Ny e-tjänst för öppna data

16 juni, 2015 | Kategori: Nyheter

Ett exempel på öppna data, är den information som finns om livsmedelskontroller i kommunen. Kommuner kan här tillgängliggöra den information som finns i IT-systemen om vilka restauranger som är godkända eller har fått anmärkningar. Dessa uppgifter kan applikationsutvecklare ha användning för när de ta fram webbtjänster eller applikationer. Boende i kommunen eller personer som ska besöka kommunen, kan då på ett enkelt få reda på vilka restauranger som är godkända.

Enkelhet med NODS

Ben Hammarsten, som arbetar med affärsutveckling inom öppna data, förklarar:
– Tillsammans med våra projektpartners tar vi fram e-tjänsten NODS, som på ett enkelt sätt tillgängliggör öppna data från kommuner till invånarna som bor där. De mindre kommunerna kanske inte har resurser eller vill lägga ned mycket arbete för att sprida sitt data – som exempelvis kan vara en skolmatsedel. Kommunen skickar in informationen till NODS-tjänsten och får den publicerad. Informationen kan skickas in via mail eller genom en filöverföring till tjänsten. Tjänsten publicerar informationen så att den blir tillgänglig till alla via ett API (Application Programming Interface). En fördel med tjänsten är också att kommunen i sin tur kan återanvända sitt egna data. För t ex skolmatsedeln kan de lägga upp ett enkelt script på sin hemsida som sedan automatiskt publicerar skolmatsedeln på hemsidan.

Ökad tillgänglighet

– Ett framstående exempel på detta är Linköpings Kommun, de har kommit långt i vad det gäller att sprida öppna data. Från kommunen finns det bl.a. möjlighet att hämta information om evenemang, radonmätningar, livsmedelskontroll etc. som öppna data.

Alla kommuner har ett krav på sig att till staten rapportera in olika data i form av nyckeltal gällande befolkningsunderlag, skola, förskola, vårdinrättningar, trafik och annat. Informationen skickas från kommunen till en databas som heter Kolada.
– För att på ett enkelt sätt tillgängliggöra Koladas information har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram ett verktyg som underlättar för kommuner och landsting att komma igång med publicering av öppna data. Verktyget skapar länkar till Koladas databas och på så sätt kan informationen publiceras på kommunens hemsida, som en grafisk presentation och med ett API, avslutar Ben.

Linköpings Kommun och Linköpings universitet samt Ida Infront jobbar tillsammans i projektet som kallas NODS. Vinnova är med och finansierar projektet via innovationsprojektet Tjänstelyftet. Tjänstelyftet är en satsning från Vinnova som syftar till att fördjupa arbetet med tjänsteinnovation och därmed skapar ekonomisk tillväxt.

Kontakta Ben Hammarsten på Ida Infront, 013-373700 för att få veta mer.

Läs mer på http://www.nods.se/

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut