Ida Infront levererar mer till UKÄ

12 oktober, 2015 | Kategori: Press

Ida Infront levererar ny funktionalitet i iipax för utvärdering av forskarutbildningar till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, under september.
Det nya verksamhetsstödet implementeras genom en utökning av det befintliga utvärderingssystemet som Ida Infront levererat sedan tidigare för högskoleutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Revidering av verksamhetsstödet kommer att behövas utifrån de erfarenheter som pilotutvärderingen av utbildningar på forskarnivå ger. Utvärderingssystemet är baserat på iipax programvaror och är helt anpassat för utvärdering av utbildningar genom specifika webbgränssnittsfunktioner, ärendetyper, processer och externa webbtjänster. I samband med verksamhetsstödet för forskarnivå införs så förbättras också de externa webbgränssnitten för utbildningsanordnarna.

”Att vi nu inför systemstödet för utvärdering av forskarutbildningar får flera positiva effekter, dels får vi ett system med hög nivå av IT-stöd för forskarutbildningar, dels får den befintliga utvärderingsverksamheten ett uppdaterat och utökat system”, säger Maria Malmström, Projektledare på UKÄ.

Utvärderingssystemet på UKÄ baseras på Ida Infronts produktfamilj iipax som innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument- och ärendehantering samt elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos ett flertal myndigheter och privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB, en börsnoterad koncern som 2014 omsatte 1 596 MSEK. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se.

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut