra släktskapsutredningar i Norge och vi är stolta över att sedan några år tillbaka få vara leverantör av iipax till avdelningen för Rättsgenetik. Vi har kunnat bidra med det vi är bra på, att digitalisera processer, samla data och att integrera systemet mot analysapparater och andra verksamhetssystem. Systemlösningen ökar både datasäkerhet och tillgänglighet, vilket i en förlängning underlättar för vår kund vid leverans av resultat till sina uppdragsgivare; polis, domstolar, socialförvaltningar, sjukhus och privatpersoner.
Vi är ödmjuka inför uppdraget att fortsätta utveckla och förvalta våra kunders iipax-lösningar, och det känns extra viktigt och engagerande när vi vet vilken nytta våra kunders arbete tillför samhället.

P.S. För den som är intresserad av de DNA-profiler som tas fram vid släktskapsanalyser så finns det mycket information att hämta hos de rättsmedicinska avdelningarna både i Sverige och i Norge. Där kan man få förståelse för de markörer (STR) som undersöks vid de olika analyserna och mer kött på benen kring hur DNA-profilerna byggs ihop.

MÖT VÅR NYA MEDARBETARE

Varmt välkommen till vårt Linköpingskontor

Camilla Krook

Hej Camilla, vad gör du på Ida Infront?
Jag jobbar som konsultchef/linjechef inom vårt affärsområde Enterprise Solutions. Den rollen innebär bland annat ansvar för personal och kompetensförsörjning inom enheten.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Jag fick ett mycket gott intryck av Ida Infront som företag och att få jobba med det jag brinner för och dessutom få vara en del av den samhällsnytta Ida Infront bidrar med kändes valet självklart.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Spontan, omtänksam och positiv.

Vad gör du helst på din fritid?
Fritiden spenderar jag helst med min familj och vänner. Vi har börjat spela en del brädspel vilket är jättekul. Jag gillar också att röra på mig i form av funktionell träning eller en löptur i skogen.

Vad ser du mest fram emot nu?
Just nu jobbar jag mycket med rekrytering och ser fram emot att få anställa ett gäng duktiga systemutvecklare.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Dalai Lama. Han verkar klok.

 


 

Tack för denna gång. Vi hörs i snart igen!

februari 28th, 2023

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: ,

God måndag,

Vi hoppas att din dag börjat på bästa sätt. I detta årets första Monday Morning Mail känns det roligt att få summera senaste tidens affärer, berätta om ett kommande projekt samt presentera en av våra nyare medarbetare. Men, först ska vi alltså prata…

 

Hållbar e-arkivering med
iipax archive

Tekniska verken i Linköping

I vår hemort, Linköping, finns koncernen Tekniska verken som med sina ca 1 000 anställda främst arbetar inom energiområdet. När det stod klart att de valt iipax archive kunde vi inte annat än känna oss väldigt glada och stolta. De är en stor och viktig koncern i och för vår stad och region som har stort fokus på en av vår tids viktigaste frågor – hållbarhet.

”Vi ser fram emot ett gott samarbete med Ida Infront när vi nu tar steget från ett analogt arkiv till ett e-arkiv. Vi är nöjda med denna helhetslösning som möjliggör nästa kliv i koncernens digitaliseringsresa.” 
Jessica Ståhls, Avdelningschef Informationshantering på Tekniska verken

Fem kommuner i Jämtland

Inte långt efter beskedet om Tekniska verken fick vi det glädjande beskedet att kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda samt Åre också vill e-arkivera med iipax archive. Efter kommunernas utvärdering fick vi fint betyg på användbarheten och funktionen, vilket ger oss ett kvitto på det arbete som gjorts hittills.

Men produktutvecklingen fortsätter. Med den mängd elektronisk information som både finns idag och som kommer att fortsätta öka, växer också kraven på säker och smart arkivering. Och det är två fokus vi har i arbetet med iipax archive och iipax ags.

       

 

Sommarprojekt med studenter

Varje sommar välkomnar vi en grupp studenter som får arbeta med ett projekt som rör något vi vill testa inom vår produktutveckling. Resultaten av sommarprojekten utvärderas för beslut om fördjupat arbete eller om projektet ska få vila. Den här typen av samarbete ger oss möjlighet att ta del av studenters nya insikter, lärdomar och reflektioner och i utbyte får de praktisera och arbeta med och i riktiga systemutvecklingsmiljöer.

Vi vet att många av våra kunder använder Outlook för mailhantering. Därför vill vi att studenterna i år implementerar en integration som gör kontakter i Outlook tillgängliga även i iipax i hopp om att detta gör mailandet smidigare. Och i slutet av sommaren har vi förhoppningsvis svaret på den frågan.

 


MÖT VÅR NYA MEDARBETARE

Varmt välkommen till vårt Linköpingskontor

Ellen Fast

Hej Ellen, vad gör du på Ida Infront?
Jag jobbar som projektledare och verksamhetskonsult i affärsområdet Archive & Com och där arbetar jag med vår arkivprodukt. Där hjälper jag våra kunder med exempelvis inläsningar till deras arkiv, utbildningar eller ETL-uttag av data från olika verksamhetssystem.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Jag fick ett tips från en bekant som jobbade på Ida Infront att de sökte någon för rollen verksamhetskonsult. Jag fick ett gott intryck av företaget och då jag relativt nyligen tagit examen från universitetet, kände jag att detta var en rolig roll jag skulle kunna växa och lära mig mycket i.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Glad, nyfiken och lite envis.

Vad gör du helst på din fritid?
Då är jag en hejare på att sticka! Annars spelar jag innebandy i Borensberg eller löptränar då och då.

Vad ser du mest fram emot nu?
Det känns som jag fortfarande lär mig något nytt varje dag om vår produkt, och det ser jag fram emot att fortsätta göra!

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Då skulle vilja gå på middag hos Hanna Hellquist och hennes hund Ines, det känns som det skulle vara en prestigelös middag med god mat och god stämning!

 


Tack för denna gång. Vi hörs i snart igen!

januari 30th, 2023

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: ,

Nästa sida →