Ida Infront tecknar avtal

LINKÖPING, 17 maj 2021 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får via ramavtalsinnehavaren Atea leverera iipax case för effektiv ärendehantering med relaterade tjänster till Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG). Avtalet sträcker sig över tre år, med möjlighet till förlängning om ytterligare två år.

Avtalet som Ida Infronts avtalspartner Atea tecknar med DIGG, via Kammarkollegiets ramavtal för Programvaror och tjänster – Programvarulösningar, avser programvara med relaterade tjänster för ärendehantering, diarieföring och dokumenthantering. Hela leveransen kommer att utföras med Ida Infront som underleverantör till huvudleverantören Atea.

Målet är att införandet av iipax case ska leda till förbättrat och effektiviserat internt arbete med handläggning av ärenden och dokument, säkerställande av enhetligt arbetssätt, ytterligare digitalisering och ökad informationssäkerhet samt spårbarhet.

–  ” Jag är stolt över att DIGG kommer att använda iipax case för effektivisering av sin ärendehantering. Deras uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig är viktig. Att få verka för DIGGs fortsatta framgång är ännu ett hedersuppdrag för oss”, säger Stefan Jonegård på Ida Infront.

Produkten iipax innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

maj 17th, 2021

Posted In: Press

Etiketter:, , , , ,

LINKÖPING, 26 mars 2021 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får leverera e-arkivet iipax archive med tillhörande tjänster till Strängnäs kommun. Avtalet har tecknats för tre år med möjlighet till förlängning om ytterligare tio år. Det initiala ordervärdet är cirka 1 miljon SEK.

Avtalet som Ida Infront tecknar med Strängnäs kommun, avser programvara med relaterade tjänster för bevarande av digital information – e-arkiv.

Ida Infronts erbjudande innehållande e-arkivet iipax archive har efter kommunens utvärdering visat sig vara det mest fördelaktiga baserat på pris och höga poäng avseende användbarhet, funktion och genomförande.

– Strängnäs kommun är inne i ett intensivt skede med att digitalisera sina processer för att kunna nå sina mål med invånarnytta, en effektiv handläggning och en god ekonomisk hushållning. E-arkiv är en helt nödvändig del i denna digitalisering och Ida Infronts lösningar och långa kompetens kommer starkt bidra till att kommunen kan nå sina mål, säger Roger Löfgren på Strängnäs kommun.

– Vi är stolta över att Strängnäs kommun satsar på vår produkt iipax archive. Avtalet innebär att de får en helhet bestående av installation, införande och pilotinläsning i ett samlat paket. Vi välkomnar Strängnäs kommun ombord tillsammans med övriga e-arkivkunder, säger Stefan Jonegård på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Borås Stad, Partille kommun, Nyköpings kommun, Härnösands kommun, Kungsbacka kommun, Kristianstads kommun, Helsingborgs stad, Motala kommun, Södertälje kommun, Söderköpings kommun, Domstolsverket, Migrationsverket, Trafikverket och hos rättsvårdande myndighet. iipax archive erbjuds både som produkt och tjänst.

Produkten iipax archive utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för hållbar e-arkivering.
iipaxfamiljen erbjuder även funktioner för säkert informationsutbyte och effektiv ärendehantering.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

mars 26th, 2021

Posted In: Press

Etiketter:, , , , , ,

Ida Infront iipax avtal

LINKÖPING, 17 mars 2021 – Ida Infront AB, ett dotterbolag till Addnode Group, får via Fujitsu Sweden AB en licensbeställning från rättsvårdande myndighet på företagets produkt iipax. Beställningen av licensen är värd 2 miljoner SEK.

Ida Infront har under hela 2000-talet levererat IT-lösningar för informationshantering till myndigheten i fråga. Nu moderniseras ärendehanteringen inom myndigheten med hjälp av iipax.

–  Vi är givetvis stolta över att myndigheten fortsätter ge oss sitt förtroende genom att investera i vår senaste version av iipax för ärendehantering. iipax säkerställer moderna och effektiva funktioner för den digitalsmarta myndigheten, säger Stefan Jonegård på Ida Infront.

iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för säkert informationsutbyte, effektiv ärendehantering och hållbar e-arkivering.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

mars 17th, 2021

Posted In: Press

Etiketter:, , , , , , ,

LINKÖPING, 1 mars 2021 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med Københavns Universitet (Retsmedicinsk institut, RMI). Avtalet omfattar system för DNA-ärenden inom släktskap och identifiering och bygger på Ida Infronts produkt iipax.

Lösningen till RMI används för hantering och processande av analyser inom faderskaps- och släktskapsutredningar, zygoti hos tvillingar och DNA-identifiering av avlidna. Den innehåller också funktioner för att hantera andra uppdrag t.ex chimärtillstånd hos benmärgstransplanterade patienter.

–  Sedan länge levererar Ida Infront iipax och motsvarande lösningar till myndigheter i Sverige och Norge. Att Danmark nu ansluter visar att vi är mycket starka i Norden inom ärendehanterings-lösningar för hantering av DNA-analyser. Vi är stolta över att RMI har valt Ida Infront och vår produkt iipax för en så samhällsviktig lösning, säger VD Stefan Jonegård.

iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för att åstadkomma en effektiv ärendehantering för statliga myndigheter. iipax erbjuder utöver det även funktioner för säkert informationsutbyte och hållbar e-arkivering.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag över 125 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

Om Københavns Universitet – Retsmedicinsk institut

Retsmedicinsk institut utför undersökningar för polisen, rättsväsendet och andra myndigheter i Danmark och på Grönland och Färöarna. Institutet är en del av Københavns Universitet. Se mer på retsmedicin.ku.dk

mars 1st, 2021

Posted In: Press

Etiketter:, , , , , , , , ,

God morgon,

Vi hoppas januari, trots allt, startat på bästa möjliga sätt. Precis som vår vd, Stefan Jonegård, summerade i årets sista Monday Morning Mail strax innan jul (du kan läsa summeringen i sin helhet här), ser vi fram emot att fortsätta hjälpa våra kunder på deras digitaliseringsresa när vi nu går in i 2021. Och, i årets första MMM ska vi få läsa mer om hur vår produktchef, Hans Jönsson, ser på iipax utveckling.

iipax väg framåt

Hej Hans, vad är den största förändringen som gjorts i iipax under 2020?
– Vi har uppgraderat till en ny Java-version, som givit en modern och fräsch plattform som på ett positivt sätt påverkar kundprojekten. Det har varit både skönt och nödvändigt att få det på plats!

Kan du berätta mer om arbetet inom våra olika produkter?
– iipax one ligger numera som plattform i botten där all grundfunktionalitet utvecklas. Sedan anpassas och byggs de olika kundlösningarna i produkterna, baserat på kundens önskemål. Det är ett effektivt sätt att skapa lösningar samtidigt som iipax som plattform effektivt utvecklas.

Berätta mer om iipax case.
– ”iipax case” är sedan en tid tillbaka det nyare namnet för vår ärendehanteringsprodukt, som tidigare benämnts ”one”. Vi har velat tydliggöra vår tanke med iipax one som koncept där all grundfunktionalitet finns, och iipax case är vår produkt för effektiv dokument- och ärendehantering med fokus på användarvänlighet. Ett system designat utifrån användbarhet och mobilitet.

Och iipax com?
– Det är samma här. Vi kortade ned ”iipax communication” till ”iipax com”. Det var så produkten uttalades till vardags och det kändes som en naturlig övergång att ändra det även i text. Det stora fokuset för produkten har varit på EU-standarden ”eDelivery” som ska ombesörja informationsutbyte över hela Europa. Vi har flera delar på plats och arbetet kommer att fortsätta även under 2021.

Men iipax archive har inte bytt namn?
– Nej precis. Just ”archive” upplever vi inte behöver förtydligas mer, varav vi valt att behålla namnet. Inom produkten har archive access” varit ett fokusområde som handlar om förenkling av sökfunktionen som möjliggör att användare lättare kan både söka efter information, men också sortera och filtrera på ett bättre sätt. Nytt för iipax archive är också dokumentvisaren som gör det möjligt att bland annat mäta och klippa ut vissa avsnitt från sina sökträffar. Det har varit efterfrågat och är roligt att det nu är på plats!

Och iipax ags?
– iipax ags är vårt e-arkiv utvecklat speciellt för kommunernas bygg- och miljöavdelningar och är ett komplement till verksamhetssystemen ByggR och Ecos. Produkten har blivit sin egen under 2020 men mycket av det arbete som görs i iipax archive påverkar också iipax ags. Med andra ord finns samma förbättringar som just nämnts för vårt e-arkiv även här.

Vad händer med iipax under 2021?
– Nu fokuserar vi på att utöka sökningsmöjligheterna i iipax one för att kunna skapa hierarkiska sökningar, filtreringar och sorteringar. iipax one kommer också att få ett litet ansiktslyft där vi ska fräscha upp gränssnittet rent grafiskt. Det blir spännande!

 

Stort tack för uppdateringen, Hans! Vi ser fram emot att höra mer längre fram. 


Som sagt, vi ser fram emot ett år med mycket på gång. Vi fortsätter även välkomna nya medarbetare varje månad, och nedan får vi träffa tre av våra nyaste teammedlemmar.

Möt vår nya medarbetare!

Välkommen, Marie Augustsson, Linköping,

Hej Marie, vad gör du på Ida Infront?
Jag är systemutvecklare i Team Gizmo. Hittills har jag arbetat mest med utveckling av tjänster till FMI (Fastighetsmäklarinspektionen), men denna sprint drar vi igång ett nytt projekt för EKN (Exportkreditnämnden) som kommer ta den mesta tiden under det kommande året.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Jag blev kontaktad av en rekryterare på LinkedIn som trodde att jag skulle passa på Ida Infront, efter att ha pratat en del med henne och med HR-chefen tyckte jag att det verkade vara ett bra företag. Nu har jag varit här några månader och trivs väldigt bra. Intrycket är att Ida Infront är mycket måna om både kunder och anställda.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Glad, social och nyfiken.

Vad gör du helst på din fritid?
Jag gillar att spela padel, resa och umgås med familj och vänner.

Vad ser du mest fram emot nu?
Det ska bli spännande att vara med från start nu när EKN uppgraderar till iipax case. Jag ser även fram emot att träffa alla kollegor på riktigt, inte bara via Zoom.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Ingemar Stenmark, jag tycker han verkar vara en intressant person och jag är grymt imponerad av hans prestationer inom idrotten.

…och välkommen, Joakim Andrén, Stockholm

Hej Joakim, vad gör du på Ida Infront?
Jag är systemutvecklare i Team Enigma där jag arbetar med att utveckla ärendehantering för myndigheter som Naturvårdsverket. Bland annat system för hantering av strandstädningsbidrag för kommuner.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Sunda värderingar, växande i en framtidsbransch, väldigt bra intryck från medarbetare och organisation. Intressant att få jobba med system viktiga för samhället.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Nyfiken, lugn, fokuserad.

Vad gör du helst på din fritid?
Jag gillar att lyssna på musik, spela spel, äta och dricka gott. Jag läser även gärna skönlitteratur eller filosofi, alltid kul att se världen med andra infallsvinklar.

Vad ser du mest fram emot nu?
Vara med och designa nya lösningar från grunden och se hur våra system gör skillnad hos kunderna ute i praktiken. Bli tekniskt utmanad med svårare problem att lösa..

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Jordan Peele, komiker och filmskapare. Skulle garanterat bli en underhållande konversation om film, samhälle, humor och mycket mer.

…och välkommen, Johanna Södergård, Stockholm

Hej Johanna, vad gör du på Ida Infront?
Jag är systemutvecklare och tillhör Team Ultramarine där vi främst arbetar med kunder som Universitets- och högskolerådet (UHR), Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Statens fastighetsverk (SFV) och Energimarknadsinspektionen (EI).

Hur hamnade du på Ida Infront?
Valet föll på att jag fick bra förtroende för konsultchefen, Helena, att villkoren var bra och att det finns variation bland arbetsuppgifterna.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Tydlig, hygglig, rättrådig.

Vad gör du helst på din fritid?
Jag är umgås med familjen, leker med barnen, gräver i trädgården eller om man får önska – sladdar runt offpist.

Vad ser du mest fram emot nu?
Privat ser jag fram emot att Corona-vaccinera mig och på jobbet ser jag fram emot att bli ordentligt varm i kläderna och börja lära mig de olika kundvariationerna bättre.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Jag skulle äta middag med min morfar, han dog i suicid för några år sedan. Jag skulle vilja visa bilder på barnen, berätta vilka busar de är, och påminna honom om hur omtyckt han var och är.

 


Linköpings teknologers arbetsmarknadsdagar 2021

Då var det dags igen! Linköpings universitets största arbetsmarknadsmässa, LARM, äger sedvanligt rum i början av februari varje år, och inför 2021 års mässa har man sedan lång tid planerat att hålla den digitalt. Vi är givetvis med och ser verkligen fram emot att få träffa många studenter som är nyfikna på oss och vår bransch.

Nästa MMM dyker upp i brevlådan den 22 februari. Tills dess, ta hand om dig själv och om din omgivning!

januari 25th, 2021

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter:, , , , ,

God morgon,

När jag delade mina tankar med våra medarbetare i förra veckan, skrev jag att Om någon sagt till mig under vecka elva, då många av oss bytte arbetsadress från kontoret till hemmet, att jag fortsatt fyrtio veckor senare skulle kommunicera runt jul & nyår med alla medarbetare digitalt, då hade jag skakat på huvudet och sagt att det låter helt orimligt.” 
Men visst är det så det känns kring den här pandemin, overkligt och just orimligt? Att den med tiden visat på, att det som för något år sedan föreföll helt otänkbart, tyvärr visat sig vara möjligt? Ibland har jag själv fortsatt problem att ta till mig både omfattning och konsekvenser av det som sker. Så många tragedier runt omkring oss med ensamhet, komplikationer och värsta fall död. Så många barn som inte kan förstå varför vi inte bara kan göra som förr, ses, kramas och umgås? Men jag hoppas och tror är att det snart ska vara möjligt igen.

Om jag ska blicka tillbaka på året som gått, kan jag konstatera att efterfrågan på våra produkter och tjänster inte har minskat, utan snarare tvärtom. Den kraft som digitaliseringstrenden visat på innan pandemin upplever jag bara har förstärkts av densamma. Det här syns väl både hos våra befintliga kunder och de nya som tillkommit under året. Jag är verkligen stolt över hur alla medarbetare hos oss förmått att hålla ångan uppe under detta märkliga år. Mer eller mindre allt samarbete med kollegor och kunder har skett digitalt och alla har verkligen gjort allt för att upplevelsen av detta ska bli så bra som möjligt. Jag tror det är en av de viktigare faktorerna till att vi lyckats hålla i den höga leveranstakten under året. Jag borde berätta oftare vilket fantastiskt engagemang jag dagligen omges av.

När jag tänker på 2021 ser jag en fortsättning på den framgångsrika digitaliseringsresa vi är på tillsammans med våra kunder. Även nästa år kommer stort fokus ligga på effektivisering och återanvändning. Både vi som leverantör och våra kunder måste hela tiden fundera på vad som kan återanvändas av tidigare gjorda investeringar för att kunna möta efterfrågan på ökad service och kortare handläggningstider.
Helgerna vi har framför oss blir inte som andra år, men så här i december vill jag i alla fall tro att vi har det värsta bakom oss och att det blir lättare till våren när ljus och värme återvänder och inte minst till sommaren då förhoppningsvis många blivit vaccinerade. Som många andra längtar jag till den tid där vi åter kan ses fysiskt i givande diskussioner och workshops.

Men, innan vi tar oss an 2021 med nya tag vill jag tacka er alla – kunder, medarbetare och samarbetspartners – för det år som varit. Med önskan om en fin jul och ett gott nytt år!

/Stefan Jonegård

december 21st, 2020

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter:, , , ,

God morgon,

Snart lämnar vi november bakom oss och går in i årets sista månad. Redan nu kan man se att det pyntas i fönster med ljusstakar och stjärnor, och visst ger det en lite varmare känsla i mörkret?
Och trots att läget runtom i landet och i världen fortsatt är väldigt tungt, tar vi verkligen chansen att glädjas med det som, trots allt, är positivt och roligt.

Riksantikvarieämbetet är årets arkiv 2020

Ett stort grattis till Riksantikvarieämbetet som utsågs till årets arkiv 2020 under Arkivforum i början av november. Bland de tre nominerade tog de hem förstaplatsen när juryn lämnade följande motivering:

“Riksantikvarieämbetet har fortsatt utvecklingen för att vara nära sina användare och tillgängliggöra materialet för större grupper. Blandningen mellan medarbetare som arbetat länge på myndigheten och nyanställningar har gett myndigheten nya krafter och möjligheter att sprida kulturarvet nationellt. Arkivet tar mer plats på myndigheten och medverkar i projekt och styrgrupper på ett sätt som de inte gjorde förut.

Riksantikvarieämbetet använder den nya tekniken och delar med sig av sitt material på ett föredömligt sätt. De analyserar var användarna är någonstans och hittar nya plattformar och samarbeten för att nå ut. Samtidigt som de arbetar med det digitala, så har de alltid med sig värdet av det analoga.”

Prisutdelaren Niko Fastman tillsammans med Maria Jonsson och Johan Nordinge från Riksantikvarieämbetet. Foto: Kompetensinstitutet

 

Detta är fjärde året i rad som en av våra kunder vinner utmärkelsen ”Årets arkiv” och det gör givetvis oss både glada och stolta. För oss är detta ett synbart kvitto på att iipax archive tydligt bidrar till ett lyckat resultat i offentlig sektors digitaliseringsarbete. Åter igen – stort grattis till Riksantikvarieämbetet!

Vi möter arbetsmarknaden digitalt

Givetvis har begränsandet av fysiska möten påverkat vårt, och andras, deltagande på olika mässor och event. Vanligtvis deltar vi på flertalet arbetsmarknadsmässor under ett kalenderår, både vid Linköpings universitet och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, men givet läget har dessa upplägg ändrats. Flera arrangörer går nu ut och erbjuder helt digitala arbetsmarknadsevent och redan denna vecka kommer vi att delta under LINK 2020. Där håller vi en digital lunchföreläsning ledd av en nyare kollega hos oss, Philip, som kommer att berätta om sin väg från skolbänken till att, hos oss, bli teknisk coach på mindre än ett år. Vi ser fram emot att få ”träffa” flera studenter som är nyfikna på oss och branschen!

Och på tal om nya på arbetsmarknaden, får vi nedan träffa en av våra nyare kollegor, Per, som kom i kontakt med oss under sin tid på just Linköpings universitet…

 


Möt vår nya medarbetare!

Välkommen Per Olin, Linköping,

Hej Per, vad gör du på Ida Infront?
Jag jobbar som systemutvecklare i Team Energy där vi arbetar med att utveckla Energimyndighetens nya ärendehanteringssystem.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Under mina studier vid Linköpings universitet var jag vid ett tillfälle på studiebesök hos Ida Infront, och fick då ett gott intryck av företaget och verksamheten. Därefter har jag även hört goda rykten, vilket gjorde det till ett enkelt val att söka jobb 😊

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Glad, nyfiken, innovativ.

Vad gör du helst på din fritid?
På min fritid tycker jag om att motionera, i form av promenad, sport och träning på utomhusgym. Jag har ett stort intresse för datorer, vilket jag har spenderat en hel del tid vid för att spela spel, utveckla spel och andra programmeringsprojekt. Annars så gillar jag att laga mat, vilket är en hobby som är kul att utveckla och experimentera inom.

Vad ser du mest fram emot nu?
Jag kommer direkt från universitetet, vilket gör att jag har mycket att se fram emot inom jobb och karriär. Det är väldigt roligt att få bekanta sig med systemet som utvecklas på Ida samt att få arbeta i team, och jag ser fram emot att få vara här och lära sig känna alla.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
En person som jag har följt länge, både på TV och senare på Youtube, är Adam Savage. Han har varit en programledare för serien Mythbusters, som gick på Discovery Channel för ett par år sedan, och nu är han med i en Youtube-kanal som heter Tested. I kanalen sysslar de med olika projekt, stora som små. Han har varit en stor inspiration länge, vilket gör att det skulle vara väldigt kul att få träffa honom i person.

 

…och välkommen Charlotte Palmgren, Linköping…

Hej Charlotte, vad gör du på Ida Infront?
Jag jobbar som verksamhetskonsult och projektledare för affärsområdet Archive & Com, och framförallt med den nya modulen iipax ags. Det är spännande eftersom jag får vara med att implementera en ny produkt och ta emot kundernas feedback och utefter det i viss mån utforma produkten efter deras önskemål.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Jag har tidigare kollegor från Ericsson som pratat varmt om Ida Infront och av en slump träffade jag en av dem. Vi pratade jobb och därefter skickade jag in en intresseanmälan. Ida Infront känns som ett proffsigt, stabilt och lagom stort förtag. De anställda verkar trivas väldigt bra och många har jobbat här länge. Det kändes bra att kunderna är kommuner och myndigheter och att våra lösningar har stor verksamhetsnytta för både dom och medborgare. Även om kontoret var i stort sett folktomt när jag var på besök i juni så kändes det gemytligt och trevligt. Här ville jag jobba!

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Positiv, engagerad och energisk.

Vad gör du helst på din fritid?
Jag tycker om att vara aktiv på min fritid och då helst tillsammans med familj och vänner. Jag spelar golf, spelar padel, åker skidor och går på gruppträning på gym. Det blir en del byggprojekt och trädgårdsarbete hemma också. Jag tycker om att resa och gillar sol och värme.

Vad ser du mest fram emot nu?
Komma in mer i rollen som verksamhetskonsult och projektledare och lära mig mer om iipax archive och iipax ags, hur vi jobbar med implementationen och förstå mer om hur våra kunder använder våra produkter.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Leif GW skulle vara intressant att träffa. Han är en riktig kuf som skulle kunna underhålla mig en hel middag om brott och straff 😊

 


 

Vd Stefan Jonegård summerar året som gått

Sedvanligt summerar vår vd Stefan Jonegård året som gått i decembernumret av Monday Morning Mail. Han delar sina tankar om det mycket speciella året 2020, och hur han ser på framtiden när vi går in i 2021.

Tills dess, ta hand om dig själv och om din omgivning!

november 23rd, 2020

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter:, , ,

God morgon,

Vi hoppas din morgon börjat bra. Hos oss laddas det för en ny arbetsvecka och vi har flera roliga nyheter vi vill dela…

”Allmänt ärende” till Energimyndigheten

För ca två år sedan kunde vi, i ett pressmeddelande, med glädje berätta att Energimyndigheten valt vår produkt iipax för effektiv ärendehantering. Sedan dess har vi tillsammans planerat, utvecklat och anpassat den lösning som Energimyndigheten såg framför sig. Arbetet kom att innebära att Energimyndigheten såg över sina interna processer samt rutiner, vilket resulterade i att man enades kring en ny processtruktur för hela sin verksamhet. Det är också den strukturen som legat till grund för hur vi tillsammans utformat ärendehanteringsprocessen ”Allmänt ärende” i deras iipax.

”Vi är glada åt att vår resa mot nästa generations informationshantering har inletts. Vi ser investeringen som en katalysator i vårt pågående digitaliseringsarbete”, säger Lars Berglund, programledare för Energimyndigheten.

När vi möter Fredrik Janzén, projektledare hos oss på Ida Infront, som varit med och lett arbetet berättar han:

”Och nu i september var det äntligen dags för sjösättning! Med den återkoppling vi fått, kan vi inte säga annat än att vi är otroligt stolta över alla som varit en del i arbetet och vi är så glada över resultatet som blev.”

Ida-stipendiet ser dagens ljus

För de flesta är det ingen nyhet att IT-branschen, idag och framöver, är i stort behov av kompetent arbetskraft. Den digitala utvecklingen fortsätter i rasande fart och flera duktiga män och kvinnor behövs för att möta den efterfrågade kompetensen.
För att stimulera studerande inom IT, väljer vi nu därför att instifta ett stipendium som kan sökas av studerande vid KTH och LiU. Syftet är att uppmuntra de personer som delar vår entusiasm om effektiva digitala lösningar och som önskar få hjälp att realisera sin idé.

Så, varmt välkommen med din ansökan via www.idainfront.se/ida-stipendiet
Vi ser fram emot att ta del av den!

 

Med det sagt, lämnar vi över ordet till två av våra nyare talanger…

 


Möt vår nya medarbetare!

Välkommen Daniel Svennberg, Stockholm…

Hej Daniel, vad gör du på Ida Infront?
Jag började i juni och jobbar som systemutvecklare i team iipax.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Ida Infront känns som en stabil och växande arbetsgivare med en bra företagskultur och som gör saker som är till nytta för samhället.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Lugn, innovativ, driven.

Vad gör du helst på din fritid?
Just nu är jag rätt intresserad av vandring och försöker beta av olika naturreservat och nationalparker.

Vad ser du mest fram emot nu?
Det är roligt att få vidareutveckla och förbättra iipax som plattform.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Oj, det här kanske låter lite klyschigt, men det vore väldigt spännande att få prata teknik och framtidsvisioner med Elon Musk.

 

…och välkommen Viktor Johansson, Linköping…

Hej Viktor, vad gör du på Ida Infront?
Jag är ny på Ida sedan augusti och jobbar som utvecklare i team Energy, där jag är med och bygger Energimyndighetens nya ärendehanteringssystem.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Jag satt och fikade med min kompis, Matti, som har uppdrag på Ida Infront via Alten. Jag hade, efter 7 år på Saab, börjat fundera ganska allvarligt på om det inte var dags att testa något nytt. Matti talade så varmt om Ida Infront så att jag bad honom fixa en intervju åt mig. Idag jobbar jag i samma team som Matti och från vad jag upplevt än så länge så översålde han inte företaget.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Nyfiken, envis och glad.

Vad gör du helst på din fritid?
Jag älskar att laga mat, prata mat och äta mat. När jag var liten skulle jag bli kock, men i vuxen ålder tror jag att det finns en poäng i att inte göra sin hobby till sitt arbete. Annars gillar jag träning, äventyr och generellt att spendera tid utomhus, gärna med nära och kära.

Vad ser du mest fram emot nu?
Jag har inte jobbat som utvecklare på många år så jag ser först fram emot att känna mig mer bekväm i den rollen. Sen ser jag fram mot vintern och hoppas på mycket snö så man kan åka lite snowboard. Slutligen ser jag fram emot att lära känna alla nya trevliga kollegor på Ida!

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Jag lyssnar rätt mycket på podcasts, helst samtal mellan människor. En av mina favoritpoddare just nu heter Navid Modiri och hans mission i sin podcast ”Hur kan vi?” är att prata med alla om allt. Med honom skulle jag vilja äta middag då jag tror att vi skulle kunna ha väldigt intressanta diskussioner.


 

Det var allt för denna gång, och vi önskar er en fin oktober. Tills vi hörs igen, glöm inte att ta hand om dig själv och din omgivning!

oktober 26th, 2020

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter:, , ,

God morgon,

Trots ett annorlunda år och en fortsatt annorlunda höst, har vi flera spännande saker att se fram emot. Först vill vi berätta om en rolig förfrågan vid fått…

Programmeringsteam från Linköpings universitet

Att vi ofta är i kontakt med studenter och att vi gärna är med och stödjer olika event och aktiviteter, är säkert ingen nyhet för de flesta. Vårt samarbete med Linköpings universitet sträcker sig många år tillbaka och det är en värdefull relation för oss, där vi får möta morgondagens yrkesverksamma samtidigt som vi får dela med oss av vår erfarenhet till de som vill lyssna. Och under hösten 2020 får vi sällskap av sju som visat det intresset.
Tidigare fick vi en förfrågan om vi vill ta emot ett programmeringsteam om sju studenter som ska arbeta med, av oss utsett projekt, fram till jul. Syftet för dem är att komma närmre ett verkligt scenario och att få inblick i hur processer kan se ut – från beställning till leverans. Vi är väldigt glada över att ha dem hos oss, trots att de sitter på distans, när de hjälper oss att utveckla delar i vår produkt för säkert informationsutbyte – iipax com. Vi ska också göra vårt bästa för att ge dem en sådan värdefull erfarenhet som möjligt.

Att ligga i framkant

Vi strävar alltid efter att ligga i framkant med vårt arbete och år 2013 grundade vi något vi valt att kalla ’Stay Infront’. Det är vårt innovationsprogram där alla idéer som bidrar och utvecklar våra produkter, processer och oss själva, varmt välkomnas. Den som har en idé uppmuntras inte bara att dela med sig av den, utan också arbeta med vidare med och utveckla idéen. Faktum är att några av vår organisations bättre satsningar, började i ’Stay Infront’.

We make friends

Vi har en spännande tid framför oss och har under året kunnat välkomna många nya ansikten, både på kontoret i Stockholm och i Linköping. Nya systemutvecklarkollegor, projektledare och verksamhetskonsulter i blandade åldrar och med olika erfarenheter fortsätter att komplettera våra olika team och oss i helhet.

De, som ni får träffa nedan, har hunnit vara hos oss en tid, och kanske inte kan räknas till ’nya’ i den bemärkelsen… men de har inte fått en ordentlig presentation förrän nu.

 


Möt vår nya medarbetare!

Välkommen Daniel Stålhammar, Stockholm…

Hej Daniel, vad gör du på Ida Infront?
Jag är ny sedan 1 april och arbetar som verksamhetskonsult på Ida, där jag främst hjälper kunderna i Team Ultramarine med sin utveckling. Jag stöttar även utvecklingen i Team Enigma för vår kund Naturvårdsverket.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Jag gillade rekryteringsprocessen som verkade seriös och de första intrycken jag fick av företaget. Företaget verkade vara i en stabil fas med långa och stora projekt med sina kunder och jag har siktat mot att få jobba i större projekt.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Utåtriktad, engagerad, innovativ.

Vad gör du helst på din fritid?
Spelar golf, gitarr och följer Djurgårdens IF i både fotboll och hockey.

Vad ser du mest fram emot nu?
Först och främst att pandemin är över så samhället kommer igång på riktigt igen. Inom arbetet är det en förstudie vi ska driva för UHR som är intresserade av att uppgradera från nuvarande lösning till iipax one. Vi hoppas kunna göra dem nöjda!

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Min mormor då vi senaste tiden inte kunnat ses pga. covid-19.

 

…och välkommen Joakim Nilsson, Linköping

Hej Joakim, vad gör du på Ida Infront?
Jag jobbar som systemutvecklare i Team Tau (snart Team Energy), vilket innebär att jag arbetar med vår kund Energimyndigheten och med deras nya ärendehanteringssystem.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Jag jobbade tidigare för ett företag i Norrköping, men bor i Linköping, och började trötta på pendlingen. Jag såg mig om efter jobb i Linköping och var i kontakt med några konsultfirmor, men kände ofta att det inte var något unikt eller riktigt spännande med dem. När jag sedan fick ögonen på Ida Infront kändes det bra då företaget arbetar med egna lösningar och de används för något bra. Det lockade mig.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Social, positiv och lugn.

Vad gör du helst på din fritid?
För tillfället är det discgolf. Men jag har många intressen jag brukar variera som till exempel improvisationsteater, utförsåkning, spel i alla former, umgås med vänner, ’escape rooms’, kolla på fasligt många YouTube-videos.

Vad ser du mest fram emot nu?
Samma dag som jag skriver mitt svar på dessa frågor så ska 1.2 versionen av det vi utvecklar sättas i produktion. Även om jag inte varit delaktig i hela den utvecklingen, men ändå delar av den, känns det kul att lite av det jag gjort redan kommer ut i produktion. Det ska också bli spännande med nästa version som redan är i full fart av utveckling!

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Antingen Barack Obama för han verkar riktigt cool och jag skulle bara vilja höra honom prata IRL. Han sitter säkert på lite intressant information också. Annars skulle jag säga Emelia Clarke, hon verkar bara vara en så underbart snäll, härlig och underbar person, skulle gärna vara hennes vän.


 

Det var allt för denna gång, och vi önskar er en finoktober månad. Tills vi hörs igen, glöm inte att ta hand om dig själv och din omgivning.

september 28th, 2020

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter:, ,

God morgon,

Sommaren 2020 kommer vi med all sannolikhet att minnas som väldigt olik tidigare somrar. Ordet ’hemester’ har frekvent förekommit och många har därigenom hittat nya smultronställen i vårt avlånga land. Oavsett var du varit, hoppas vi att du haft en fin sommar med tid för det du tycker om.
När vi i morgon går in i september månad, är de flesta hos oss tillbaka från välförtjänt ledighet. I och med Folkhälsomyndighetens fortsatta riktlinjer om distansarbete, kommer vi att fortsätta rekommendera och underlätta för våra medarbetare att arbeta hemifrån.

Full fart framåt, trots allt

Det står nu också klart att de flesta event och mässor vi tänkt att, både anordna och delta på, ställs in. Som tidigare nämnt är vår årliga kunddag iipaxdagen, som vanligtvis är i full planering vid det här laget, framflyttad på obestämd tid. Även om det såklart känns tråkigt är det samtidigt ett helt givet beslut.
Vi kommer inte heller att delta på olika mässor och event i samma utsträckning som andra höstar, och de få som blir av kommer att ske digitalt – såklart. Vi berättar mer om detta i nästa MMM.

Men, trots det står vi inför en fullspäckad höst där vi tar oss an både nya och utökande uppdrag. Detta möjliggör för oss att fortsatt kunna erbjuda arbetstillfällen, vilket känns extra bra under rådande situation. Lite längre ned får ni möta Alexander och Tina, som båda är nya ansikten hos oss sedan ett par veckor tillbaka.

Sommarjobbarna gjorde succé

Vi har flera gånger berättat att vi har för vana att alltid erbjuda ett par studenter möjlighet att ta sig an ett sommarprojekt hos oss. I år hade vi förmånen att få ta emot Adam och Edwin, och de gjorde succé! Deras arbete resulterade i en serie ’proof of concepts’ genom en förenklad, men komplett, process för arkivering med de moment som vi planlagt. Stort tack för ett riktigt väl och bra genomfört jobb! Det var roligt att ha er med.

Edwin Forsberg & Adam Lager

 


Möt vår nya medarbetare!

Välkommen Alexander Rosendahl, Stockholm…

Hej Alexander, vad gör du på Ida Infront?
Jag är IT-projektledare för två av våra team, Spirit och Mercury, samt att jag har gradvis fått projekt överlämnade till mig och för närvarande rör det främst UHR (Universitets- och högskolerådet) och UKÄ (Universitetskanslersämbetet) som jag är involverad i.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Eftersom jag tidigare jobbade på Scania, som är ett jämförelsevis gigantiskt företag, så tyckte jag att det verkade intressant att jobba i en mindre organisation där man kan se hur projekt utvecklas betydligt snabbare. Jag är väldigt nöjd med bytet hittills då jag känner att jag kom in i gänget väldigt snabbt, har fått en grym introduktion och att det dessutom känns som att man gör en samhällsnytta via uppdragen på ett sätt som inte känns lika tydligt i andra organisationer.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Nyfiken, anpassningsbar, inkännande.

Vad gör du helst på din fritid?
Tränar eller umgås med vänner och flickvän.

Vad ser du mest fram emot nu?
Jag ser mest fram emot att få se hur ett nytt projekt ska inledas och följa det från början till slut.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Tom Hanks. Han känns väldigt sympatisk och dessutom har han redan haft Corona så det känns ju säkert.

 

…och välkommen Tina Engström, Stockholm…

Hej Tina, vad gör du på Ida Infront?
Jag jobbar som affärsområdeschef för affärsområdet Arkiv & Kommunikation där fokus är att fortsätta utveckla och leverera hållbara och effektiva produkter och lösningar för digital arkivering och säkert informationsutbyte för våra kunder.

Hur hamnade du på Ida Infront?
Jag kommer från ett systerföretag till Ida Infront inom samma koncern och har länge känt till Ida Infront. Precis som de andra bolagen inom Addnode Group är Ida Infront ett företag som speglas av sunda värderingar och en miljö där det är högt till tak. Att företaget dessutom levererar samhällsnyttiga lösningar är jag väldigt stolt över. Jag ser fram mot att få fortsätta arbetet tillsammans med mina nya kollegor för att leverera mervärde för våra kunder och möta den stora efterfrågan som finns på våra lösningar.

Om du skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle du säga då?
Positiv, engagerad och driven.

Vad gör du helst på din fritid?
Jag älskar att resa och upptäcka nya platser och kulturer tillsammans med min sambo och våra två tjejer (4 och 7 år). Miljöombytet är dessutom det bästa sättet för mig att återhämta mig och få ny energi. Att komma iväg på längre resor, kortare utflykter på cykel eller en skidresa är något jag uppskattar mycket.

Vad ser du mest fram emot nu?
Framförallt ser jag fram mot att lära känna alla nya kollegor och tillsammans med dem fortsätta att skapa goda förutsättningar för att leverera marknadsledande lösningar för digital arkivering och säker digital kommunikation. Jag ser också fram mot att bygga upp vårt affärsområde med en bra teamkänsla där vi tillsammans jobbar för ständiga förbättringar och ett öppet klimat.

Slutligen, om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja och varför?
Oj vilken rolig och svår fråga! Jag skulle väldigt gärna äta middag med David Lynch. Film är ett stort intresse och hans filmer är verkligen riktiga konstverk.

 


Tills vi hörs igen…

…önskar vi er en fin start på hösten. Och glöm inte att tvätta händerna ofta, hålla avstånd och ta hand om dig själv och andra. Trevlig måndag!

augusti 31st, 2020

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter:,

Nästa sida »