Södertälje kommun och Salems kommun väljer e-arkiv från Ida Infront

11 januari, 2016 | Kategori: Press

LINKÖPING 2016-01-11– Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med Södertälje kommun och Salems kommun om leverans av e-arkiv som tjänst. De treåriga avtalen, med ett initialt ordervärde på ca 2 MSEK, omfattar Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.

– ”Vi avropar e-arkiv för att på så sätt skapa förutsättningar för att ta arbetet med digitalisering vidare och ge möjlighet att arbeta helt digitalt. Vår vision är en helt digitaliserad ärendeprocess. E-arkivet ger ett effektivt och modernt sätt att handlägga och arbeta med information och gör det också möjligt att tillgängliggöra information i arkivet digitalt”, säger Johan Bergqvist, IT-strateg i Södertälje kommun.
En helt digitaliserad ärendehanteringsprocess innebär att hela ärende-och informationsflödet är digitalt. Ansökningar kommer in digitalt via en e-tjänst, handläggning och beslut dokumenteras och signeras digitalt samt att återkoppling och beslut skickas ut digitalt. När ärendet är färdigbehandlat så arkiveras det också digitalt.

– ”Vårt mål i Salems kommun är att på sikt bevara alla handlingar i digital form”, säger kommunsekreterare Annica Sundel. ”Därför avropar vi e-arkiv som tjänst och påbörjar arbetet med att ansluta olika verksamhetssystem till e-arkivet. Det kommer att underlätta vårt interna arbete och så småningom också göra handlingarna mer lättillgängliga för kommuninvånarna.”

– ”Det är mycket glädjande att få välkomna Södertälje kommun och Salems kommun som kunder till Ida Infront.”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. ”Vår produkt iipax archive visar återigen sin konkurrenskraft på kommunmarknaden.”

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Partille kommun, Kungsbacka kommun, Borås stad, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se
Johan Bergqvist, IT-strateg Södertälje kommun
Tel:+46 (0) 523 016 92, e-post: johan.bergqvist@sodertalje.se

Om Ida Infront
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB, en börsnoterad koncern som 2014 omsatte 1 599 MSEK. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se.

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut