Tilldelningsbeslut från Energimarknadsinspektionen om leverans av iipax one

23 januari, 2017 | Kategori: Press

STOCKHOLM 23 januari 2017 – Ida Infronts partner Pulsen har fått tilldelningsbeslut från Energimarknadsinspektionen. Beslutet innebär att Energimarknadsinspektionen har för avsikt att teckna avtal med Pulsen för ärendehanterings- och diariesystem baserat på Ida Infronts digitalsmarta standardprodukt iipax one. Affärsvärdet uppgår till 1,6 MSEK.

I syfte att nå en högre effektivitet har Energimarknadsinspektionen för avsikt att ingå avtal med Ida Infronts partner Pulsen för att byta ut sitt nuvarande diariesystem mot ett standardsystem för ärendehantering och diarieföring genom Ida Infronts produkt iipax one. Avropet har skett genom Kammarkollegiets ramavtal för Programvaror och tjänster 2014 Informationsförsörjning. I enlighet med lagen om offentlig upphandling följer en avtalsspärr om 10 dagar efter tilldelningsbeslutet innan avtal kan tecknas.

iipax one är Ida Infronts mobilanpassade produkt för informationshantering hos myndigheter. Med en elegant och användarvänlig design tillsammans med en rik funktionalitet anpassad för olika typer av enheter såsom dator, surfplattor och mobiler, möjliggör den en hög grad av effektivisering av myndigheters informationshantering.

Ida Infront har en mission att bygga framtidens informationssamhälle med våra digitalsmarta produkter. Att Energimarknadsinspektionen väljer vår senaste mobilanpassade produkt iipax one visar att vi har en stark position på vår marknad”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Produkten iipax innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över energimarknaderna, vilket innebär att de arbetar för att Sverige ska ha säker och effektiv tillgång på el, naturgas och fjärrvärme.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se


Om Ida Infront
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 75 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en digitalsmart produkt. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut