Monday Morning Mail 2/22

22 mars, 2022 | Kategori: Monday Morning Mail

God morgon,

Vi har på sistone berättat om vårt ökade fokus kring hållbarhetsfrågor. Vi som organisation, och våra enskilda medarbetare, gör dagligen insatser som bidrar till att minska trycket på klimatet. Det kan röra sig om allt från att vi tillsammans källsorterar i vårt fikarum, till att vi väljer eko- och kravcertifierad frukt/kaffe/mjölk i våra beställningar. Vi skänker pengar till bland annat WWF och ser till att vår gamla hårdvara återvinns på bästa sätt. Med andra ord, det rör sig om stora och små insatser där allt räknas.

Men om vi tänker större och lite längre, vet vi också att vi bidrar genom de lösningar vi levererar.

På rätt väg med iipax…

…i hållbarhetens riktning.

Digitaliseringen av offentlig sektor är vårt största bidrag till samhällets hållbarhetsarbete. Med effektivare elektronisk hantering av information kortas handläggningstider, ökar servicegraden och framför allt minskar pappershanteringen. Genom att förse våra kunder med verktyg och kompetens för att på bästa sätt utföra sina myndighetsuppdrag skyndar vi på hållbarhetsarbetet där det gör störst nytta. Vi har under de senaste åren gjort väsentliga insatser inom flera större myndighetsprojekt som antingen fördelar statliga medel genom bidrag till projekt inom energi- och klimatomställning eller där tillsyn utövas så att hållbarhetsarbetet efterlevs. För att nämna några exempel:

Energimyndigheten är Sveriges största forskningsfinansiär på energiforskning. Med iipax som verktyg handläggs ärenden för finansiering av projekt till forskning och innovation inom bl a förnybara och robusta energisystem, resurseffektivt samhälle och innovation för jobb och klimat. T.ex kan nämnas fossilfritt flyg 2045, fossilfri stålproduktion, smart solelpark, elektrifieringspiloter för tunga transporter, batteriåtervinning, infångning av koldioxid (CCS) mm.

Boverket arbetar för ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Just nu pågår en omställning där iipax blir centralt för bidragshantering även hos Boverket. Dessutom hanteras i iipax idag klimatdeklarationer som byggherrar/byggentreprenörer ska redovisa för att deklarera en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. Arbete pågår för att även skapa stöd i iipax för tillsyn av klimatdeklarationer.
Naturvårdsverket som driver och samordnar Sveriges miljöarbete har sedan många år använt iipax som informationshanteringssystem. Bl a hanteras bidragsprocessen laddstolpar, strandstädning, marksanering, dagvattenrening, läkemedelssanering mfl. Men även tillståndshantering av handel med utsläppsrätter, information inom avfallsområdet, tillsyn för producentansvar mm.
Det är med stolthet vi som företag, med våra fantastiska medarbetare, kan bidra till ett hållbart samhälle med dessa viktiga iipaxlösningar.

 

Trafikverket väljer iipax archive

I mitten av februari kunde vi med glädje berätta att Trafikverket väljer iipax archive för hållbar e-arkivering. Trafikverket är vår kund sedan en lång tid och det utökade uppdraget vi nu fått, ser vi som ett kvitto på de lösningar vi levererat men också på det fina samarbete vi haft tillsammans.

LÄS PRESSMEDDELANDET HÄR

 

Vårens användarforum

Som tidigare nämnt, är datumen för vårens användarforum satta och flera av er har redan mottagit separata inbjudningar till de träffar som är först ut. I mitten av mars bjuder vi in er som arbetar med, eller är nyfikna på, iipax inom ärendehantering till en träff där vi kommer att prata om nyheter och vårt IT-säkerhetsarbete. Någon vecka senare håller vi vår premiärträff för er som arbetar med iipax ags och då kommer vi bland annat att få lyssna till ett par kundberättelser. Det ser vi mycket fram emot.
På vår hemsida finner du mer information samt anmäler dig till de träffar du tycker är av intresse. Varmt välkommen!

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

 


Möt vår nya medarbetare!

Välkommen Henrik Fredriksson, Linköping…

Hej Henrik, vad gör du på Ida Infront?
Jag jobbar med systemutveckling i team Gizmo, där jag framför allt suttit med Fastighetsmäklarinspektionens system. Jag har även jobbat en del med iipax case.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Jag gjorde mitt examensarbete här och trivdes väldigt bra. Till stor del tack vare trevliga kollegor, företagskulturen och möjligheterna för mig att utvecklas.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Kunskapstörstig teknikintresserad systemutvecklare.

Vad gör du helst på din fritid?
Det kan bli ett och annat programmerings-projekt även på fritiden, men det är inte helt fel att rensa tankarna med att grilla korv i skogen eller ta en skidsemester eller liknande. En bra film en vardagskväll är inte så illa heller.

Vad ser du mest fram emot nu?
Allmänt ser jag fram emot att bli en mer erfaren utvecklare, och att få se mer och mer av min kod i produktion.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Jag skulle gå på en provsmakningsmeny med Gordon Ramsay, med hans paradrätter han lagat själv.


Tack för denna gång, vi hörs i slutet av mars igen.

Allt gott till dess!

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut