Förlängd förvaltning hos Skatteverket

19 oktober, 2015 | Kategori: Press

Ida Infront AB har fått en förlängning av uppdraget för förvaltning, support och underhåll av Skatteverkets Utskriftsplattform. Uppdraget har ett ordervärde på cirka 2 MSEK under två år.

Skatteverket är en av landets största myndigheter med drygt 10 000 medarbetare på ett 100-tal kontor runt om i landet. Detta innebär att de även har ett av Sveriges mest omfattade informationsflöden i sin verksamhet, ofta med höga säkerhetskrav.

Ida Infront, som har arbetat med Skattemyndigheten sedan 1994, har nu fått förlängt förtroende att ge underhåll på RPH (Riksskatteverket Printer Handler). Det är en plattform för att transportera utskrifter som genereras från Skatteverkets centrala system, bland annat aktuella ärenden som ska läggas på de lokala skrivarköerna hos handläggarna. RPH kan hantera ett flertal olika format på data som slås ihop med blanketter och konverteras till utskrifter. RPH samlar även upp utskrifter som skickas till externa utskriftsbyråer. I RPH finns funktioner som övervakar trafiken centralt och samlar statistik över trafikvolymer och felfrekvenser.

Ida Infront har förutom arbetet med RPH, varit med och implementerat flera stora system hos Skatteverket, bl.a. en plattform för in- och utdatahantering (IN/UT) och ett SHS-system. RPH driftsattes 1999 och har därefter kontinuerligt byggts ut. Ida Infront ansvarar för såväl förvaltning som för vidareutveckling av RPH-plattformen.

– ”Det här åtagandet har vi fått tack vare vårt unika kunnande inom området processbaserade system såsom dokument- och ärendehantering, men även för vår kunskap kring systemintegration”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. ”Uppdraget ligger helt i linje med Ida Infronts kompetens och erfarenhet, därför är vi mycket stolta över förtroendet att få fortsätta det framgångsrika samarbetet med Skatteverket.”

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB, en börsnoterad koncern som 2014 omsatte 1 596 MSEK. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se.

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut