Ida Infront får förnyat förtroende hos statlig myndighet

26 januari, 2017 | Kategori: Press

STOCKHOLM 26 januari 2017 – Addnode Groups dotterbolag, Ida Infront, har fått förnyat förtroende avseende support och underhåll av en större statlig myndighets samtliga system baserade på produkten iipax. Avtalet har ett ordervärde på över 10 miljoner kronor på tre år.

Myndigheten använder sedan många år Ida Infronts ärendehanteringsplattform iipax inom sina verksamhetsområden, både nationellt som internationellt. Funktionerna för arkiv och informationsutbyte används i de gemensamma avdelningarna på myndigheten för att tillgodose verksamhetens behov av verksamhetsnära stöd.

 – Ida Infront har under många år varit en betydande systemleverantör till myndigheten. Det här är ännu ett steg i vår mission att bygga framtidens informationssamhälle med våra digitalsmarta produkter, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Gemensamt för alla systemen är mycket stora krav på säkerhet, spårbarhet, robusthet och prestanda. Applikationerna hos myndigheten bygger på produkten iipax som innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 75 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en digitalsmart produkt. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut