Tyresö kommun väljer Ida Infronts e-arkiv iipax archive som tjänst

5 oktober, 2023 | Kategori: Press

Ida Infront tecknar avtal

LINKÖPING, 5 oktober 2023 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får leverera e-arkivet iipax archive med tillhörande tjänster till Tyresö kommun. Avtalet har tecknats för fyra år med möjlighet till förlängning om ytterligare sex år.

Avropet har skett på Pulsen AB:s ramavtal Programvaror och tjänster/Programvarulösningar med Ida Infront AB som underleverantör. Avtalet innebär att Ida Infronts produkt iipax archive kommer att användas av Tyresö kommun i form av molntjänst.

Ida Infronts erbjudande innehållande e-arkivet iipax archive inklusive drift har efter kommunens utvärdering visat sig vara det mest fördelaktiga baserat på pris och mervärden avseende användbarhet, införandeplan och referenser.

– Vi i Tyresö kommun är superglada att ha fått in ett e-arkiv och en leverantör som vi tror på och som kommer att hjälpa oss i vår digitala resa. Samarbetet och införandet så här långt har gått långt över förväntan och vi är så nöjda, säger Helene Boman, kommunarkivarie i Tyresö kommun.

– Vi är stolta över att Tyresö kommun satsar på vår iipax archive-lösning. Avtalet innebär att de får en helhet bestående av installation, införande, pilotinläsningar och drift i ett samlat paket. Vi välkomnar Tyresö kommun tillsammans med övriga e-arkivkunder, säger Tina Engström på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Borås Stad, Partille kommun, Nyköpings kommun, 22 kommuner i E-arkiv Mitt, 13 kommuner i e-arkiv Väst, Kungsbacka kommun, Södertälje kommun, Helsingborgs stad, Solna stad, Skolverket, Domstolsverket, Migrationsverket, Trafikverket och hos rättsvårdande myndighet. iipax archive erbjuds både som produkt och tjänst.

Produkten iipax archive utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för hållbar e-arkivering. iipax erbjuder även funktioner för säkert informationsutbyte och effektiv ärendehantering.

 

För mer information vänligen kontakta:
Tina Engström, Business Area Manager Archive & Communication, Ida Infront AB, +46(0)70-528 14 65, tina.engstrom@idainfront.se

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut